فرقه‌سازي انگلستان در كشورهاي اسلامي و ايجاد تفرقه بين شيعه و سني

فرقه‌سازي انگلستان در كشورهاي اسلامي و ايجاد تفرقه بين شيعه و سني

پيش از بحث درباره نقش انگلستان در فرقه سازي، لازم است به تاريخچه‌اي از دخالت انگليس در مسائل ايران بپردازيم. معمولاً مورخين، دخالت انگليس در كشور ما را از زمان جنگ ايران با انگليس در هرات مي‌دانند كه به شكست ايران و از دست دادن هرات انجاميد. همان گونه كه دخالت روس را در اوضاع ايران، از زمان شكست ايران در جنگ قفقاز و سقوط و جدايي آن سرزمين از ايران، و قرارداد ننگين «تركمن چاي» مي‌دانند كه هر دو شكست در زمان فتحعليشاه اتفاق افتاد.متن کامل

اجتماع اصناف و بازاريان مشروطه خواه تهران در سفارت انگليس

اجتماع اصناف و بازاريان مشروطه خواه تهران در سفارت انگليس

پس از آنکه ميرزا تقي خان امير کبير، صدراعظم ناصرالدين شاه و مصلح انديشمند با توطئه مادر شاه به قتل رسيد تا مدتها کسي را ياراي اصلاحات نبود. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه سخن از قانون و روزنامه بيش از پيش بر سر زبانها افتاد. سرانجام اولين جرقه‌هاي انقلاب مشروطه در ماجراي قند و مسيو نوز بلژيکي آشکار شد. حکومت که براي دلجويي از متحصنين در حرم عبدالعظيم با خواسته‌هاي آنان موافقت کرده بود مايه اميدواري مشروطه خواهان شد.متن کامل

نقش تاريخي انگليس در ترويج مواد مخدر در ايران

نقش تاريخي انگليس در ترويج مواد مخدر در ايران

بليه اعتياد در ايران ابتدا توسط انگليس و از سوي «برادران شرلي» در دوره صفويه رواج داده شد. در دوره قاجار، زمينهاي وسيعي به زير كشت رفت و انگليسي‌ها براي تشويق مردم به استفاده از مواد مخدر، سوخته ترياك و ساير زائدات مواد مخدر را از معتادان به قيمتهاي گزاف مي‌خريدند و اين شيوه جزء مشاغل روزانه بعضي افراد شده بود.متن کامل

عملكرد استعمار در جهان و ايران

عملكرد استعمار در جهان و ايران

استعمار، گستره‌اي جهاني دارد و به‌رغم تحولات گوناگون، رويه‌هاي استعماري همچنان روابط و سياست بين‌الملل را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. در اين مقاله استعمار و عملكرد آن در جهان و ايران بررسي تاريخي شده است. متن کامل

روابط سینوسی پر تنش ایران و انگلستان پس از انقلاب

روابط سینوسی پر تنش ایران و انگلستان پس از انقلاب

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران در بهمن ماه سال 1357 و بروز تحولات انقلابي در ايران، دولت انگليس اقداماتي را عليه ايرانيان به خصوص دانشجويان ايراني در انگليس انجام داد و سخت گيري هايي در اين زمينه آغاز نمود. اين اقدامات منجر به تشديد تنش ها ميان دوكشور و برگزاري نخستين تظاهرات مردمي برضد انگليس در اواخر سال 1357 در تهران گرديد. متن کامل