روابط سینوسی پر تنش ایران و انگلستان پس از انقلاب

روابط سینوسی پر تنش ایران و انگلستان پس از انقلاب

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران در بهمن ماه سال 1357 و بروز تحولات انقلابي در ايران، دولت انگليس اقداماتي را عليه ايرانيان به خصوص دانشجويان ايراني در انگليس انجام داد و سخت گيري هايي در اين زمينه آغاز نمود. اين اقدامات منجر به تشديد تنش ها ميان دوكشور و برگزاري نخستين تظاهرات مردمي برضد انگليس در اواخر سال 1357 در تهران گرديد. متن کامل

تصرف بوشهر به دست انگليسي ها و مقدمه جداکردن هرات از پيكر ايران

تصرف بوشهر به دست انگليسي ها و مقدمه جداکردن هرات از پيكر ايران

23 ژانويه سال 1857 يك روز تاريك در تاريخ كشور ماست. در اين روز نيروهاي اعزامي انگلستان پس از شش هفته نبرد خياباني، بندر بوشهر و حومه آن را تصرف كردند تا دولت تهران مجبور به صرف نظر كردن از شهر هرات و غرب افغانستان امروز شود ، شهري كه از بدو تاريخ همواره بخشي وفادار از ايران و كانون فرهنگ و ادب ما، و براي مدتي نيز شاهزاده نشين ايران و مقر حكومت خراسان بود متن کامل

مردمانی که به انگلستان نه گفتند...

مردمانی که به انگلستان نه گفتند...

پس از جنگ جهانی دوم و ضعیف شدن کشورهای استعمارگر غربی، در بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم توسط غربیها استعمار شده بودند، تفکر مبارزه با استعمار و به دست آوردن استقلال ایجاد شده بود. در ایران نیز، بعد از تبعید رضاشاه به جزیره موریس و البته پس از خلاص شدن اولیه مردم از تبعات حضور ارتشهای اشغالگر کشورهای متفقین، تفکر مبارزه با رفتار استعماری انگلستان در بخش نفت در میان مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای ملی به وجود آمد. مردم آزاد شده از ظلم و جور رضاشاه، امید زیادی به نمایندگانشان در مجلس شورای ملی داشتند و با تمام وجود مبارزه آنها را براي ملی شدن صنعت نفت؛ دنبال میکردند... متن کامل

نقش انگليس در عزل و قتل ميرزاتقي‌خان اميركبير

نقش انگليس در عزل و قتل ميرزاتقي‌خان اميركبير

ميرزاتقي‌خان اميركبير، صدراعظم بزرگ عصر ناصري از رجال برجسته، آزاديخواه و اصلاح‌گر تاريخ معاصر ايران بود. اميركبير يكي از پايه‌هاي اصلي مبارزه با استعمار و استثمار در تاريخ معاصر ايران به شمار مي‌آيد. وي همواره سدي در مقابل مطامع دول روس و انگليس بود و مانع از رسيدن آنان به اهداف شومشان مي‌شد. بنابراين بررسي زواياي شخصيتي اميركبير و عملكرد او در برخورد با دول استعمارگر و نقش اين دولتها به ويژه انگليس در عزل و قتل امير حائز اهميت است.متن کامل

آشتي استعمار، آتشي بر جان ايران - نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

آشتي استعمار، آتشي بر جان ايران - نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

حضور دو قدرت استعماري روسيه و انگلستان در ايران و اقدامات آنها داستان درازدامن در عين حال تأثير انگيزي است كه جهت شناسايي و نيز تحليل وقايع تاريخ معاصر ايران مي بايست از زواياي مختلف مورد مداقه قرار گيرد.متن کامل