يك روز تاريك در تاريخ ايران

 يك روز تاريك در تاريخ ايران

سرزمين افغانستان كه زماني بخشي از خاك ايران بود با دسيسه و نيرنگ انگليسيها آهنگ جدايي را ساز كرد و وقتي دولت ايران در 1857 براي اعاده حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور كوشيد به طرف افغانستان حركت كند تا آن خطه را به پيكره اصلي بازگرداند انگليسيها با اشغال بوشهر و خارك ، دولت ايران را تحت فشار گذاشتند تا از پيشروي به سمت افغانستان خودداري نمايد . متن کامل

ماجراي ريچارد سدان در ايران

ماجراي ريچارد سدان در ايران

ريچارد سدان Richard Seddan نماينده شرکت نفت انگليس و ايران در تهران، تحصيلکرده آکسفورد در سال 1933 وارد خدمت شرکت نفت شد. اولين سمت او در دستگاه توزيع نفت در عراق بود، در سال 1939 پس از 6 سال خدمت در عراق به اداره توزيع نفت در آبادان منتقل شد و هنگامي که در سال 1943 نقشه کمک به روسيه اجرا مي گرديد به تهران آمد و در مرکز فروش شروع به کار کرد. سپس از تهران به بغداد رفت و در آنجا به سمت رئيس فروش انتخاب گشت. در سال 1945 وقتي به ايران مراجعت نمود به سمت معاونت « نورتکرافت» انتخاب گرديد.متن کامل

بازخواني اسنادي از مداخلات انگليس در ايران

بازخواني اسنادي از مداخلات انگليس در ايران

انگليسي‌ها نه تنها نقش اصلي را در ايجاد فقر و فلاكت و قحطي و نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي ايران در سالهاي جنگ دوم جهاني برعهده داشتند بلكه هربار براي توجيه عملكرد خود تلاش مي‌كردند تقصيرها را متوجه مردم ايران كرده ، آنان را سودجو و محتكر مي‌خواندند و دولت و ملت ايران را مسئول بدبختي‌ها معرفي مي‌كردند...متن کامل

تأثيرات جنگ جهاني اول در ايران

تأثيرات جنگ جهاني اول در ايران

جنگ جهاني اول سبب فروپاشي نظام اقتصادي و سياسي كشور شد ، شهرها و روستاها و راههاي كشور را از بين برد ، موجي از مرگ و قحطي را به بار آورد ، ميليونها نفر را به كام مرگ فرستاد و در نهايت استعمار انگليس را جايگزين استعمار روس كرد . اين در شرايطي بود كه ايران اساسا دخالتي در جنگ نداشته و اعلام بيطرفي كرده بود . متن کامل

Mi6 عامل انفجار سفارت ايران در لندن

Mi6 عامل انفجار سفارت ايران در لندن

ماجراي اشغال و سپس انفجار سفارت جمهوري اسلامي ايران در ارديبهشت سال 1359 از جمله رويدادهاي مهمي است كه هيچگاه از پرونده روابط خصمانه دولتمردان انگليسي با جمهوري اسلامي ايران حذف نخواهد شد.متن کامل