دكتر حسين فاطمي : تا دربار هست، انگلستان سفارت نياز ندارد

دكتر حسين فاطمي : تا دربار هست، انگلستان سفارت نياز ندارد

«من از مرگ ابايي ندارم. آن هم، چنين مرگ پرافتخاري. من مي‌ميرم تا نسل جوان ايران از مرگ من عبرت گرفته و با خون خود از وطنش دفاع كند و نگذارد جاسوسان اجنبي براين كشور حكومت نمايند. من درهاي سفارت انگلستان را بستم، غافل از آنكه تا دربار هست، انگلستان سفارت نياز ندارد!» متن کامل

كار كار انگليسي‌هاست...

كار كار انگليسي‌هاست...

شكل‌‌گيري عبارت «كار كار انگليسي‌هاست» در ادبيات و اذهان عامه، گوياي ذهن آزرده ايراني از مراودات نابرابر ميان ايران و انگليس است. انديشه‌اي كه بايد ريشه آن را در بي‌كفايتي رهبراني جستجو كرد كه در عرصه رقابتهاي بين‌الملل عاجز از جلب سود و دفع زيان در برابر حريفان زيرك خود بوده‌اند. متن کامل

روايت مكي از تفرقه افكني انگليس و امريكا

روايت مكي از تفرقه افكني انگليس و امريكا

وقایع خونین 30 تیر و نقشی كه آیت‌الله كاشانی در این قیام داشت، آمریكاییان و انگلیسی‌ها را به این نتیجه رساند كه تنها راه شكست دكتر مصدق از بین بردن حمایت آیت‌الله كاشانی است، حسین مكی كه خود از نزدیك، شاهد وقایع آن زمان بوده، در خاطرات خود می‌نویسدمتن کامل

قطع‌ رابطه ايران با انگليس

قطع‌ رابطه ايران با انگليس

مصدق نخست‌وزير روز 25 شهريور 1331 در گزارشي به مجلس شوراي ملي ضرورت قطع رابطه با انگليس را مورد تأكيد قرار داد، روز 30 مهر همان سال رابطه قطع شد و روز 10 آبان اعضاي سفارت انگليس، خاك ايران را ترك كردند. متن کامل

میرزا محمد تقی شیرازي روح مبارزه با انگليس را در کالبد مسلمانان دمید

میرزا محمد تقی شیرازي روح مبارزه با انگليس را در کالبد مسلمانان دمید

آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی بود كه روح مبارزه با انگلستان را در کالبد مسلمانان دمید و با فتوای حماسی خویش، غیرت وطنی و دینی مردم عراق را به جوش آورد و مردم عراق را برای جهاد مقدس در مقابل بریتانیای تجاوزگر مهیا كرد. متن کامل