قرارداد كنسرسيوم

قرارداد كنسرسيوم

روز ۲۲ فروردين 1333تشكيل كنسرسيوم بين‌المللي براي فروش نفت ايران‌، رسماً اعلام شد و22 نفر از نمايندگان 8 كمپاني نفتي امريكايي‌، انگليسي‌، هلندي وفرانسوي وارد تهران شدند. قرارداد كنسرسيوم پيماني بود كه پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد 1332 و ساقط شدن حكومت مصدق و احياء روابط گذشته دولتهاي غربي با ايران، زمينه سلطه شركتهاي نفتي غرب بر منابع نفتي كشور را فراهم آورد. اين قرارداد پيماني براي تسلط كمپاني‌هاي نفتي آمريكا، فرانسه، انگليس و هلند بر ذخائر و منابع نفت ايران بود.متن کامل

استعمار بريتانيا در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از شكل‌گيري تا پايان قاجاريه)

استعمار بريتانيا در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از شكل‌گيري تا پايان قاجاريه)

روابط ايران و انگلستان با ارسال سفرا و مراسلات همكاري از دوره حكومت ايلخانان آغاز گشت. مراودات اقتصادي و جبهه‌گيري مشترك بر ضد مسلمانان شامات از مهم‌ترين دلايل اين‌گونه ارتباطات اوليه بود. در دوره تيموريان نيز اين روابط شكننده و بدون هدفمندي درازمدت ادامه يافت. دوره صفوي نقطه عطفي در توسعه روابط خارجي ايران با انگلستان محسوب مي‌گردد.متن کامل

فهرستي از دخالت های انگلیس در ایران

فهرستي از دخالت های انگلیس در ایران

آغاز روابط ایران با انگلیس حدوداً به دوره تیموریان برمی گردد. در عهد صفویان نیز روابط تجاری برقرار بود و بازرگانان انگلیسی در ایران حضور داشتند. انگلیسی ها برای حفظ مستعمرات خود و وسعت قلمرو آن تحرکات خود را در منطقه افزایش می دادند. از این رو پس از رقابت شدید آنها با فرانسه بر سر مسئله هندوستان و طرح های ناپلئون برای سهیم شدن در این کشور از طریق همسایگان آن، از جمله ایران، دولت استعماری انگلیس را بر آن داشت که در ایران نفوذ بیشتری داشته باشد و این خود موجب ضعف حاکمان ایران و دخالت های استعماری آنان شد. متن کامل

تاريخچه جدايي بحرين از ايران

تاريخچه جدايي بحرين از ايران

اعلامیه استقلال بحرین در تاریخ 14 اوت 1971 منتشر شد . دولت ایران تنها یك ساعت پس از استقلال بحرین آن را به رسمیت شناخت . یك روز بعد (‌15 اوت )‌،‌ بحرین و انگلستان یك قرار داد دوستی با هدف "مشورت" در مواقع ضروری با یكدیگر امضا كردند. بدین ترتیب ،‌ مسأله بحرین پس از یك و نیم قرن منازعه و كشمكش به نقطه حل رسید . دلیل آن نیز از نظر سیاسی ،‌ سازش و توافق پنهانی انجام شده بین ایران و قدرتهای غربی بر سر نقش آتی ایران در منطقه خلیج فارس و اعطای امتیاز به ایران درباره یك مسأله دیگر ارضی كشور یعنی جزایر سه گانه بود. در واقع باید گفت بحرین قربانی یك بده و بستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاك ایران در دوران معاصر بود. متن کامل

شوالیه‌ شیطان

شوالیه‌ شیطان

سلمان رشدی از لحظه صدور حکم امام خمینی(ره) مخفی شده و پلیس انگلیس حفاظت از وی را در مکان‌های نامعلوم برعهده گرفته است . هزینه‌های محافظت از او در نیز بسیار زیاد بوده ؛ در حدی که یک بار شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلستان اعلام کرد: «سلمان رشدی سرباری پرخرج برای مالیات‌دهندگان انگلیسی است.» متن کامل