استعمار در تاریخ معاصر

استعمار در تاریخ معاصر

استعمار واژه‌ای آشنا، نامیمون و همچون بیماری مزمنی است که به عنوان ویژگی ذاتی دنیای مدرن جلوه‌گر شده است؛ روابطی زشت، نابرابر، گسترش‌یابنده و توقف‌ناپذیر که بهترین و والاترین آرمان‌ها و ارزش‌های بشری را دستاویز دوام و پذیرش خود قرار داده است و می‌دهد. در دنیای قدیم امتیازات اشرافی به واسطه وراثت انتقال می‌یافت، اما در دنیای مدرن زور و فریبکاری و نه دانایی و اخلاق مبنای انتقال قدرت از اقلیتی خاص به اقلیتی دیگر است.متن کامل

چرا نتوانستيم وقوع انقلاب ايران را پيش‌بيني كنيم؟

چرا نتوانستيم وقوع انقلاب ايران را پيش‌بيني كنيم؟

گزارش زير كه به درخواست «ديويد اوئن» وزير خارجه وقت انگليس تهيه شده نشان مي‌دهد كه چرا انگليس با همه اطلاعاتي كه از درون رژيم شاه داشته، از پيش‌بيني انقلاب 1357 عاجز بوده و نقاط ضعف ديپلماسي انگليس در آن مقطع زماني چه بوده است... متن کامل

«MI6» و ساواك

«MI6» و ساواك

ارتشبد حسين فردوست با صراحت مي‌گفت «دفتر ويژه اطلاعات» كه فعاليت دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور در دوران محمدرضا پهلوي را زيرنظر داشت و آنها را هماهنگ مي‌كرد، با راهنمايي سازمان جاسوسي انگليس موسوم به «MI6» شكل گرفت و رئيس آن نيز با شاه و رجال درجه اول كشور مرتبط بود.متن کامل

قيام رئيسعلي دلواري عليه انگليس

قيام رئيسعلي دلواري عليه انگليس

دوازدهم شهريور سالگرد شهادت رئيسعلي دلواري رهبر قيام مبارزين مسلمان تنگستاني عليه نيروهاي اشغالگر و متجاوز انگليسي در آخرين سالهاي قرن گذشته خورشيدي است . تنگستان منطقه‌اي كوهستاني در جنوب شرقي بوشهر است‌ و از جنوب دشتستان بوشهر تا ساحل دريا امتداد دارد. شهرستان تنگستان شامل تنگستان شمالي به مركزيت «اهرم‌» و تنگستان ساحلي به مركزيت «دلوار» است‌. «دلوار» زادگاه و محل فرمانروايي «رئيسعلي دلواري‌» فرزند رئيس محمد است كه در كشاكش جنگ اول جهاني و در حمله انگليسي‌ها به بوشهر، رشادت بسياري از خود نشان داد و به شهادت رسيد.متن کامل

ميرزاي شيرازي و حكم استعمارستيز تحريم تنباكو

ميرزاي شيرازي و حكم استعمارستيز تحريم تنباكو

بنا به تحليل نشريات انگليسي حاصل امتياز تنباكو انزجار ملت ايران از انگليس و خلل در اعتباري بود كه آنان از زمان سر جان ملكم در اين كشور كسب كرده بودند . نهضت تنباكو محل توجه مورخان و وقايع نويسان و نمايندگان و ماموران خارجي مقيم ايران قرار گرفت و بسياري از جزئيات آن ثبت شد . برخي از جنبه هاي اين نهضت نظير حضور زنان در صحنه مبارزه بويژه با انگيزه دفاع ديني و بيگانه ستيزي براي نخستين بار در تاريخ ايران به وقوع پيوست .متن کامل