حضور تأثيرگذار بهائيان در شبكه‌ بي‌بي‌سي

حضور تأثيرگذار بهائيان در شبكه‌ بي‌بي‌سي

حضور چشمگير بهائيان در سطوح مختلف سرويس جهاني بي‌بي‌سي با تأثيرگذاري نامحسوس و پنهاني در لايه‌هاي زيرين اين شبكه همراه بوده است. بهائيان امروز در جهان هيچ رسانه‌اي مورد اعتمادتر از بي‌بي‌سي فارسي براي ابراز و القاء عقايد خود سراغ ندارند. متن کامل

رابطه ساواك با اينتليجنت سرويس

رابطه ساواك با اينتليجنت سرويس

ايران به لحاظ جغرافيايي در تقاطع چهارراه بين‌المللي واقع شده است. در طول تاريخ چند هزار ساله، غربيان براي رسيدن به چين از ايران عبور مي‌كردند و كاروانهاي تجاري كه از چين مي‌آمدند پس از عبور از ايران به آسياي صغير و اروپا و يا به شبه جزيره و شمال آفريقا مي‌رفتند. اين موقعيت مهم سياسي و جغرافيايي باعث دو رويكرد مي‌شد يا گذرگاه فاتحان و جنگ افروزان همچون مغولان و تيموريان مي‌شد و يا باعث تجارت و انتقال فرهنگ به اقصي‌نقاط جهان مي‌گرديد.متن کامل

بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي بلوچستان در دوره قاجار

بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي بلوچستان در دوره قاجار

بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي بلوچستان در دوره قاجار يكي از مسائل مهم تاريخ معاصر ايران است كه كمتر بدان پرداخته شده است. بلوچستان از نخستين مناطق جنوبي ايران بود كه در جريان رقابت كشورهاي اروپايي بر سر كنترل و تسلط بر هندوستان، مورد توجه آنها قرار گرفت. در جريان اين رقابت‌ها سرزمين‌هاي مجاور هندوستان به عنوان معابر دسترسي به آن سرزمين اهميت خاصي يافت. انگليسي‌ها كه پس از سال‌ها مبارزه با رقيبان، توانسته بودند دست آنان را از هندوستان كوتاه نموده، كنترل تجارت و سياست در هندوستان را به دست بگيرندمتن کامل

«MI6» و ساواك

«MI6» و ساواك

ارتشبد حسين فردوست با صراحت مي‌گفت «دفتر ويژه اطلاعات» كه فعاليت دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور در دوران محمدرضا پهلوي را زيرنظر داشت و آنها را هماهنگ مي‌كرد، با راهنمايي سازمان جاسوسي انگليس موسوم به «MI6» شكل گرفت و رئيس آن نيز با شاه و رجال درجه اول كشور مرتبط بود.متن کامل

نقش مراجع شيعه در ملي كردن نفت

نقش مراجع شيعه در ملي كردن نفت

نهضت ملي شدن صنعت نفت در بسياري از شهرهاي ايران موجب جنبش مردم به رهبري روحانيت گرديد. مراجع وروحانيون بزرگ ايران براي ملي شدن صنعت نفت دست به مبارزه زدند و مردم را براي پيروزي بسيج كردند. متن کامل