فرقه‌سازي، ميراث سياسي انگليس در كشورهاي اسلامي

فرقه‌سازي، ميراث سياسي انگليس در كشورهاي اسلامي

فرقه سازي و جلوه دادن آن به عنوان جنبش‌هاي اجتماعي‌، يكي از حربه‌هاي كاري بود كه انگلستان در دوران تسلط خود بر بخش عظيمي از جغرافياي جهان‌، براي تقويت سلطة خود، از آن بهره برد. اين حركت در مناطق مختلف داراي اشكال گوناگون بود و به فراخور شرايط محيطي و آداب و رسوم و سنن مردم بومي اجرا مي‌شد. از آن نمونه است‌: شيخيگري‌، وهابي‌گري و .... متن کامل

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

يك نگاه كوتاه به تاريخ معاصر عراق و يك كاوش مختصر از جريان بزرگترين مقاومت و مبارزه اي كه امت اسلامي در اوائل قرن بيستم در مقابله با اشغالگران انگليسي در آن سرزمين آغاز كردند ، عوامل تغافل و تجاهل سلطه گرايي را آشكار مي كند.متن کامل

کودتای 28 مرداد ، انتقام انگلیس از ملت ایران

کودتای 28 مرداد ، انتقام انگلیس از ملت ایران

در جریان ملی‌سازی صنعت نفت ایران، افراد بسیاری به عنوان عامل یا مانع، دست‌اندركار بودند. در ابتدای امر، با اعدام انقلابی هژیر و رزم‌آرا توسط فدائیان اسلام (به رهبری شهید نواب صفوی)، ‌شرایط برای بالیدن جنبش فراهم شد تا آیت‌الله كاشانی و دكتر مصدق به عنوان راهبران دینی و سیاسی نهضت، دست در دست یكدیگر بتوانند كمر استعمار و دیكتاتوری را بشكنند. آنان نیز توفیق یافتند تا نفت را ملی ساخته و از دشمن، خلع‌ید کنند.متن کامل

زمينه‌سازي لازم براي كودتاي 1299

زمينه‌سازي لازم براي كودتاي 1299

انگليسيها، برخلاف هميشه كه معمولاً درباره نامزدهاي رياست دولت با شاه به گفت وگو مي نشستند و به گونه اي با هم به توافق مي رسيدند، درباره كودتا و مجريان آن نخواستند هيچ كدام از رجال ايران و حتي شخص شاه در جريان امور آن قرار گيرد. اگرچه نرمن در ديدار با احمدشاه موافقت او را براي روي كار آوردن يك دولت مقتدر كسب كرده بود، ١ اما آنها مي دانستند كه ممكن است شاه با افرادي كه آنان براي رهبري دولت ، جديد در نظر گرفته اند موافقت نكند و با بحران مواجه بشوند.متن کامل

عوامل تعیین کننده سیاست بریتانیا در خلیج فارس

عوامل تعیین کننده سیاست بریتانیا در خلیج فارس

عوامل تعیین کننده سیاست بریتانیا در خلیج فارس؛ بررسی موردی سفر لرد کرزن در 1903 م به کوشش «محمد حسن نیا»، دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران و «سلمان قاسمیان» کارشناس ارشد مطالعات خلیج فارس دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده است. متن کامل