پروفسور شاپور رواساني : رضاخان پرچمدار استيلاي غرب در ايران بود

پروفسور شاپور رواساني : رضاخان پرچمدار استيلاي غرب در ايران بود

تاريخ سياسي ايران همواره از وجود سايه سنگين استعمار رنج برده و مي برد. در حقيقت در بسياري از رخدادهاي چند سده اخير ، استعمار گران و حاميان آنها در ايران نقش اساسي داشته اند. با اين حال مدتي است عده اي دانسته يا ندانسته ايران و ايراني را مديون چکمه هاي رضاخان مي خوانند و وي را هادي اصلي ايران به سوي مدرنيته مي نامند در حالي که اگر اندکي منصفانه به تاريخ نگاه کنيم به خوبي متوجه مي شويم که رضا خان طي مدت مسئوليتش تنها شرافت و عزت ايراني را زير چکمه هاي انگليسي قرباني کرده است!متن کامل

انگليس عامل قتل کنسول آمریکا در تهران

انگليس عامل قتل کنسول آمریکا در تهران

ماژور « ایمبری ویس » قنسول آمریکا هنگام عکسبرداری از سقاخانه شیخ‌هادی که در آن روز، شایعاتی در مورد معجزات آن در افواه بود مورد هجوم و حمله‌ عده‌ زیادی از مردم قرار گرفت و به شدت مجروح شد. پس از انتقال به بیمارستان نظمیه عده‌ای از مردم داخل بیمارستان شده با داس و قمه و چکش و آب جوش او را به قتل ‌رساندند. متن کامل

ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونري در تحولات تاريخ معاصر ايران

ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونري در تحولات تاريخ معاصر ايران

دورة قاجار در تاريخ معاصر ايران به دلايل متعددي که عمده‏ترين آنها ارتباط نزديک ايران با کشورهاي غربي است، داراي اهميت بسيار است. توجه غربيان به ايران در اين دوره در چارچوب رقابتهاي استعماري انگلستان، روسيه و فرانسه شکل گرفت. روند وابستگي جامعه ايران به غرب با ورود اولين دسته از ايرانيان به مجامع فراماسونري که در آغاز منحصر به سفرا و محصلان اعزامي به اروپا بود، تشديد شد و رفته‏رفته با گسترش يافتن شبکة لژهاي فراماسونري و افزايش اعضاي آن که عمدتاً از ميان طبقات صاحب نفوذ سياسي، اقتصادي، اجتماعي گزينش مي‏شدند، ابعاد گسترده‏تري يافت.متن کامل

تايمز لندن: تنفر از انگليس، سراسر ايران را فراگرفته است

تايمز لندن: تنفر از انگليس، سراسر ايران را فراگرفته است

روزنامه تايمز در 20 آگوست 1921، مطلبي را از يك «گزارشگر ويژه در خاورميانه» تحت عنوان «تنفر از انگليس سراسر ايران را فرا گرفته است. مطبوعات ناراضي، به سر حد انفجار رسيده‌اند»، به چاپ رساند. بوتلر رايت بريده مربوط به اين قسمت از روزنامه تايمز را ضميمه نامه خود كرده و از «عدم محبوبيت بريتانيا در تهران خبر مي‌دهد» و مي‌افزايد: «نارضايتي مردم ايران از بريتانيا بسيار افزايش يافته است و نفرت ايشان از اين كشور بسيار شديدتر از احساس نفرتي است كه در گذشته نسبت به روسيه تزاري داشتندمتن کامل

انگليسي وفادار

انگليسي وفادار

نمايندگان پارلمان انگليس چه عوام و چه لردها همواره با دربار ايران و شخص شاه روابط نزديكي داشتند و در حفظ منافع خود و كشورشان گاه چنان رفتاري مي كردند كه موجب تعجب مي شد.البته در دهه پنجاه شمسي اين نزديكي در روابط و مجيزگويي نمايندگان پارلماني پا از حد خود بيرون گذاشت و تعداد زيادي از آنان با حضور در ايران زمينه همكاري شركتهاي پيمانكاري خود يا دوستانشان را به عنوان رابط و واسطه فراهم مي كردند.متن کامل