متحصنين سفارت انگليس

 متحصنين سفارت انگليس

از سال 1323ق نارضايتي عمومي در ايران به شکل اعتراضات منسجم وارد مرحله نويني شد که در نهايت با انجام تغييراتي در ساختار سياسي حکومت عنوان نهضت مشروطه گرفت. تحصن در سفارت انگليس از مراحل مهم نهضت مشروطه و عامل به ثمر رسيدن آن است. همزمان با مهاجرت علماي مخالف دولت به قم که به مهاجرت کبري شهره است، عده‌اي از تجار تهران در سفارت انگلستان تحصن کردند. آنها به اين بهانه که پس از خروج علما از شهر تأمين مالي و جاني نخواهند داشت به سفارت انگليس رفتند و به مرور بر تعداد آنها افزوده شدمتن کامل

استعمار انگليس، تأسيس محافل و لژهاي فراماسونري در ايران و تأثير آن در تحولات تاريخ معاصر ايران

استعمار انگليس، تأسيس محافل و لژهاي فراماسونري در ايران و تأثير آن در تحولات تاريخ معاصر ايران

هم‌زمان با دوران رشد و شكوفايي دانش و آگاهي و نوآوري و نوگرايي در غرب، پديده‌اي ديگر در سراسر جهان خودنمايي كرد كه «استعمار غرب» نام گفت. مورخي در اين باره مي‌نويسد: «جهان غرب دگرگونيهايي يافت و جنبشهاي بزرگ علمي، فكري، فرهنگي و مذهبي رنسانس و رفورماسيون را آزمود و رفته رفته تمدن بورژوازي غرب با دو رويةويژه شكل گرفت؛ رويه دانشي و كارشناسي و رويه استعمار. در پايان سده هجدهم تمدن دورويه، بورژوازي غرب تا بدان جا گسترش يافت و نيرو گفت كه سراسر جهان را ناگزير از رويارويي با خويش ساخت بدين معني كه جهانيان به دانش و كارشناسي غرب نيازي گريزناپذير يافتند و در همان حال روية استعماري غرب همه جهان واپس‌مانده را سخت مورد تهديد قرار داد.»متن کامل

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

اسلام در برابر استعمار و اشغالگري

يك نگاه كوتاه به تاريخ معاصر عراق و يك كاوش مختصر از جريان بزرگترين مقاومت و مبارزه اي كه امت اسلامي در اوائل قرن بيستم در مقابله با اشغالگران انگليسي در آن سرزمين آغاز كردند ، عوامل تغافل و تجاهل سلطه گرايي را آشكار مي كند.متن کامل

حضور تأثيرگذار بهائيان در شبكه‌ بي‌بي‌سي

حضور تأثيرگذار بهائيان در شبكه‌ بي‌بي‌سي

حضور چشمگير بهائيان در سطوح مختلف سرويس جهاني بي‌بي‌سي با تأثيرگذاري نامحسوس و پنهاني در لايه‌هاي زيرين اين شبكه همراه بوده است. بهائيان امروز در جهان هيچ رسانه‌اي مورد اعتمادتر از بي‌بي‌سي فارسي براي ابراز و القاء عقايد خود سراغ ندارند. متن کامل

انگليس عامل قتل کنسول آمریکا در تهران

انگليس عامل قتل کنسول آمریکا در تهران

ماژور « ایمبری ویس » قنسول آمریکا هنگام عکسبرداری از سقاخانه شیخ‌هادی که در آن روز، شایعاتی در مورد معجزات آن در افواه بود مورد هجوم و حمله‌ عده‌ زیادی از مردم قرار گرفت و به شدت مجروح شد. پس از انتقال به بیمارستان نظمیه عده‌ای از مردم داخل بیمارستان شده با داس و قمه و چکش و آب جوش او را به قتل ‌رساندند. متن کامل