گروه‌های سیاسی طرفدار صهيونيستها در انگلستان

گروه‌های سیاسی طرفدار صهيونيستها در انگلستان

سازمان‌های متعددی در انگلیس به دنبال تحكيم رابطه انگلیس با اسرائیل هستند. اين مقاله به مهمترين و موثرترين آنها كه در صدد استحكام رابطه سياستمداران ، نمايندگان مجلس و روزنامه نگاران انگليس با منابع اسرائيلي و افزايش تاثيرگذاري اسرائيل بر منابع سياسي و فرهنگي انگليس هستند اشاره مي كند . متن کامل

قيام ضد انگليسي شيعيان در جنگ جهاني اول

قيام ضد انگليسي شيعيان در جنگ جهاني اول

در اوايل قرن بيستم، ناسيوناليسم اروپايي به اوج خود رسيد. ملي‌گرايي افراطي، دولت‌ها را به سوي نظامي‌گري سوق داد. اتحاديه‌هاي نظامي به سرعت در اروپا در حال شكل‌ گرفتن بود كه يك واقعه‌ي جزئي، اروپا را به كام جنگي بزرگ كشانيد. دولت ايران كه اعلام بي‌طرفي كرده بود، از چهار طرف در چنبره‌ي كشورهاي جنگي قرار گرفت. مسئله‌ي مهمي كه مشكلات ايران را دو چندان كرده بود، مسئله‌ي نفت بود. در 1280 ش مظفرالدين شاه، امتياز نفت جنوب را به مدت شصت سال به ويليام‌ناكس‌ دارسي واگذار كرد. شركت دارسي در اثر كمبود منابع مالي، قسمتي از سهام شركت را به وزارت درياداري انگليس واگذار كرد. انگليس قبل از جنگ يك سپاه در بحرين آماده كرده بود.متن کامل

انگليس و نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران

انگليس و نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران

در واپسين سالهاي سده هجدهم ميلادي، حوزه سوداگري و دلبستگيهاي سياسي، ديپلماسي و نظامي انگلستان بيش از پيش در منطقه خليج فارس رو به گسترش بود. با اين حال انگلستان نمي‌توانست به ويژگيهاي حاكم بر منطقه خليج فارس و همسايگان خاوري ايران بي‌اعتنا بماند، به ويژه آن كه رقيباني سرسخت مانند فرانسه و روسيه تزاري در همين منطقه منافعي را جستجو مي‌كردند.متن کامل

چكمه‌هاي انگليسي‌ها در بوشهر

چكمه‌هاي انگليسي‌ها در بوشهر

از تاريخ سرزمين زيبا و غني بوشهر طي مقطع زماني فتح اين شهر توسط مسلمين تا زمان به قدرت رسيدن نادرشاه افشار (1734م/ 1147ه.ق) اطلاع اندكي در دست است. اقدامات نادرشاه و سياست دريائي او براي مبارزه با عثماني‌ها و گسترش قلمرو دريائي خود در خليج فارس سبب گرديد تا اين شهر بندري بار ديگر مورد توجه خاصي قرار گيرد. نادر آن‌جا را به عنوان پايگاه ناوگان دريايي خود در خليج‌فارس برگزيد و نامش را به «بندر نادريه» تغيير داد.متن کامل

وزيركشي در تاريخ ايران و نقش استعمار انگليس

وزيركشي در تاريخ ايران و نقش استعمار انگليس

استعمار انگليس يكي از مهمترين عوامل خارجي ناكامي اقدامات اصلاح‌طلبانه وزيران و نخبگان ايراني بوده است. تاريخ 400 سال اخير ايران حكايت از نقش فعال استعمارگران انگليسي و روسي در سنگ‌اندازي در مسير وزيران لايق ايراني و نقش‌آفريني در خلع و قتل آنان دارد. متن کامل