جنبش تنباكو ، قيام عليه استعمار و استبداد

جنبش تنباكو ، قيام عليه استعمار و استبداد

با لغو امتياز تنباكو پادشاه خودكامه ايران براي نخستين بار به طور رسمي مجبور به تسليم و عقب‌نشيني در مقابل خواست مردم شد؛ قدرت علما در جريانها و حوادث سياسي و اجتماعي بعدي افزونتر گشت و ضربه سختي بر پيكر استعمار انگليس وارد گرديد .متن کامل

اهداف انگليس از القاء «خطر بلشويسم»

اهداف انگليس از القاء «خطر بلشويسم»

انگليسي‌ها خطر «بلشويسم» را تعمداً بزرگ جلوه مي‌دادند تا بتوانند در سايه خطر القائي به تحكيم حضور خود در ايران بپردازند. قرارداد 1919 آنان با وثوق‌الدوله كه عملاً كشور را تحت‌الحمايه انگليس كرد، در همين شرايط منعقد گرديد. متن کامل

نقش انگليس در عزل و قتل ميرزاتقي‌خان اميركبير

نقش انگليس در عزل و قتل ميرزاتقي‌خان اميركبير

ميرزاتقي‌خان اميركبير، صدراعظم بزرگ عصر ناصري از رجال برجسته، آزاديخواه و اصلاح‌گر تاريخ معاصر ايران بود. اميركبير يكي از پايه‌هاي اصلي مبارزه با استعمار و استثمار در تاريخ معاصر ايران به شمار مي‌آيد. وي همواره سدي در مقابل مطامع دول روس و انگليس بود و مانع از رسيدن آنان به اهداف شومشان مي‌شد. بنابراين بررسي زواياي شخصيتي اميركبير و عملكرد او در برخورد با دول استعمارگر و نقش اين دولتها به ويژه انگليس در عزل و قتل امير حائز اهميت است.متن کامل

تحليل سياست رژيم پهلوي درباره انگليس

تحليل سياست رژيم پهلوي درباره انگليس

پس از كودتاي سوم اسفند 1299 با كمك افسران انگليسي مقيم ايران به رهبري سياسي سيدضياءالدين طباطبائي و رهبري نظامي رضاخان ميرپنج، سيدضيا رئيس‌الوزرا و رضاخان با لقب سردارسپه، فرمانده ديويزيون قزاق شد. ولي سيدضيا در دوران سه ماهه نخست‌وزيري‌اش، به سبب افراط‌كاريهايي، انگليسيها را مجبور به بركناري‌اش در خرداد 1304 كرد.متن کامل

كودتاي 28 مرداد

كودتاي 28 مرداد

يكي از مهمترين فرازهاي حكومت 37 ساله محمد‌رضا پهلوي كه نقش مهمي در تحكيم پايه‌هاي رژيم وي داشت كودتاي 28 مرداد 1332 بود. اين كودتا كه در دوازدهمين سال حكومت پهلوي به وقوع پيوست، سبب تثبيت حاكميت او تا ربع قرن ديگر شد. قيام مردم در 30 تير 1331 كه با رهبري آيت‌الله كاشاني صورت گرفت،‌ زمينه‌هاي لازم براي نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق را فراهم ساخت. اين دومين دوره حكومت مصدق بود. چرا كه وي...متن کامل