آشتي استعمار، آتشي بر جان ايران - نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

آشتي استعمار، آتشي بر جان ايران - نگاهي به روابط ايران، انگلستان و روسيه مقارن با جنگ جهاني اول

حضور دو قدرت استعماري روسيه و انگلستان در ايران و اقدامات آنها داستان درازدامن در عين حال تأثير انگيزي است كه جهت شناسايي و نيز تحليل وقايع تاريخ معاصر ايران مي بايست از زواياي مختلف مورد مداقه قرار گيرد.متن کامل

انگلیس و ژاندارمری فارس

انگلیس و ژاندارمری فارس

پس از به توپ بستن مجلس و دخالت روسیه در مسایل سیاسی و اقتصادی ایران، دولت انگلیس در مناطق جنوبی ایران به تکاپو افتاد. متن کامل

قرارداد 1907

قرارداد 1907

روز هشتم شهريور 1286 دولتهاي انگلستان و روسيه براي مقابله با دشمن مشترك خود آلمان طي پيماني به اختلافات خود در نقاط مختلف جهان خاتمه دادند. اين پيمان كه در سن پترزبورگ پايتخت روسيه تزاري به امضا رسيد شامل توافق دو كشور در زمينه منافع طرفين در افغانستان ، تبت، امپراطوري عثماني و ايران بود. در بخش مربوط به ايران دو كشور موافقت كردند كه سرزمين ايران را به قلمرو نفوذ خود تقسيم كنند. به موجب اين قرارداد قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پر جمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصر شيرين و اصفهاو يزد و خواف و مرز افغانستان منطقه نفوذ روسيه شناخته شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوق‌ الجيشي براي دفاع از هند بود از خط فرضي بين بندر عباس، كرمان، بيرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ ا نگلستان شناخته شد.متن کامل

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

يك نگاه كوتاه به تاريخ معاصر عراق و يك كاوش مختصر از جريان بزرگترين مقاومت و مبارزه اي كه امت اسلامي در اوائل قرن بيستم در مقابله با اشغالگران انگليسي در آن سرزمين آغاز كردند ، عوامل تغافل و تجاهل سلطه گرايي را آشكار مي كند.متن کامل

مداخله انگلستان و آمریكا برای براندازی نهضت ملی ایران

مداخله انگلستان و آمریكا برای براندازی نهضت ملی ایران

مبارزه‌ پيگیر مردم‌ ایران‌ در برابر نفوذ دیرپاي دولت‌ انگلستان‌ در نظام‌ سیاسي و اداري كشور ما پس‌ از تجاوز نظامي متفقین‌ به‌ خاك‌ ایران‌ در جنگ‌ جهاني دوم‌ و نقض‌ بیطرفي كشور ما شتاب‌ بیشتري گرفت‌.متن کامل