انگلستان و نقش‌آفريني آقاخان در تحولات ايران

انگلستان و نقش‌آفريني آقاخان در تحولات ايران

با كمرنگ شدن مرجعيت ديني در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، مكاتبي فرصت ظهور يافتند كه به دليل ضعف در پشتوانه فكري و علمي، بيشتر نيازمند حمايت قدرت‌هاي سياسي بودند تا تكيه‌گاه نظري و كلامي. مورد توجه برخي دولتها و دولتمردان به اين تفكر، ائتلافي را به وجود مي‌آورد كه در سايه آن، هم اقليتهاي بي‌ريشه ديني فرصت بروز و ظهور مي‌يافتند و هم دولتمردان با استفادة ابزاري از اين اقليتهاي وابسته، هر چه بيشتر در استعمار و استثمار ملتها مي‌كوشيدند.متن کامل

استعمار بريتانيا در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از شكل‌گيري تا پايان قاجاريه)

استعمار بريتانيا در منطقه خليج فارس و درياي عمان (از شكل‌گيري تا پايان قاجاريه)

روابط ايران و انگلستان با ارسال سفرا و مراسلات همكاري از دوره حكومت ايلخانان آغاز گشت. مراودات اقتصادي و جبهه‌گيري مشترك بر ضد مسلمانان شامات از مهم‌ترين دلايل اين‌گونه ارتباطات اوليه بود. در دوره تيموريان نيز اين روابط شكننده و بدون هدفمندي درازمدت ادامه يافت. دوره صفوي نقطه عطفي در توسعه روابط خارجي ايران با انگلستان محسوب مي‌گردد.متن کامل

غارت ايران در سايه قراردادها ي نوشته و نانوشته

غارت ايران در سايه قراردادها ي نوشته و نانوشته

بيش از دو قرن پيش در سال 1179 شمسي سر جان ملکم، سياستمدار نيرنگ باز انگليسي توانست در ميان امواج جهل مرکب فتحعلي شاه قاجار و اطرافيان طماع و خيانت کارش اولين قرارداد يک جانبه و استعماري را بر ايران تحميل کند. قاجارها که ايران را ملک تصرفي، و نه ميهن خود، مي دانستند، چندان در بند سياست و سياست مداري و مفاهيم پرارزشي مانند استقلال و تماميت ارزي نبودند. پادشاهان پرمدعاي اين سلسله منحوس به خاک پرگهر اين سرزمين به سان بازيچه اي مي نگريستند که هر از چند گاهي مي تواند با قطعه اي از وجود خويش هوس پست و حقير آنها را اغناء کند و در اين ميان ديگر وضعيت درباريان فاسد و جاه طلب آنها معلوم بود... متن کامل

نقش انگلیس در انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای

نقش انگلیس در انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای

تاریخ روابط خارجی ایران با دیگر کشورها شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده و این روابط تاثیرات فراوانی را بر اوضاع و احوال ایران گذارده است.متن کامل

انگليس و جدايي بلوچستان

انگليس و جدايي بلوچستان

تحولاتي که در قاره اروپا روي داد، موجب کشيده شدن ميدان رقابت کشورهاي اروپايي به ديگر قاره‌ها به خصوص آسيا شد. يکي از سرزمينهايي که اهميت زيادي براي دولتهاي اروپايي داشت، هندوستان بود. در جريان رقابت اروپاييها براي تسلط بر هندوستان، سرزمينهاي مجاور آن به عنوان معابر دسترسي بر آن سرزمين، اهميت خاصي يافت . يکي از اين نواحي بلوچستان بود. انگليسيها که توانسته بودند، دست ديگر رقيبان خود را از هندوستان کوتاه نمايند، تصميم گرفتند براي امنيت بخشيدن به سرحدات آن، منطقه حايلي در مرزهاي شمال غربي تشکيل دهند متن کامل