قرارداد 1907

قرارداد 1907

روز هشتم شهريور 1286 دولتهاي انگلستان و روسيه براي مقابله با دشمن مشترك خود آلمان طي پيماني به اختلافات خود در نقاط مختلف جهان خاتمه دادند. اين پيمان كه در سن پترزبورگ پايتخت روسيه تزاري به امضا رسيد شامل توافق دو كشور در زمينه منافع طرفين در افغانستان ، تبت، امپراطوري عثماني و ايران بود. در بخش مربوط به ايران دو كشور موافقت كردند كه سرزمين ايران را به قلمرو نفوذ خود تقسيم كنند. به موجب اين قرارداد قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پر جمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصر شيرين و اصفهاو يزد و خواف و مرز افغانستان منطقه نفوذ روسيه شناخته شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوق‌ الجيشي براي دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندر عباس، كرمان، بيرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ ا نگلستان شناخته شد.متن کامل

کودتای 28 مرداد ، انتقام انگلیس از ملت ایران

کودتای 28 مرداد ، انتقام انگلیس از ملت ایران

در جریان ملی‌سازی صنعت نفت ایران، افراد بسیاری به عنوان عامل یا مانع، دست‌اندركار بودند. در ابتدای امر، با اعدام انقلابی هژیر و رزم‌آرا توسط فدائیان اسلام (به رهبری شهید نواب صفوی)، ‌شرایط برای بالیدن جنبش فراهم شد تا آیت‌الله كاشانی و دكتر مصدق به عنوان راهبران دینی و سیاسی نهضت، دست در دست یكدیگر بتوانند كمر استعمار و دیكتاتوری را بشكنند. آنان نیز توفیق یافتند تا نفت را ملی ساخته و از دشمن، خلع‌ید کنند.متن کامل

اهداف انگليس از آفرینش فرقۀ وهابیت

اهداف انگليس از آفرینش فرقۀ وهابیت

اهداف استعمار از آفرینش فرقۀ وهابیت عبارتند از : تحریف حقیقت اسلام و هجمه علیه مقدّسات آن ، خنثی کردن و به انحراف کشیدنِ احکامی چون جهاد و فروکاستن دین به نماز ، ممانعت از تجمع در زیارتگاهها به عنوان یکی از نمودها و پایگاههای وحدت و قدرت سیاسی مسلمانان و تخریب آنها به عنوان مظاهر شرک ، ایجاد تفرقه و جنگهای داخلی و خونریزی بین مسلمانان . اختلاف اهل تشیّع و تسنّن که پیش از ظهور وهابیت، ده درصد بود، با فعالیتهای این فرقه امروز به نود درصد افزایش یافته است .متن کامل

ميرزاي شيرازي و حكم استعمارستيز تحريم تنباكو

ميرزاي شيرازي و حكم استعمارستيز تحريم تنباكو

بنا به تحليل نشريات انگليسي حاصل امتياز تنباكو انزجار ملت ايران از انگليس و خلل در اعتباري بود كه آنان از زمان سر جان ملكم در اين كشور كسب كرده بودند . نهضت تنباكو محل توجه مورخان و وقايع نويسان و نمايندگان و ماموران خارجي مقيم ايران قرار گرفت و بسياري از جزئيات آن ثبت شد . برخي از جنبه هاي اين نهضت نظير حضور زنان در صحنه مبارزه بويژه با انگيزه دفاع ديني و بيگانه ستيزي براي نخستين بار در تاريخ ايران به وقوع پيوست .متن کامل

فلاكت جامعه ايراني عصر رضاشاه و كتمانكاري منابع اسنادي انگليس

فلاكت جامعه ايراني عصر رضاشاه و كتمانكاري منابع اسنادي انگليس

يكي از دلايلي که تاريخ تحولات عصر رضاشاه را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است، اتکاي تقريباً صرف محققان به اسناد ديپلماتيک انگلیس درباره ايران است. انگليسی‌ها خوب مي‌دانند كه چون رضا شاه با کمک و حمايت آنها به قدرت رسيد و به مدت 20 سال بر سر کار ماند، مسئوليت نهايي جناياتي که در طول اين دوره رخ داد بر عهده آنهاست. به همين دليل، از همان ابتدا بنا را بر پنهانکاري گذاشتند.متن کامل