ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

پرويز راجي سفير شاه در انگلستان: ... چطور مي‌توانستيم ادعاي غرور ملي داشته باشيم وقتي در لندن در برابر دولت انگليس به خاك افتاده‌ايم و به آنها التماس كمك مي‌كنيم. آن هم انگليسي‌هايي كه اعتراف كرده‌اند قدرتي ندارند...متن کامل

انگليس و بلوچستان

انگليس و بلوچستان

در سال 1662 م، دولت پرتقال بمبئي را به چارلز دوم پادشاه انگليس بخشيد و او نيز بمبئی را به کمپاني هند شرقي منتقل کرد، گسترش اين کمپانی تسلط انگليس در هندوستان را سبب شد. با ظهور ناپلئون در فرانسه تمام معادلات قدرت و سياست جهاني به هم خورد. ناپلئون به دنبال فتح هندوستان بود که شاهرگ حياتي انگليس به شمار مي‌رفت. انگلستان فرمانرواي درياها بود و ناپلئون راهي جز حمله از طريق خشکي به هند نداشت و اين راه به ناچار از ايران مي­گذشت.متن کامل

استعمار انگليس، تأسيس محافل و لژهاي فراماسونري در ايران و تأثير آن در تحولات تاريخ معاصر ايران

استعمار انگليس، تأسيس محافل و لژهاي فراماسونري در ايران و تأثير آن در تحولات تاريخ معاصر ايران

هم‌زمان با دوران رشد و شكوفايي دانش و آگاهي و نوآوري و نوگرايي در غرب، پديده‌اي ديگر در سراسر جهان خودنمايي كرد كه «استعمار غرب» نام گفت. مورخي در اين باره مي‌نويسد: «جهان غرب دگرگونيهايي يافت و جنبشهاي بزرگ علمي، فكري، فرهنگي و مذهبي رنسانس و رفورماسيون را آزمود و رفته رفته تمدن بورژوازي غرب با دو رويةويژه شكل گرفت؛ رويه دانشي و كارشناسي و رويه استعمار. در پايان سده هجدهم تمدن دورويه، بورژوازي غرب تا بدان جا گسترش يافت و نيرو گفت كه سراسر جهان را ناگزير از رويارويي با خويش ساخت بدين معني كه جهانيان به دانش و كارشناسي غرب نيازي گريزناپذير يافتند و در همان حال روية استعماري غرب همه جهان واپس‌مانده را سخت مورد تهديد قرار داد.»متن کامل

ردپاي Mi6 در ترور «افشار طوس»

ردپاي Mi6 در ترور «افشار طوس»

طرح ربودن و ترور سرتيپ افشار طوس رئيس شهرباني، در آستانه كودتاي 28 مرداد از سوي عوامل اطلاعاتي انگليس به عنوان راهي براي تضعيف دولت مصدق ريخته شد، شاهپور عليرضا پهلوي و سرلشكر فضل الله زاهدي رهبري و هدايت طرح را برعهده گرفتند و عوامل آنها مجري طرح شدند اما دست‌اندركاران اين حادثه با وقوع كودتاي 28 مرداد، تبرئه شدند و بعضي از آنها مورد قدرداني نيز قرار گرفتند. متن کامل

مخالفت‌ انگلیس با آزادی‌ و پیشرفت‌ ایران‌

مخالفت‌ انگلیس با آزادی‌ و پیشرفت‌ ایران‌

عبدالحسین‌ مسعود انصاری، از دولتمردان‌ عصر پهلوی، در خاطرات‌ خود، تابلو گویایی‌ از سیاست‌ استكباری‌ بریتانیا در ایران‌ ترسیم‌ كرده‌ است. وی در این باره می‌نویسد: انگلیسي‌ها همیشه‌ با هر اصلاحی‌ در ایران‌ مخالف‌ بودند و نمی‌خواستند ایرانی‌ در راه‌ ترقی‌ و تعالی‌ گام‌ بردارد و مانند كشورهای‌ پیشرفته‌ جهان‌ بشود، بلكه‌ سعی‌ داشتند ایران‌ همیشه‌ به‌ صورت‌ خراب‌ باقی‌ بماند... آنها نمی‌خواستند كه‌ در ایران‌ صنایعی‌ به‌ وجود بیاید و ما قوه‌ و قدرتی‌ پیدا كنیم. متن کامل