اشغال ايران

اشغال ايران

سوم شهريور 1320، ايران به اشغال نيروهاي نظامي روس و انگليس درآمد. نيروهاي شوروي از شمال و شرق و نيروهاي انگليس از جنوب و غرب، از زمين و هوا به ايران حمله كردند. اين حادثه در كشاكش جنگ دوم جهاني رخ داد و اين حمله حاصل سومين تباني روسيه و انگليس بود كه به زيان حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران شكل مي‌گرفت‌. قرن نوزدهم در پايان جنگهاي طولاني روسيه با ايران‌، تباني اين كشور با انگليس عليه ناپلئون در اروپا، سبب حمايت انگليس از انعقاد پيمان‌هاي گلستان و تركمنچاي و تحميل آن بر ايران شد.متن کامل

بررسي عملکرد شركت نفت ايران و انگليس در اسناد 1901- 1914

بررسي عملکرد شركت نفت ايران و انگليس در اسناد 1901- 1914

بررسی و تحقیق سندی درباره نفت ایران در اسناد فارسی موضوعی است که در تحقیقات تاریخی کمتر به آن پرداخته شده است. متن کامل

نگاهي به 380 سال حضور انگليس در ايران

نگاهي به 380 سال حضور انگليس در ايران

روابط ايران و انگليس در طول بيش از 380 سالي كه مسيونرهاي انگليسي براي ترويج و تبليغ مسيحيت در دوره صوفيه وارد ايران شدند و در پي آن نماينده شاه بريتانيا از شاه عباس صفوي درخواست داير كردن نمايندگي سياسي كشور متبوعش در اصفهان را داشت فراز و فرود‌هاي فرواني را شاهد بوده است. اين گزارش مي‌كوشد نگاهي به روابط دو كشور داشته باشد.متن کامل

فردوست : محمدرضا پهلوي توسط mi6 به قدرت رسيد

فردوست : محمدرضا پهلوي توسط  mi6 به قدرت رسيد

ارتشبد بازنشسته حسين فردوست نزديك ترين دوست محمدرضاپهلوي در خاطرات خود مي نويسد : مسئله‌اي كه در سال‌هاي اول سلطنت محمدرضا مورد توجه من بود، روابط او با سرريدربولارد، وزير مختار انگليس، بود. بولارد با محمدرضا روابط خوبي نداشت. اين را خود محمدرضا به من مي‌گفت و او را «آدم بي‌تربيت و بدي» معرفي مي‌كرد. بعد‌ها گفت كه از مقامات انگليسي خواسته تا او را احضار كنند. اما جواب منفي بود و لندن از او تمجيد كرده و افزوده بودمتن کامل

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و سپس آمريکا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شرکت هاي نفتي هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موکول شود، زيرا در زمان حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي کشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامه هاي حزب توده، از رد پيشنهاد شوروي به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد کرد و پاسخ روزنامه ها و کشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي به مجلس پيشنهاد کرد. متن کامل