پنهان و آشکار استعمار فرانو

پنهان و آشکار استعمار فرانو

استعمار به مفهوم تسلط يك كشور بر كشوري ديگر به منظور بهره‌برداري از ذخاير و ثروت‌هاي خدادادي، نيروي انساني و موقعيت جغرافيايي آن است. در استعمار، كشور استعمارگر مستعمره را جزئي از خاك و سرزمين خود تلقي نمي‌كند و اتباع آن را شهروند خود نمي‌داند، بلكه خود را به اداره و كنترل اعمال آنها محق مي‌داند. سابقه استعمار به قبل از قرن پانزدهم برمي‌گردد. از آن زمان تاكنون استعمار در سه شكل ظهور پيدا كرده است.متن کامل

بلر و علت شورش علیه استعمار

بلر و علت شورش علیه استعمار

هنگامی که نام تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا و مؤسسه خط مشی خاور نزدیک در واشنگتن(WINEP) در کنار هم می‌آیند، می‌دانید که اتفاق نگران کننده‌ای خواهد افتاد. مؤسسهWINEP از حامیان اسرائیل در واشنگتن است و تونی‌بلر نیز از جمله رهبران نواستعماری در غرب محسوب می‌شود که درباره برقراری صلح در خاورمیانه سخنان جالبی بر زبان می‌آورند، اما در عمل بر آتش جنگ می‌دمند یا علل واقعی منازعه کنونی خاورمیانه را نادیده می‌گیرند.متن کامل

استعمار در تاریخ معاصر

استعمار در تاریخ معاصر

استعمار واژه‌ای آشنا، نامیمون و همچون بیماری مزمنی است که به عنوان ویژگی ذاتی دنیای مدرن جلوه‌گر شده است؛ روابطی زشت، نابرابر، گسترش‌یابنده و توقف‌ناپذیر که بهترین و والاترین آرمان‌ها و ارزش‌های بشری را دستاویز دوام و پذیرش خود قرار داده است و می‌دهد. در دنیای قدیم امتیازات اشرافی به واسطه وراثت انتقال می‌یافت، اما در دنیای مدرن زور و فریبکاری و نه دانایی و اخلاق مبنای انتقال قدرت از اقلیتی خاص به اقلیتی دیگر است.متن کامل

بررسى وظايف و اختيارات رهبر و رئيس جمهور ايران در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات سه كشور امريكا، فرانسه، و انگليس

چكيده

در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه متن کامل

جنگ دروغین آمریکا و انگلیس علیه تروریسم

بحث درباره جنگ و نظامى گرى، مسأله گسترده تمامیت ملمتن کامل

ايدئولوژى‏سازى استعمار انگليس

 اشغال شبه قاره هند و سيطره انگليسيها براى مدمتن کامل

عقب نشینی به عصر استعمار

کارل اتو اپل ، استاد فلسفه در دانشگاه فرانکفورت ، متن کامل

123