عزای عمومی از تجدید روابط با انگستان

عزای عمومی از تجدید روابط با انگستان

پس از كودتای سیاه 28 مرداد، زاهدی تجدید روابط با استعمارگر پیر (انگلیس)‌ را در دستور دولت خویش قرار داد، ولی به دلیل نفرت فزاینده مردم ایران از آن دولت مكار، این اقدام را به صورت محرمانه پیش می‌برد. آیت‌الله كاشانی كه در جریان اقدامات پشت‌پرده و خیانتكارانه زاهدی قرار گرفت، در آن خفقان سنگین نیز با صدور اعلامیه از خود واكنش نشان دادمتن کامل

میرزا محمد تقی شیرازي روح مبارزه با انگليس را در کالبد مسلمانان دمید

میرزا محمد تقی شیرازي روح مبارزه با انگليس را در کالبد مسلمانان دمید

آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی بود كه روح مبارزه با انگلستان را در کالبد مسلمانان دمید و با فتوای حماسی خویش، غیرت وطنی و دینی مردم عراق را به جوش آورد و مردم عراق را برای جهاد مقدس در مقابل بریتانیای تجاوزگر مهیا كرد. متن کامل

چكمه‌هاي انگليسي‌ها در بوشهر

چكمه‌هاي انگليسي‌ها در بوشهر

از تاريخ سرزمين زيبا و غني بوشهر طي مقطع زماني فتح اين شهر توسط مسلمين تا زمان به قدرت رسيدن نادرشاه افشار (1734م/ 1147ه.ق) اطلاع اندكي در دست است. اقدامات نادرشاه و سياست دريائي او براي مبارزه با عثماني‌ها و گسترش قلمرو دريائي خود در خليج فارس سبب گرديد تا اين شهر بندري بار ديگر مورد توجه خاصي قرار گيرد. نادر آن‌جا را به عنوان پايگاه ناوگان دريايي خود در خليج‌فارس برگزيد و نامش را به «بندر نادريه» تغيير داد.متن کامل

کارکردهای بی.بی.سی فارسي در جنگ نرم علیه ایران

کارکردهای بی.بی.سی فارسي در جنگ نرم علیه ایران

جنگ روانی (psychological warfar) از واژه‌های آشنایی است که امروزه با کارکردهای وسیع در ادبیات سیاسی جامعه حضور پیدا کرده است و توجه به این واژه با تعبیری دیگر (‌جنگ نرم‌) از مقوله‌هایی است که به ویژه در ماه‌های اخیر و مرتبط با جریانات پیش و پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، بسیار مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. متن کامل

سر گور اوزلي : ايران را بايد ناتوان نگاه داشت

سر گور اوزلي : ايران را بايد ناتوان نگاه داشت

از دیرباز كه باب روابط دولت ایران و انگلستان گشوده شد، این كشور كارنامه ای بسیار سیاه و منفی از خود در ذهن ملت ایران بر جای گذاشت.در آغاز روابط جدید ایران وانگلیس سر گور اوزلی نوشت: «ازآن جاكه هدف غائی ماحفظ متصرفاتمان درهندوستان می باشد ، به عقیده من بهتراین است كه ایران رادرحالت ناتوانی و وحشیگری كنونی خود بگذاریم.»متن کامل