نامه منفعلانه رضاخان در حمايت ازمنافع استعمار پیر

نامه منفعلانه رضاخان در حمايت ازمنافع استعمار پیر

رضا خان كه با حمايت انگليس پس از كودتاي سوم اسفند به حكومت رسيد در تمام دوران سلطنت 20 ساله خود از منافع بيگانگان حمايت مي كرد. سندي كه ملاحظه مي كنيد از سلسله اسنادي است كه شخص اول مملكت!! براي معرفي كنسوليار انگليس به حكمران سيستان و بلوچستان نوشته و ضمن معرفي وي، تاكيدخاصي روي رعايت امتيازات وقراردادهاي فيمابين كه عمدتا استعماري ومتضمن منافع بيگانگان است ، مي كند.متن کامل

اولتيماتوم مشترك روسيه وانگليس به رضاخان‌

اولتيماتوم مشترك روسيه وانگليس به رضاخان‌

رضاخان در مدت سلطنت شانزده ساله خود اقدامات زيادي در جهت غربي سازي جامعه ايراني به كار بست. روش وي نيز در اين راه ديكتاتوري مطلق بود. وي در اواخر سلطنت به توسعه روابط با آلمان علاقه يافت و مقارن آغاز جنگ دوم جهاني‌، تعدادي از كارشناسان آلماني در مؤسسات ايران مشغول كار شدند. متفقين از دولت ايران خواستند تا همه كارشناسان آلماني را اخراج كند، در غير اينصورت ايران را به اشغال نظامي تهديد كردند. متن کامل

اسناد خانه «مستر سدان»

اسناد خانه «مستر سدان»

از منزل «مستر سدان» انگليسي اسنادي كشف شد كه نشان مي‌داد در ماجراي ملي شدن صنعت نفت چه تعداد از نمايندگان، سناتورها، وزيران، روزنامه‌نگاران و مسئولان درجه اول كشور با انگليسي‌ها هماهنگ بودند و حتي دو تن از نخست‌وزيران – رزم آرا و منصور – گزارش كار خود را به آنان مي‌دادند. متن کامل

رقابت امريكا، روسيه و انگلستان براي غارت منابع نفتي ايران

رقابت امريكا، روسيه و انگلستان براي غارت منابع نفتي ايران

طي سالهاي حاكميت سلسله قاجار، دولتهاي انگلستان و روسيه نقش اصلي را در غارت منابع اقتصادي ايران بر عهده داشتند ولي از آغاز حاكميت سلسله پهلوي، امريكا نيز به آنان پيوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمايه‌هاي ايران از يكديگر سبقت گرفتند. گرچه امريكائيها ديرتر به اين شبكه پيوستند و فعاليتهاي اقتصادي‌شان در ايران با مقاومتهائي از جانب روسيه و انگلستان روبرو شد ولي وجود بعضي سياسيون و دولتمردان وابسته در هيأت حاكمه ايران اين مانع را به تدريج از ميان برداشت.متن کامل

روايت مكي از تفرقه افكني انگليس و امريكا

روايت مكي از تفرقه افكني انگليس و امريكا

وقایع خونین 30 تیر و نقشی كه آیت‌الله كاشانی در این قیام داشت، آمریكاییان و انگلیسی‌ها را به این نتیجه رساند كه تنها راه شكست دكتر مصدق از بین بردن حمایت آیت‌الله كاشانی است، حسین مكی كه خود از نزدیك، شاهد وقایع آن زمان بوده، در خاطرات خود می‌نویسدمتن کامل