نامه منفعلانه رضاخان در حمايت ازمنافع استعمار پیر

نامه منفعلانه رضاخان در حمايت ازمنافع استعمار پیر

رضا خان كه با حمايت انگليس پس از كودتاي سوم اسفند به حكومت رسيد در تمام دوران سلطنت 20 ساله خود از منافع بيگانگان حمايت مي كرد. سندي كه ملاحظه مي كنيد از سلسله اسنادي است كه شخص اول مملكت!! براي معرفي كنسوليار انگليس به حكمران سيستان و بلوچستان نوشته و ضمن معرفي وي، تاكيدخاصي روي رعايت امتيازات وقراردادهاي فيمابين كه عمدتا استعماري ومتضمن منافع بيگانگان است ، مي كند.متن کامل

آزاد شدن اسناد جاسوسي در انگليس

آزاد شدن اسناد جاسوسي در انگليس

اسناد آزاد شده توسط دواير امنيتي بريتانيا شامل فعاليت‌هاي غيرقانوني مأموران انگليسي نيست و حتي در بين پروند‌ه‌هاي آزاد شده پس از شش دهه، اوراقي خارج و يا سطوري از آن‌ها تعمداً محو و ناخوانا شده‌اند.متن کامل

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

12 شهريور هر سال مردم بوشهر خاطره جانفشاني يكي از مبارزين اين شهر را كه در برابر تعرض نظامي انگلستان در سالهاي بحراني جنگ اول جهاني مردانه ايستادگي كرد و جان خود را در راه استقلال كشور از دست داد، گرامي مي‌دارند. رئيس‌علي دلواري از چهره‌هاي خوشنام در مبارزات مردم تنگستان و بوشهر عليه نظاميان متجاوز انگليسي است.متن کامل

همكاري مصدق با انگليسي‌ها در سركوب تنگستانيها

همكاري مصدق با انگليسي‌ها در سركوب تنگستانيها

در آبان سال 1299 هجري شمسي و در شرايطي كه انگليسي‌ها سرگرم فراهم ساختن مقدمات كودتاي رضاخان بودند، مستر نورمن وزيرمختار انگليس در تهران در نامه‌اي به سپهدار رشتي رئيس‌الوزراي وقت، با صراحت از او خواست محمد مصدق (مصدق‌السلطنه) را در مقام والي فارس ابقاء كند. اين تلاش به خاطر همكاري مؤثر مصدق با انگليسيها در سركوب قيام مبارزين تنگستاني بود.متن کامل

فرقه‌سازي، ميراث سياسي انگليس در كشورهاي اسلامي

فرقه‌سازي، ميراث سياسي انگليس در كشورهاي اسلامي

فرقه سازي و جلوه دادن آن به عنوان جنبش‌هاي اجتماعي‌، يكي از حربه‌هاي كاري بود كه انگلستان در دوران تسلط خود بر بخش عظيمي از جغرافياي جهان‌، براي تقويت سلطة خود، از آن بهره برد. اين حركت در مناطق مختلف داراي اشكال گوناگون بود و به فراخور شرايط محيطي و آداب و رسوم و سنن مردم بومي اجرا مي‌شد. از آن نمونه است‌: شيخيگري‌، وهابي‌گري و .... متن کامل