دوستان اسرائیل در حزب محافظه‌کار انگلیس

دوستان اسرائیل در حزب محافظه‌کار انگلیس

به گزارش شبکه خبری پرس‌تیوی، لابی دوستان اسرائیل وابسته به حزب محافظه‌کار، همان گونه که تحلیل‌گران سیاسی انگلیسی تشریح کرده‌اند، به لحاظ مالی و ارتباطات، فراتر از گروه‌های لابی‌گر وست‌مینستر در این کشور هستند. این لابی در جهت منافع رژیم اسرائیل فعالیت می‌کند.متن کامل

دولت استعماري انگليس در آيينه شعر معاصر فارسي

دولت استعماري انگليس در آيينه شعر معاصر فارسي

از ويژگيهاي شعر فارسي در دوران معاصر، گرايش هدفمند و آگاهانه به جامعه و سياست بوده است. اين خود از تفاوتهاي آشكار شعر معاصر با شعر كلاسيك ايران است كه در دوران معاصر با مداخلات كشورهاي استعماري مواجه بوده است. چند و چون حضور استعمار در ايران، به ويژه در قرن بيستم ميلادي از موضوعات پردامنه تاريخ معاصر ايران و نقش دولت استعماري انگليس در اين ميان به دليل مداخلات بي‌انقطاع و گسترده، چشمگيرتر است.متن کامل

ایران و انگليس از آغاز تا امروز

ایران و انگليس از آغاز تا امروز

این مقاله قصد دارد به بررسی تاریخچه کوتاهی از روابط دو کشور ايران و انگليس در سال های اخیر بپردازد و با نظر گرفتن فاکتورهای موجود آینده روابط سیاسی این دو کشور را بررسی کند. متن کامل

نقش انگليس در كودتاي 28 مرداد

نقش انگليس در كودتاي 28 مرداد

«سي.‌ام. وودهاوس» مأمور ارشد سازمان جاسوسي انگليس (اينتليجنت سرويس): نقشه سرنگوني دولت محمدمصدق در ايران ابتدا در وزارت امور خارجه دولت كارگري بريتانيا طراحي شد و سپس به اجرا گذارده شد. متن کامل

انگلستان و بلوچستان

انگلستان و بلوچستان

در سال 1662 م، دولت پرتغال جزيره بمبئي را به چارلز دوم پادشاه انگليس بخشيد و او نيز اين جزيره را به کمپاني هند شرقي منتقل کرد، گسترش اين شرکت تسلط انگليس در هندوستان را سبب شد.متن کامل