ايران‌شناسي خانم لمبتون در خدمت استعمار پير

ايران‌شناسي خانم لمبتون در خدمت استعمار پير

در پس چهره علمي بسياري از خاورشناسان و ايران‌شناسان غربي، يك ماموريت سياسي استعماري نهفته بود كه گرچه سعي زيادي در پوشاندن آن به‌كار بستند اما نوزايي معاصر مشرق‌زمين با شك و ترديدي بسيار مهمتر و مقدس‌تر از شك دكارتي، آنها را به عرصه نقد و بررسي كشاند. آن كاترين لمبتون كه هنوز هم در غرب و حتي داخل ايران كتابهايش مورد ارجاع قرار مي‌گيرد، خدمتي به دولت متبوع خويش، انگلستان، نمود كه آن روي سكه‌اش، خيانت به ايران بود.متن کامل

روايت سفير فرانسه از رقابت روس و انگليس در ايران

روايت سفير فرانسه از رقابت روس و انگليس در ايران

روسها با دخالت قنسول‌هاي خود و انگليسي‌ها با دوز و كلك نمايندگان رسمي‌شان و با سوءاستفاده از شور و حرارت مذهبي مردم نقشه‌هاي خود را در ايران دنبال مي‌كنند. مداخلات اين دو قدرت از حد گذشته و بوي گند كثافت‌كاري آنان فضاي سراسر شهرها را فراگرفته است.متن کامل

استعمار پیر و غائله شیخ خزعل

استعمار پیر و غائله شیخ خزعل

شیخ خزعل برای ابقا در مسند حکمرانی و حفظ موقعیت خود در منطقه دست دوستی و اتحاد به سوی انگلیس دراز کرد به همین جهت تصمیم به مذاکره با نمایندگان انگلستان در خلیج فارس گرفت متن کامل

کرزن ، منفور ايرانيان

کرزن ، منفور ايرانيان

لرد کرزن یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول و در زمان وزارتش در امور خارجه سیاستی را اجرا کرد که بر اثر آن نزد ایرانیان منفور شد. خاطره تلخ پافشاری او در عقد قرارداد 1919 با ایران، طبعاً داوری هر دانش‌پژوه ایرانی را درباره او متأثر می¬سازدمتن کامل

استعمار ستيزي روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران

استعمار ستيزي روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران

اسلام در تاريخ معاصر ايران، بعد از يك دوره مبارزات فكري، و در پس غلبه اصوليون بر اخباريون روياروي با جرياني شدند كه اينك در قالب استعمار به استثمار و استحاله امت اسلام پرداخته بود. بدون شك هر انقلاب اجتماعي با تكيه بر عوامل و دلايل مختلفي به ثمر مي‌نشيند، كه از آن ميان، دلايل و شرايط تاريخي، جايگاه و اهميت ويژه‌اي در ايجاد و فرجام آن دارد.متن کامل