پنهان و آشکار استعمار فرانو

پنهان و آشکار استعمار فرانو

استعمار به مفهوم تسلط يك كشور بر كشوري ديگر به منظور بهره‌برداري از ذخاير و ثروت‌هاي خدادادي، نيروي انساني و موقعيت جغرافيايي آن است. در استعمار، كشور استعمارگر مستعمره را جزئي از خاك و سرزمين خود تلقي نمي‌كند و اتباع آن را شهروند خود نمي‌داند، بلكه خود را به اداره و كنترل اعمال آنها محق مي‌داند. سابقه استعمار به قبل از قرن پانزدهم برمي‌گردد. از آن زمان تاكنون استعمار در سه شكل ظهور پيدا كرده است.متن کامل

تمام ایران، ضد انگلیس

تمام ایران، ضد انگلیس

یكی از خارجی‌ها كه مدتی را در كنار میرزا كوچك‌خان گذرانده « یان كولارژ » نام داشت . وي كه از اهالی كشور چك است هدف میرزا را چنین تشریح می‌كند: ... هدف او ، از بین بردن حاكمیت مطلق دولت مركزی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم زحمتكش و جلوگیری از مكیدن خون آنها به وسیله ادارات بود. اینها دلایلی بود كه به خاطر آن كوچك‌خان در حمله انقلابی كه بین سال‌های 1907 1908 به تهران شد شركت كرد...متن کامل

شكايت انگليس از ايران به شوراي امنيت

شكايت انگليس از ايران به شوراي امنيت

ملي شدن صنعت نفت كه حاصل مبارزات ضد استعماري مردم ايران بود، انگلستان را به مقابله‌اي همه‌جانبه واداشت. زيرا اقتصاد اين دولت در پي ملي شدن صنعت نفت ايران و قطع دست آن كشور از منابع اقتصادي ايران زيانهاي فراواني متحمل شده بود. به دنبال اين رويداد، انگليس‌ براي مبارزه با دولت مصدق، برنامه‌اي در 5 مرحله تدارك ديدمتن کامل

ملي شدن صنعت نفت و دسيسه‏ هاي انگليس در خوزستان

ملي شدن صنعت نفت و دسيسه‏ هاي انگليس در خوزستان

همزمان با تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي مجلسين شوراي ملي و سنا، شركت نفت ايران و انگليس از پرداخت سي درصد فوق‏العاده دستمزد كارگران نفت بندر معشور، آغاجاري، لالي و نفت سفيد امتناع ورزيد و اين امر موجب اعتصاب كارگران و اعلام حكومت نظامي در خوزستان شد.(1) با اعزام نيروهاي نظامي از اهواز، خرم‏آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابيون كمي فروكش كرد ليكن شركت نفت هنوز حاضر به پذيرش خواستهاي اعتصابيون نبود. متن کامل

همكاري انگليس در فرار جاسوسان آمريكائي از ايران

همكاري انگليس در فرار جاسوسان آمريكائي از ايران

6 نفر از جاسوسان آمريكائي كه موفق به فرار از لانه جاسوسي آن كشور در تهران شده بودند، ابتدا به سفارت انگليس رفته و سپس با راهنمائي و هدايت اين سفارتخانه، تحويل سفارت كانادا شده و از آنجا توانستند از كشور بگريزند. متن کامل