ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

ذلت پهلوي‌ها در برابر دخالت انگليس

پرويز راجي سفير شاه در انگلستان: ... چطور مي‌توانستيم ادعاي غرور ملي داشته باشيم وقتي در لندن در برابر دولت انگليس به خاك افتاده‌ايم و به آنها التماس كمك مي‌كنيم. آن هم انگليسي‌هايي كه اعتراف كرده‌اند قدرتي ندارند...متن کامل

بي حرمتي به حجاب و نقش استعمار انگليس

بي حرمتي به حجاب و نقش استعمار انگليس

ایران در زمان سلسله قاجاریه فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت و به یک کشور بحران زده و جنگ زده تبدیل شده بود. به خصوص مقارن با سلطنت احمد شاه، که فردی بی لیاقت و بی کفایت بود، هرج و مرج و آشوب تمام مملکت را فرا گرفته بود، که این هم از سیاستهای موذیانه استعمار انگلیس بود. استعمار انگلیس برای اجرای نقشه های خود به کسی نیاز داشت که دارای خصوصیات ویژه ای باشد که بتواند نقشه های آن دولت را مو به مو اجرا نماید. این شخص باید فردی بی محتوا و خالی از تربیت دینی و ملی بوده و در عین بی سوادی و ناآگاهی سری پرباد و روحی متکبرانه و قلدر مآبانه و جاه طلب و خالی از شرافت و جوانمردی و پر از ریاکاری و نفاق و دروغ پردازی داشته و بیگانه پرست و منفعل در مقابل مظاهر تمدن غرب، اسیر عقده حقارت درون، کینه توز و حسود...باشد.متن کامل

انگلستان و نقش‌آفريني آقاخان در تحولات ايران

انگلستان و نقش‌آفريني آقاخان در تحولات ايران

با كمرنگ شدن مرجعيت ديني در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، مكاتبي فرصت ظهور يافتند كه به دليل ضعف در پشتوانه فكري و علمي، بيشتر نيازمند حمايت قدرت‌هاي سياسي بودند تا تكيه‌گاه نظري و كلامي. مورد توجه برخي دولتها و دولتمردان به اين تفكر، ائتلافي را به وجود مي‌آورد كه در سايه آن، هم اقليتهاي بي‌ريشه ديني فرصت بروز و ظهور مي‌يافتند و هم دولتمردان با استفادة ابزاري از اين اقليتهاي وابسته، هر چه بيشتر در استعمار و استثمار ملتها مي‌كوشيدند.متن کامل

نقض بي‌طرفي ايران در جنگ جهاني اول و اشغال بوشهر توسط قواي انگيس

نقض بي‌طرفي ايران در جنگ جهاني اول و اشغال بوشهر توسط قواي انگيس

تاريخ جديد بوشهر، با پادشاهي نادرشاه افشار (1747-1736م/1160-1149ه‍ . ق) آغاز مي‌شود. سياست دريايي نادر در مبارزه با عثماني‌ها و گسترش قلمرو دريايي در خليج‌فارس موجب توجه به اين بندر و توسعة آن گرديد. متن کامل

ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونري در تحولات تاريخ معاصر ايران

ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونري در تحولات تاريخ معاصر ايران

دورة قاجار در تاريخ معاصر ايران به دلايل متعددي که عمده‏ترين آنها ارتباط نزديک ايران با کشورهاي غربي است، داراي اهميت بسيار است. توجه غربيان به ايران در اين دوره در چارچوب رقابتهاي استعماري انگلستان، روسيه و فرانسه شکل گرفت. روند وابستگي جامعه ايران به غرب با ورود اولين دسته از ايرانيان به مجامع فراماسونري که در آغاز منحصر به سفرا و محصلان اعزامي به اروپا بود، تشديد شد و رفته‏رفته با گسترش يافتن شبکة لژهاي فراماسونري و افزايش اعضاي آن که عمدتاً از ميان طبقات صاحب نفوذ سياسي، اقتصادي، اجتماعي گزينش مي‏شدند، ابعاد گسترده‏تري يافت.متن کامل