جاسوسي تلگرافچي انگليسي در مشهد

جاسوسي تلگرافچي انگليسي در مشهد

پس از كشته شدن كلنل محمد‌تقي خان پسيان در مهر ماه 1300 شمسي، و سوءظن‌هايي كه به شنود تلگرافات بين تهران و خراسان توسط تلگرافچي انگليسي مطرح شده بود، در چهاردهم مهر ماه 1300 به دعوت كلنل محمود‌خان نوذري رياست ژاندارمري خراسان، خان بهادرخان معاون كنسولگري انگليس، مصدق ديوان كفيل كارگزاري خراسان، شاهزاده نيرهمايون وعلم‌ الدوله رئيس نظميه خراسان براي بازكردن اتاق ويژه مخابرات دولت انگليس در ساختمان تلگرافخانه مركزي حاضر شدند.متن کامل

فساد اخلاقي در بي بي سي

فساد اخلاقي در بي بي سي

یک مجری برجسته بی بی سی که بیش از چهار دهه به عنوان ستاره شبکه دولتی انگلیس شناخته می شد اکنون بعد از مرگش متهم شده که در طول فعالیت خود به ده ها دختر نوجوان انگلیسی که در برنامه های این شبکه شرکت کرده بودند تجاوز کرده است.متن کامل

انگليس و نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران

انگليس و نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران

در واپسين سالهاي سده هجدهم ميلادي، حوزه سوداگري و دلبستگيهاي سياسي، ديپلماسي و نظامي انگلستان بيش از پيش در منطقه خليج فارس رو به گسترش بود. با اين حال انگلستان نمي‌توانست به ويژگيهاي حاكم بر منطقه خليج فارس و همسايگان خاوري ايران بي‌اعتنا بماند، به ويژه آن كه رقيباني سرسخت مانند فرانسه و روسيه تزاري در همين منطقه منافعي را جستجو مي‌كردند.متن کامل

مداخله انگلستان و آمریكا برای براندازی نهضت ملی ایران

مداخله انگلستان و آمریكا برای براندازی نهضت ملی ایران

مبارزه‌ پيگیر مردم‌ ایران‌ در برابر نفوذ دیرپاي دولت‌ انگلستان‌ در نظام‌ سیاسي و اداري كشور ما پس‌ از تجاوز نظامي متفقین‌ به‌ خاك‌ ایران‌ در جنگ‌ جهاني دوم‌ و نقض‌ بیطرفي كشور ما شتاب‌ بیشتري گرفت‌.متن کامل

ردپاي Mi6 در ترور «افشار طوس»

ردپاي Mi6 در ترور «افشار طوس»

طرح ربودن و ترور سرتيپ افشار طوس رئيس شهرباني، در آستانه كودتاي 28 مرداد از سوي عوامل اطلاعاتي انگليس به عنوان راهي براي تضعيف دولت مصدق ريخته شد، شاهپور عليرضا پهلوي و سرلشكر فضل الله زاهدي رهبري و هدايت طرح را برعهده گرفتند و عوامل آنها مجري طرح شدند اما دست‌اندركاران اين حادثه با وقوع كودتاي 28 مرداد، تبرئه شدند و بعضي از آنها مورد قدرداني نيز قرار گرفتند. متن کامل