پلیس جنوب یکی دیگر از چهره های مهم استعمار

پلیس جنوب یکی دیگر از چهره های مهم استعمار

سر پرسی مولس‌ورث سایکس Sir Percy Molesworth Sykes ‎ زاده 1867 میلادی یا ۱۲۴۶ خورشیدی، مرگ 1945 میلادی یا ۱۳۲۴‎ خورشیدی در لندن و سن 78 سالگی ، ژنرال، نویسنده، و جغرافی دان، از معروفترین چهره ها و کارگزاران استعمار انگلیس است. متن کامل

اهداف انگليس از القاء «خطر بلشويسم»

اهداف انگليس از القاء «خطر بلشويسم»

انگليسي‌ها خطر «بلشويسم» را تعمداً بزرگ جلوه مي‌دادند تا بتوانند در سايه خطر القائي به تحكيم حضور خود در ايران بپردازند. قرارداد 1919 آنان با وثوق‌الدوله كه عملاً كشور را تحت‌الحمايه انگليس كرد، در همين شرايط منعقد گرديد. متن کامل

نفت ايران و دسيسه‌هاي انگليس

نفت ايران و دسيسه‌هاي انگليس

همزمان با تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي مجلسين شوراي ملي و سنا، شرکت نفت ايران و انگليس از پرداخت سي درصد فوق‏العاده دستمزد کارگران نفت بندر معشور، آغاجاري، لالي و نفت سفيد امتناع ورزيد و اين امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامي در خوزستان شد.متن کامل

دوستان اسرائیل در حزب محافظه‌کار انگلیس

دوستان اسرائیل در حزب محافظه‌کار انگلیس

به گزارش شبکه خبری پرس‌تیوی، لابی دوستان اسرائیل وابسته به حزب محافظه‌کار، همان گونه که تحلیل‌گران سیاسی انگلیسی تشریح کرده‌اند، به لحاظ مالی و ارتباطات، فراتر از گروه‌های لابی‌گر وست‌مینستر در این کشور هستند. این لابی در جهت منافع رژیم اسرائیل فعالیت می‌کند. متن کامل

اجتماع اصناف و بازاريان مشروطه خواه تهران در سفارت انگليس

اجتماع اصناف و بازاريان مشروطه خواه تهران در سفارت انگليس

پس از آنکه ميرزا تقي خان امير کبير، صدراعظم ناصرالدين شاه و مصلح انديشمند با توطئه مادر شاه به قتل رسيد تا مدتها کسي را ياراي اصلاحات نبود. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه سخن از قانون و روزنامه بيش از پيش بر سر زبانها افتاد. سرانجام اولين جرقه‌هاي انقلاب مشروطه در ماجراي قند و مسيو نوز بلژيکي آشکار شد. حکومت که براي دلجويي از متحصنين در حرم عبدالعظيم با خواسته‌هاي آنان موافقت کرده بود مايه اميدواري مشروطه خواهان شد.متن کامل