ظهور تحقيرآميز پهلوي دوم و دخالتهاي سياسي انگليس

ظهور تحقيرآميز پهلوي دوم و دخالتهاي سياسي انگليس

ارتشبد بازنشسته حسين فردوست نزديك ترين دوست محمدرضاپهلوي در خاطرات خود مي نويسد : دو هفته آخر سلطنت رضاخان، من درگير مسائلي بودم كه به تعيين سرنوشت بعدي حكومت پهلوي پيوند قطعي داشت. نزديكي من به وليعهد و دوستي منحصر بفرد او با من عاملي بود كه سبب شد تا در اين مقطع حسّاس نقش رابط او را با مقامات اطلاعاتي انگلستان عهده‌دار شوم.متن کامل

اجتماع اصناف و بازاريان مشروطه خواه تهران در سفارت انگليس

اجتماع اصناف و بازاريان مشروطه خواه تهران در سفارت انگليس

پس از آنکه ميرزا تقي خان امير کبير، صدراعظم ناصرالدين شاه و مصلح انديشمند با توطئه مادر شاه به قتل رسيد تا مدتها کسي را ياراي اصلاحات نبود. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه سخن از قانون و روزنامه بيش از پيش بر سر زبانها افتاد. سرانجام اولين جرقه‌هاي انقلاب مشروطه در ماجراي قند و مسيو نوز بلژيکي آشکار شد. حکومت که براي دلجويي از متحصنين در حرم عبدالعظيم با خواسته‌هاي آنان موافقت کرده بود مايه اميدواري مشروطه خواهان شد.متن کامل

انگلیس ،حکومت پهلوی ،بختیاریها

انگلیس ،حکومت پهلوی ،بختیاریها

به سلطنت رسیدن رضاخان پهلوی در چهارم اردیبهشت ماه (1305 ه. ش ) در ایران ،بختیاریها را با وضعیت بی سابقه ای روبرو ساخت، که سرانجام منجر به تضعیف نظام ایلی ،از دست دادن نقش سیاسی در سطح مملکت و بالاخره متلاشی شدن تشکیلات قبیله ای و کاهش محدوده ی آنها گردیدمتن کامل

آیت‌الله فیروزآبادی خطاب به سفیر آمریکا : شما آمريكائيها هم گول انگليسيها را خورده ايد

آیت‌الله فیروزآبادی خطاب به سفیر آمریکا : شما آمريكائيها هم گول انگليسيها را خورده ايد

آیت‌ الله فیروز‌آبادی : شما باید با زنهای انگلیسی ازدواج کنید نه با زنهای ایرانی. زیرا انگلیسی‌ها خیلی حقه‌باز هستند و شما مردمان ساده‌تري هستید . اگر با انگلیسی‌ها ازدواج کنید یک نسل معتدلی بوجود خواهد آمد که نه ساده باشد و نه حقه‌‌باز‌. متن کامل

انگليس و امريكا تكيه‌گاه‌هاي كميته تروريستي مجازات

انگليس و امريكا تكيه‌گاه‌هاي كميته تروريستي مجازات

در ميان اوراقي كه در لابلاي كتابهاي خطي آيت‌الله محدث قمي به دست آمد، يكي هم نوشته كوتاهي است كه از طرف افراد «كميته مجازات دموكرات مشهد» بعنوان تهديد وي از سخناني كه در انتقاد از امريكائي‌ها در منبر ايراد كرده بود، برايش ارسال داشته‌ اند. عين آن نوشته اين است: «آقاي آقا شيخ عباس قمي! پدر سوخته! شنيدم كه در منبر از امريكائي‌ها حرف بد مي‌زنيد،‌ اگر شنيده شد كه دومرتبه از اين گونه مزخرفات بگوييد و تكذيب نكنيد همين دوشنبه به ضرب گلوله شكمت را مثل سگ پاره پوره خواهيم كردمتن کامل