بحران هرات و تأثير آن بر موقعيت بريتانيا درخليج فارس

بحران هرات و تأثير آن بر موقعيت بريتانيا درخليج فارس

سياست هاي توسعه طلبانه بريتانيا درخليج فارس از سده هجدهم ميلادي تا جنگ جهاني اول مراحل گوناگوني را در بر مي گيرد که در بررسي آن،توجه به دو مولفه ضرورت دارد؛ سياست انگليس در برابر هند و سياست اين دولت در اروپا که هريک ويژگي هاي خاص خود را دارد. متن کامل

ملي شدن صنعت نفت و دسيسه‏ هاي انگليس در خوزستان

ملي شدن صنعت نفت و دسيسه‏ هاي انگليس در خوزستان

همزمان با تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي مجلسين شوراي ملي و سنا، شركت نفت ايران و انگليس از پرداخت سي درصد فوق‏العاده دستمزد كارگران نفت بندر معشور، آغاجاري، لالي و نفت سفيد امتناع ورزيد و اين امر موجب اعتصاب كارگران و اعلام حكومت نظامي در خوزستان شد.(1) با اعزام نيروهاي نظامي از اهواز، خرم‏آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابيون كمي فروكش كرد ليكن شركت نفت هنوز حاضر به پذيرش خواستهاي اعتصابيون نبود. متن کامل

انگليس و جدايي بلوچستان

انگليس و جدايي بلوچستان

تحولاتي که در قاره اروپا روي داد، موجب کشيده شدن ميدان رقابت کشورهاي اروپايي به ديگر قاره‌ها به خصوص آسيا شد. يکي از سرزمينهايي که اهميت زيادي براي دولتهاي اروپايي داشت، هندوستان بود. در جريان رقابت اروپاييها براي تسلط بر هندوستان، سرزمينهاي مجاور آن به عنوان معابر دسترسي بر آن سرزمين، اهميت خاصي يافت . يکي از اين نواحي بلوچستان بود. انگليسيها که توانسته بودند، دست ديگر رقيبان خود را از هندوستان کوتاه نمايند، تصميم گرفتند براي امنيت بخشيدن به سرحدات آن، منطقه حايلي در مرزهاي شمال غربي تشکيل دهند متن کامل

زوال امپراتوريهاي جهان اسلام و آغاز نفوذ استعمارگران

زوال امپراتوريهاي جهان اسلام و آغاز نفوذ استعمارگران

روي کار آمدن سه قدرت بزرگ مسلمان در قرون 15 و 16 ميلادي مقارن با 9 و 10 هجري در بخش هاي وسيعي از قلمرو اسلامي از حوادث بسيار مهم تاريخي به شمار مي رود که آبستن تحولات بسيار مهمي در صحنه روابط بين اللمل مي باشد. اين سه قدرت بزرگ عبارت بودند از ايران، عثماني و هند. ‏ اقتدار سياسي مسلمانان با قدرت هاي سياسي متمرکز و وسعت قلمرو تحت کنترل هر يک، بخصوص پيشروي و قدرت نمايي عثماني ها در غرب، چهره سياسي ـ نظامي جهان اسلام را در قرن 10 هجري قدرتمند تر از هميشه به منصه ظهور رساند. از اين قرن به عنوان "بزرگ ترين قرن مسلمان ها" بعد از حمله مغول ها ياد مي شود. متن کامل

نقش دولت انگلیس در تخریب بوشهر و دشتستان

نقش دولت انگلیس در تخریب بوشهر و دشتستان

استان امروز بوشهر تا پنجاه سال پیش جزیی از استان فارس بزرگ بود و در دوران های مختلف تاریخ ایران به عنوان دروازه ورود و خروجی ایران به شمار می رفت و در دل خود شهرهای بسیاری از سلسله های ایلامی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و در دوران بعد از اسلام از شاهان صفوی و زندیه را در خود جای داده است، مهم ترین شهرهای جانشین شده، شهرهای باستانی دو شهر بوشهر و برازجان کنونی قدمتی 500 ساله دارند.متن کامل