صهيونيسم، میراث شوم استعمار انگليس

صهيونيسم، میراث شوم استعمار انگليس

هنگامی که تمدن اسلامي با غروب امپراتوري رو به زوال عثماني در مرحله اي حساس و دشوار قرار داشت، غرب با عبور از مسيرهاي پیشرفت و توسعه، عليه ساختار فرسوده قرون وسطايي در حال قيام بود. مرام و مشي غرب رها شده از قرون وسطي، نه عدالت خواهي و صلح طلبي، بلکه سلطه بر جهان بود و ساختارهاي امپراتوري فرسوده عثماني، اين توان را به غرب استعمارگر داد تا با سرعت و شتاب، باب کشور گشايي را در هر نقطه از قلمرو حکومت عثماني بگشايد و به غارت و استثمار منابع آن اقدام نمايد.متن کامل

یکی ما شش تا انگلیسی‌ها !

یکی ما شش تا انگلیسی‌ها !

هر چند طلای سیاه سال‏ها جزء منابع خدادادی ایرانی‏ها به شمار می‏رفت، اما استعمار انگلیس سایه بلندی را بر نفت ایران داشته است. این سایه سنگین به قدری بود که شواهد تاریخی می‏گوید از عواید هرچاه نفت ايران یکی نصیب ایرانی می‏شد، شش تا نصیب انگلیسی‏ها... متن کامل

تعامل دو استعمارگر در يك كودتا

تعامل دو استعمارگر در يك كودتا

مارك گازيوروسكي از اساتيد برجسته‌ي علوم سياسي براساس تئوري دست نشاندگي (Cliency) خود معتقد است كه رابطه نزديك بين آمريكا و ايران طي دوران سلطنت شاه مخلوع نمونه‌ي نوعي يك رابطه دست‌نشاندگي بين كشورها است. وي معتقد است حكومت دست نشانده نوعا براي كسب كمك اقتصادي، دستياري امنيتي و حمايت در مقابل دشمنان داخلي يا خارجي وارد رابطه‌ي دست نشاندگي مي‌شود.متن کامل

نقش انگليس در كودتاي 28 مرداد

نقش انگليس در كودتاي 28 مرداد

«سي.‌ام. وودهاوس» مأمور ارشد سازمان جاسوسي انگليس (اينتليجنت سرويس): نقشه سرنگوني دولت محمدمصدق در ايران ابتدا در وزارت امور خارجه دولت كارگري بريتانيا طراحي شد و سپس به اجرا گذارده شد. متن کامل

نگراني سازمان اطلاعاتي انگليس از سرنوشت اسناد ساواك

نگراني سازمان اطلاعاتي انگليس از سرنوشت اسناد ساواك

در سند زير كه در آستانه پيروزي انقلاب صادر شده، سازمان اطلاعاتي انگليس بر لزوم حفاظت شديد از اسناد ساواك و يا در صورت لزوم، معدوم كردن آنها تأكيد مي‌كند.متن کامل