ميرزاي شيرازي، پرچمدار نهضت استقلال‌طلبي عراق

ميرزاي شيرازي، پرچمدار نهضت استقلال‌طلبي عراق

ميرزاي دوم يا ميرزاي كوچك، از مراجع تقليد ايران و رهبر سياسي نهضت استقلال‌طلبي عراق در قرن سيزدهم و چهاردهم هجري. وي فرزند ميرزا محب‌علي و نوه ميرزامحمد‌علي، و برادرزاده قاآني، شاعر معروف دوره ناصري است. محمد‌تقي در 1256 ق در شيراز به دنيا آمد و در همان‌جا پرورش يافت. وي در 1271 ق به عراق رفت و در كربلا اقامت گزيد و دروس ابتدايي و مقدمات را نزد افاضل آنجا خواند و در محضر درس ملا‌محمد حسين مشهور به فاضل اردكاني حاضر شد و...متن کامل

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

يك نگاه كوتاه به تاريخ معاصر عراق و يك كاوش مختصر از جريان بزرگترين مقاومت و مبارزه اي كه امت اسلامي در اوائل قرن بيستم در مقابله با اشغالگران انگليسي در آن سرزمين آغاز كردند ، عوامل تغافل و تجاهل سلطه گرايي را آشكار مي كند.متن کامل

جبهه‌گيري گروه‌هاي اسلامي در برابر پيمان 1919

جبهه‌گيري گروه‌هاي اسلامي در برابر پيمان  1919

پيمان منعقده ميان ايران و انگليس در دوران كابينه وثوق الدوله كه در 18 مرداد 1298/9 اوت 1919 منعقد گرديد و ارتش و امور مالي كشور را تحت نظارت انگليسي‌ها در آورد، با موجي از مخالفت‌هاي جامعه روبرو شد و هر چه از زمان انعقاد اين پيمان گذشت و ابعاد آن بيشتر فاش شد، مخالفت‌هاي اجتماعي با آن افزايش يافت. متن کامل

پنهان و آشکار استعمار فرانو

پنهان و آشکار استعمار فرانو

استعمار به مفهوم تسلط يك كشور بر كشوري ديگر به منظور بهره‌برداري از ذخاير و ثروت‌هاي خدادادي، نيروي انساني و موقعيت جغرافيايي آن است. در استعمار، كشور استعمارگر مستعمره را جزئي از خاك و سرزمين خود تلقي نمي‌كند و اتباع آن را شهروند خود نمي‌داند، بلكه خود را به اداره و كنترل اعمال آنها محق مي‌داند. سابقه استعمار به قبل از قرن پانزدهم برمي‌گردد. از آن زمان تاكنون استعمار در سه شكل ظهور پيدا كرده است.متن کامل

جاسوسهای انگلیس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

جاسوسهای انگلیس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در مقطع تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران، بیش از ۱۵۰ سال از حضور و نفوذ دولت بریتانیا در ایران می‌گذشت. در این مدت، افزون بر مأموران شناخته شده آن دولت، صدها نفر مأموران مخفی دولت بریتانیا نیز در ایران فعال بودند و بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی آن دولت در ایران ایفا می‌کردند. در جریان نهضت ملی ایران نیز با توجه به اینکه با ملی شدن صنعت نفت ایران منافع دولت بریتانیا در معرض خطر جدی قرار گرفته بود، فعالیت این مأموران افزایش چشمگیری یافته بود. پس از قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس در مهر ماه ۱۳۳۱، سفارت بریتانیا که مهمترین پوشش و چتر حمایتی جاسوسان انگلیس بود، عملاً کارکرد خود را از دست داد. متن کامل