جاسوسهای انگلیس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

جاسوسهای انگلیس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در مقطع تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران، بیش از ۱۵۰ سال از حضور و نفوذ دولت بریتانیا در ایران می‌گذشت. در این مدت، افزون بر مأموران شناخته شده آن دولت، صدها نفر مأموران مخفی دولت بریتانیا نیز در ایران فعال بودند و بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی آن دولت در ایران ایفا می‌کردند. در جریان نهضت ملی ایران نیز با توجه به اینکه با ملی شدن صنعت نفت ایران منافع دولت بریتانیا در معرض خطر جدی قرار گرفته بود، فعالیت این مأموران افزایش چشمگیری یافته بود. پس از قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس در مهر ماه ۱۳۳۱، سفارت بریتانیا که مهمترین پوشش و چتر حمایتی جاسوسان انگلیس بود، عملاً کارکرد خود را از دست داد. متن کامل

سلطه نوبتي انگليس و آمريكا بر بحرين

سلطه نوبتي انگليس و آمريكا بر بحرين

اندكي پس از شروع جنگ خليج فارس در سال 1371 شمسي، آمريكا براي توسعه‌ ميادين نفتي بحرين وارد عرصه شد و سطح مناسبات را تا آن‌جا بالا برد كه در سال 1377 و تنها يك سال پيش از مرگ حاكم پيشين بحرين، پايگاه ناوگان پنجم دريايي آمريكا در بحرين ايجاد گرديد و جانشين انگليسي‌ها در بحرين شد. متن کامل

چكمه‌هاي انگليسي‌ها در بوشهر

چكمه‌هاي انگليسي‌ها در بوشهر

از تاريخ سرزمين زيبا و غني بوشهر طي مقطع زماني فتح اين شهر توسط مسلمين تا زمان به قدرت رسيدن نادرشاه افشار (1734م/ 1147ه.ق) اطلاع اندكي در دست است. اقدامات نادرشاه و سياست دريائي او براي مبارزه با عثماني‌ها و گسترش قلمرو دريائي خود در خليج فارس سبب گرديد تا اين شهر بندري بار ديگر مورد توجه خاصي قرار گيرد. نادر آن‌جا را به عنوان پايگاه ناوگان دريايي خود در خليج‌فارس برگزيد و نامش را به «بندر نادريه» تغيير داد.متن کامل

انگليسي‌ها چگونه هرات را از ايران جدا كردند؟

انگليسي‌ها چگونه هرات را از ايران جدا كردند؟

دوره قاجاريه از شگفت‌انگيزترين ادوار تاريخ ايران است. دوره‌اي است كه قدرتهاي بزرگ جهان از اقصي نقاط دنيا به علل گوناگون چشم به آن داشتند. ايران مركزي شده بود كه تمام قدرتها دور آن دايره زده بودند ـ دايره‌اي بي‌ثبات و ناآرام كه هرگوشه‌اش ميل به درون داشت، به عبارت روشن‌تر به صورت طعمه‌ اي درآمده بود كه كركسان هزار هزار گرد او را گرفته بودند و بر سر استفاده از موقع جغرافيائي و منابع طبيعي آن بر يكديگر منقار مي‌زدند، تا سرانجام هر يك قطعه‌اي ربودند و آنچه كه براي ما باقي ماند منحصر به يك نوار كوهستاني شد در حاشيه كوير مركزيمتن کامل

تأثيرات جنگ جهاني اول در ايران

تأثيرات جنگ جهاني اول در ايران

جنگ جهاني اول سبب فروپاشي نظام اقتصادي و سياسي كشور شد ، شهرها و روستاها و راههاي كشور را از بين برد ، موجي از مرگ و قحطي را به بار آورد ، ميليونها نفر را به كام مرگ فرستاد و در نهايت استعمار انگليس را جايگزين استعمار روس كرد . اين در شرايطي بود كه ايران اساسا دخالتي در جنگ نداشته و اعلام بيطرفي كرده بود . متن کامل