گمرکات و نقش آنها در ورود کالا برای شرکت نفت ایران و انگلیس

گمرکات و نقش آنها در ورود کالا برای شرکت نفت ایران و انگلیس

یکی از مباحث مهم اختلافات دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس بحث بر سر مباحث گمرکی بوده است. و طبق قرارداد دارسی می‌بایست کلیه کالاهایی که مربوط به شرکت نفت می‌گردید، از اخذ گمرکی معاف باشد.متن کامل

سيدضياءالدين طباطبايي و انتخابات دوره چهاردهم يزد

سيدضياءالدين طباطبايي و انتخابات دوره چهاردهم يزد

آنچه كه انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي در يزد را پرهياهو ساخت، بيرون آمدن نام سيدضياءالدين طباطبايي از صندوق بود. هر چند كه انتخاب سيدضياء از يزد با اعمال نفوذ مستقيم دولت وقت و نيز عوامل انگليسي صورت گرفت اما انتخاب وي چندان هم بي‌مقدمه نبود. پدر سيدضياء يعني آقا سيدعلي يزدي، از آخوندهاي درباري عصر قاجار و در ابتدا يكي از مخالفان سرسخت مشروطه، بعد از جريان به توپ بسته شدن مجلس به تشويق سيدضياء كه در آن زمان جواني مشروطه‌‌خواه بودمتن کامل

دفاع نخست وزير انگليس از سوابق استعماري بريتانيا

دفاع نخست وزير انگليس از سوابق استعماري بريتانيا

در شرائطي که هنوز حتي يک نسل از پايان امپراتوري انگلستان نگذشته است، اعاده حيثيت و دفاع از اين دوران ، هدف يورشي پنهان اما همه جانبه از سوي نشريات با نفوذ، دانشگاهيان محافظه کار و حتي مقامات بالاي دستگاه دولتي شده است. ابعاد اين تبليغات بويژه با گفته هاي آقاي گوردن براون روشن تر ميشود ، وزير ماليه کنوني و جانشين احتمالي آقاي توني بلر، در آفريقاي شرقي اعلام کرد: « دوراني که در آن انگلستان مي بايد بخاطر گذشته استعماري اش پوزش بطلبد، سپري شده است»متن کامل

متحصنين سفارت انگليس

 متحصنين سفارت انگليس

از سال 1323ق نارضايتي عمومي در ايران به شکل اعتراضات منسجم وارد مرحله نويني شد که در نهايت با انجام تغييراتي در ساختار سياسي حکومت عنوان نهضت مشروطه گرفت. تحصن در سفارت انگليس از مراحل مهم نهضت مشروطه و عامل به ثمر رسيدن آن است. همزمان با مهاجرت علماي مخالف دولت به قم که به مهاجرت کبري شهره است، عده‌اي از تجار تهران در سفارت انگلستان تحصن کردند. آنها به اين بهانه که پس از خروج علما از شهر تأمين مالي و جاني نخواهند داشت به سفارت انگليس رفتند و به مرور بر تعداد آنها افزوده شدمتن کامل

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد. از اين رو شناخت سياست و اهداف بيگانگان در انقلاب مشروطه اهميت زيادي دارد. زيرا در اين مقطع حساس تاريخ معاصر ايران، دخالت و نفوذ كشورهاي خارجي روند انقلاب را تغيير داد. به نحوي كه شايد بتوان چنين متصور شد كه اگر دخالت بيگانگان در انقلاب مشروطه وجود نداشت، سرنوشت انقلاب نيز تغيير مي‌كرد.متن کامل