پرونده رضاخان

پرونده رضاخان

چهارم مرداد ۱۳۲۳ سالروز مرگ رضاخان پهلوي است .اگرچه به لحاظ شخصيتي رضاخان‌، مجري منويات سياسي دولتهاي مداخله‌گر آن دوره، به ويژه انگليس بود، اما در شطرنج حوادثي كه به انقراض سلسله قاجار و به قدرت رسيدن سلسله پهلوي انجاميد، "مهره اصلي‌" محسوب مي‌شود. از اين ‌رو مطالعه تاريخ ايران معاصر در نيمه اول قرن جاري شمسي، كه شخصيت اصلي وي جلوه‌گر شد، بدون مطالعه سرگذشت رضاخان ناقص خواهد بود.متن کامل

قرارداد 1907

قرارداد 1907

روز هشتم شهريور 1286 دولتهاي انگلستان و روسيه براي مقابله با دشمن مشترك خود آلمان طي پيماني به اختلافات خود در نقاط مختلف جهان خاتمه دادند. اين پيمان كه در سن پترزبورگ پايتخت روسيه تزاري به امضا رسيد شامل توافق دو كشور در زمينه منافع طرفين در افغانستان ، تبت، امپراطوري عثماني و ايران بود. در بخش مربوط به ايران دو كشور موافقت كردند كه سرزمين ايران را به قلمرو نفوذ خود تقسيم كنند. به موجب اين قرارداد قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پر جمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصر شيرين و اصفهاو يزد و خواف و مرز افغانستان منطقه نفوذ روسيه شناخته شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوق‌ الجيشي براي دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندر عباس، كرمان، بيرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ ا نگلستان شناخته شد.متن کامل

نقش mi6 در آشوبهاي تجزيه‌طلبان ايران

نقش mi6 در آشوبهاي تجزيه‌طلبان ايران

در سالهايي كه اتحاد شوروي با تحكيم مواضع دمكرات‌ها در آذربايجان و كردستان در جهت تجزية اين خطّه مي‌كوشيد، متقابلاً بريتانيا نيز طرح ايجاد آشوب‌هاي تجزيه‌طلبانه در جنوب ايران را به منظور حفظ برتري قوا به سود خود پيش كشيد. اين طرح از سال 1321 تدارك ديده شده بود: وزير كشور بريتانيا مقيم قاهره در گزارش مورخه 31 ژوئيه 1942 (خرداد 1321) به سرريدربولارد در تهران مي‌نويسدمتن کامل

پشت پرده اشغال سفارت ایران در لندن به روایت سلیمی‌ نمین

پشت پرده اشغال سفارت ایران در لندن به روایت سلیمی‌ نمین

عباس سلیمی نمین یکی از افراد پیگیر برای زنده نگه داشتن یاد شهدای اشغال سفارت ایران در لندن است.متن کامل

امتياز واگذاري كشتي‌راني كارون به انگلستان و زمينه‌هاي آن

امتياز واگذاري كشتي‌راني كارون به انگلستان و زمينه‌هاي آن

از قرن نوزدهم به بعد اروپاييان به تجارت در خليج فارس توجه نشان دادند و كارون، تنها رودخانه قابل كشتي‌راني ايران و خليج فارس به دليل موقعيت خاص ژئوپولتيكي و تجاري‌اش از نيمه اول قرن نوزدهم توجه سياحان و نمايندگان سياسي انگليس را به خود جلب كرد. دولت انگليس نيز براي محافظت از منافع خود در هندوستان و رقابت با روسيه و انتقال كالا به نواحي مركزي ايران درصدد كسب مجوز كشتي‌راني بر روي كارون برآمد و سرانجام اگرچه ناصرالدين شاه فرمان آزادي كشتي‌راني كارون را به سال 1306ق/1888م صادر كرد متن کامل