سابقه روابط ايران و انگليس تا كودتاي 28 مرداد

سابقه روابط ايران و انگليس تا كودتاي 28 مرداد

كودتاي 28 مرداد اوج سياست خصمانه انگليس عليه ملت ايران بود كه در كنار آمريكا صورت گرفت و به حاكميت دولت ايران خاتمه بخشيد. امري كه بابت آن انگليسي‌ها از ملت ايران عذرخواهي نكردند و فقط توصيه كردند مردم ايران آن را فراموش كنند! متن کامل

تعرضات انگليس به ايران و كتمانكاريهاي لندن

تعرضات انگليس به ايران و كتمانكاريهاي لندن

انقلاب اكتبر 1917 روسيه و شكست قواي عثماني در بين‌النهرين و فتح سرزمين‌هاي عثماني به دست نيروهاي انگليس در سال 1918 عملاً ايران را (كه در آن زمان غربي‌ها پرشيا مي‌ناميدند) از شرق و جنوب و غرب در محاصره انگليس انداخت. قواي انگليس با استفاده از تفوق خود در منطقه، از شرق و غرب به ايران تاختند. حمله اصلي در آوريل 1918 رخ داد، كه طي آن كل ايران، به استثناي استان آذربايجان، به اشغال نيروهاي انگليس درآمد.متن کامل

بررسی عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در اسناد 1901- 1914

بررسی عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در اسناد 1901- 1914

بررسی و تحقیق سندی درباره نفت ایران در اسناد فارسی موضوعی است که در تحقیقات تاریخی کمتر به آن پرداخته شده است. متن کامل

وزير مختار انگليس: ايرانيها از ما نفرت دارند

وزير مختار انگليس: ايرانيها از ما نفرت دارند

«سرريدربولارد» وزير مختار انگليس در تهران تصريح كرد كه «ايرانيها از انگليسي‌ها نفرت دارند» و «آنتوني ايدن» وزير خارجه آن كشور نيز تأكيد كرد «ميراثي از سوظن نسبت به انگليس در ايران به وجود آمده كه بريتانيا را نامحبوب كرده است.»متن کامل

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

12 شهريور هر سال مردم بوشهر خاطره جانفشاني يكي از مبارزين اين شهر را كه در برابر تعرض نظامي انگلستان در سالهاي بحراني جنگ اول جهاني مردانه ايستادگي كرد و جان خود را در راه استقلال كشور از دست داد، گرامي مي‌دارند. رئيس‌علي دلواري از چهره‌هاي خوشنام در مبارزات مردم تنگستان و بوشهر عليه نظاميان متجاوز انگليسي است.متن کامل