انگلستان، رضاخان و تسليم خزعل

 انگلستان، رضاخان و تسليم خزعل

شيخ خزعل از قبيله بني کعب يکي از رجال انگلوفيل ايران بود که از دوره مشروطه به بعد در تحولات سياسي ايران در استان خوزستان نقش مهمي داشته است. او از انقلاب مشروطيت هواداري کرد و در دوران جنگ جهاني اول نيز کمکهاي شاياني به دولت انگلستان کرد. بدين ترتيب، او توانست اطمينان کامل انگلستان را به خود جلب کرده و با پشتيباني آن دولت به حاکم قدرتمند و بي‌رقيب خوزستان تبديل گردد. با توجه به موقعيت و اهميت منطقه نفت‌خيز و استراتژيک خوزستان، وجود شيخ خزعل براي بريتانيا از اهميت بسيار بالايي برخوردار بود. اما سرانجام در سال 1303 شمسيمتن کامل

مداخله انگلستان و آمریكا برای براندازی نهضت ملی ایران

مداخله انگلستان و آمریكا برای براندازی نهضت ملی ایران

مبارزه‌ پيگیر مردم‌ ایران‌ در برابر نفوذ دیرپاي دولت‌ انگلستان‌ در نظام‌ سیاسي و اداري كشور ما پس‌ از تجاوز نظامي متفقین‌ به‌ خاك‌ ایران‌ در جنگ‌ جهاني دوم‌ و نقض‌ بیطرفي كشور ما شتاب‌ بیشتري گرفت‌.متن کامل

دفاع نخست وزير انگليس از سوابق استعماري بريتانيا

دفاع نخست وزير انگليس از سوابق استعماري بريتانيا

در شرائطي که هنوز حتي يک نسل از پايان امپراتوري انگلستان نگذشته است، اعاده حيثيت و دفاع از اين دوران ، هدف يورشي پنهان اما همه جانبه از سوي نشريات با نفوذ، دانشگاهيان محافظه کار و حتي مقامات بالاي دستگاه دولتي شده است. ابعاد اين تبليغات بويژه با گفته هاي آقاي گوردن براون روشن تر ميشود ، وزير ماليه کنوني و جانشين احتمالي آقاي توني بلر، در آفريقاي شرقي اعلام کرد: « دوراني که در آن انگلستان مي بايد بخاطر گذشته استعماري اش پوزش بطلبد، سپري شده است»متن کامل

پاداش‌ خدمات رهبر بهائيان به‌ انگليس

پاداش‌ خدمات رهبر بهائيان به‌ انگليس

‌پس‌ از تحكيم‌ پايه‌هاي‌ قيمومت‌ انگليس‌ بر قدس، دولتمردان‌ انگليسي‌ حاضر در فلسطين، در نامه‌ اي به‌ لندن، پيشنهاد كردند بابت‌ «خدمات‌ صادقانه‌ و مستمر عباس‌ افندي‌ به‌ آرمان‌ بريتانيا» و استفاده افسران‌ بريتانيايي‌ مستقر در حيفا از «نفوذ و نظريات‌ ارزشمند پيشواي‌ بهائيت» نشان‌ و لقب‌ عالي‌ امپراتوري‌ به‌ وي‌ اعطا گردد.متن کامل

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و سپس آمريکا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شرکت هاي نفتي هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موکول شود، زيرا در زمان حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي کشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامه هاي حزب توده، از رد پيشنهاد شوروي به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد کرد و پاسخ روزنامه ها و کشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي به مجلس پيشنهاد کرد. متن کامل