چه كساني لقب « سر » دريافت مي كنند ؟

چه كساني لقب « سر » دريافت مي كنند ؟

ملكه كشور سلطنتي انگلستان اخيراً با اعطاي لقب "سر "(sir) به سايمون گس سفير اين كشور در ايران، از وي تقدير كرده است. ملكه كشور سلطنتي انگلستان در حالي به تازگي با اعطاي لقب "سر " به سايمون گس سفير اين كشور در ايران، از وي تقدير كرده است كه تاريخچه اعطاي اين نشان بخصوص به افرادي كه مرتبط با موضوع ايران هستند، نشان‌دهنده آن است كه در اعطاي اين لقب بيش از هر چيزي حجم خباثت‌ها و پيگيري سياست‌هاي استعماري توسط يك فرد، ملاك قرار مي‌گيردمتن کامل

نگاهي به 380 سال حضور انگليس در ايران

نگاهي به 380 سال حضور انگليس در ايران

روابط ايران و انگليس در طول بيش از 380 سالي كه مسيونرهاي انگليسي براي ترويج و تبليغ مسيحيت در دوره صوفيه وارد ايران شدند و در پي آن نماينده شاه بريتانيا از شاه عباس صفوي درخواست داير كردن نمايندگي سياسي كشور متبوعش در اصفهان را داشت فراز و فرود‌هاي فرواني را شاهد بوده است. اين گزارش مي‌كوشد نگاهي به روابط دو كشور داشته باشد.متن کامل

امپریالیسم در دوره نو استعمار

امپریالیسم در دوره نو استعمار

امپریالیسم در دوره نو استعمار هنگام احساس ضرورت، از تجاوز به کشورها و اشغال نظامی فروگذار نمی کند. با وجود این، گرایش اصلی سیاست نو استعماری تلاش در راه سلطه و کنترل سیاسی غیر مستقیم بر کشورها است و به این منظور امپریالیست ها از اهرم های ویژه ای استفاده می کنند. خصلت طبقاتی حاکمیت کشورها، دامنه و توان اعمال نفوذ امپریالیسم بر حیات سیاسی و اجتماعی کشورها را تعیین می کند. فئودال ها و زمین داران بزرگمتن کامل

سایه روشن های کشف حجاب در ایران

سایه روشن های کشف حجاب در ایران

بعد از کودتای سوم اسفند ماه ۱۲۹۹ خورشیدی در ایران (که خود، هموارساز سلطه سیاسی - اقتصادی قدرت های استعماری، بویژه امپراتوری بریتانیا بر ایران بود) خواهی نخواهی، فرهنگ غربی در ایران، بیش از پیش راه پیدا کرد که خود از ابزار سلطه بود و از اهداف ابزاری برای نیل به هدف اساسی استعمارگران و به اعتباری، جبر تاریخ بود، در آن برهه خاص.متن کامل

تقابل انگلستان با ديپلماسي منطقه‌اي ايران

تقابل انگلستان با ديپلماسي منطقه‌اي ايران

«لرد كرزن» وزير خارجه انگليس مي‌گويد منافع ما ايجاب مي‌كند كه نسبت به آنچه در ايران مي‌گذرد، بي‌تفاوت نباشيم «ژرژهميلتون» سلف وي نيز مي‌گويد غفلت از منافع انگليس در خليج فارس نتايج وخيمي خواهد داشت و «لرد لانسداون» تصريح مي‌كند كه انگليس اين حق را دارد كه اگر لازم باشد براي حفظ منافع كشورش حتي استقلال و تماميت ايران را ناديده بگيرد...!متن کامل

هم پيماني انگلیس با امريكا پس از جنگ اول جهانی

هم پيماني انگلیس با امريكا پس از جنگ اول جهانی

قبل از جنگ بین الملل اول ، سیاست خارجی امریکا عمدتا به دو قاره امریکای شمالی و جنوبی محدود می شد . اما پس از جنگ امریکا و اسپانیا و پیروزی امریکا و تسلط بر دریای آنتیل ( کوبا و غیره ) ، توجه این کشور به اقیانوس کبیر جلب شد وپس از تصرف جزایر فیلیپین بر نفوذ آن در این منطقه افزوده شد . امریکا قبل از تصرف جزایر فیلیپین ظاهرا خود را مخالف سیاست های استعماری کشورهای غربی نشان می داد ، اما بعد از تسخیر فیلیپین عملا مقاصد دامنه دار استعماری خود را آشکار ساخت.متن کامل

روسوفيل و انگلوفيل در تاريخ معاصر ايران

روسوفيل و انگلوفيل در تاريخ معاصر ايران

شكل سنتي سير حوادث در ايران در عصر زمامداري قاجاريان به پايان رسيد. و اين سير وارد عرصه جديدي شد كه محوريت آن نه در ميان ملل شرقي بلكه در قاره اروپا بود. قاره‌اي كه در اين زمان مدعي بود درصدد كنترل سير حوادث جهان است. از تبعات ظهورعصر جديد به سردمداري اروپاييان، گسترش حوزه قدرت اين دول به ساير ممالك بود. اين اعمال قدرت در بعضي سرزمينها نظير ايران به رقابت و كشمكش اين دولت‌ها منجر شد. متن کامل

انگليسيها 5/2 ميليون هندي را در دو جنگ جهاني به مسلخ بردند

انگليسيها 5/2 ميليون هندي را در دو جنگ جهاني به مسلخ بردند

ويل‌ دورانت، مورخ‌ مشهور امريكايي، كه‌ چندي‌ از نزديك‌ شاهد رفتار زشت‌ استعمار انگليس‌ با مردم‌ هند بوده‌، در كتابي‌ كه‌ به‌ منظور دفاع‌ از مظلوميت‌ هنديان‌ نوشته است‌ با اشاره‌ به‌ سير سلطة‌ انگليس‌ بر آن‌ كشور مي‌نويسد: ايالات‌ هند، يكي‌ بعد از ديگري، خواه‌ به‌ وسيلة‌ جنگ، خواه‌ به‌ ياري‌ رشوه، خواه‌ به‌ وسيلة‌ نشر اعلاميه‌هايي‌ مانند اعلامية‌ لرد دالهَوسي‌ (Lord Dalhausie)؛ كه‌ مطابق‌ مقررات‌ آن‌، پس‌ از مرگ‌ يك‌ شاهزاده‌اي‌ بدون‌ وارث‌ و جانشين، مال‌ و ملكش‌ به‌ دولت‌ بريتانيا تعلق‌ مي‌گرفت)متن کامل

سفارتخانه بريطانياي كبير در طهران

سفارتخانه بريطانياي كبير در طهران

تا قبل از روي كار آمدن حكومت قاجار هيچ سفارتخانه‏اي در ايران افتتاح نشد. دليل آن هم روشن بود. هنوز ديپلماسي جهاني شكل نيافته بود و از سوي ديگر ثبات آن چناني در ايران پس از صفويه پا برجا نبود. با تغيير چهره سياسي جهان و رفتن كشتيهاي استعمارگر اروپايي به اقصي نقاط زمين لزوم ارتباط سياسي با ساير ملل بيشتر احساس شد. در خاورميانه تنها كشور مستقل ايران بود. متن کامل

ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

پرويز راجي سفير شاه در انگلستان: ... چطور مي‌توانستيم ادعاي غرور ملي داشته باشيم وقتي در لندن در برابر دولت انگليس به خاك افتاده‌ايم و به آنها التماس كمك مي‌كنيم. آن هم انگليسي‌هايي كه اعتراف كرده‌اند قدرتي ندارند...متن کامل

123