جاسوسي انگليس در پوشش فعاليتهاي فرهنگی

جاسوسي انگليس در پوشش فعاليتهاي فرهنگی

به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، دول استعمارگر غربی که به‌لحاظ نفوذ درحاکمیت و شناخت دقیق از ساختار و رفتارهای سیاسی دولتمردان جدید دچار ضربه شدید و فقر اطلاعاتی قابل توجهی شده بودند، درطول سه دهه گذشته تلاش‌های وسیعی را درجهت افزایش آگاهی خود انجام داده‌اند. متن کامل

دخالت های انگلیس در ایران پس از پیروزی انقلاب

دخالت های انگلیس در ایران پس از پیروزی انقلاب

از زمان روی کار آمدن دولت اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون دولت انگلیس بارها در مسائل داخلی و خارجی ایران دخالت داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس منافع استعماری خویش را در ایران از دست داد و این امر طبیعی است که آنان از طرفی کینه این ملت را به داشته باشند و از طرف دیگر سعی کنند وضعیت در ایران به گونه ای پیش برود که آنها مجدداً بتوانند به اهداف استعماری خویش نایل شوند. روابط این کشور با ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ندرت سالم و بی دغدغه و با حسن نیت بوده است.متن کامل

آخرين سفير شاه در لندن: ما در برابر انگليسي‌ها به خاك افتاديم

آخرين سفير شاه در لندن: ما در برابر انگليسي‌ها به خاك افتاديم

وقتي كه ما هنوز به قدرت جادوئي انگليس معتقديم... وقتي در اينجا در برابر دولت انگليس به خاك مي‌افتيم و با التماس از آنها مي‌خواهيم دست از حمايت ما نكشند ... و وقتي «آيت‌الله» آنها را به ديده تحقير مي‌نگرد، معلوم است كه او برنده خواهد بود...متن کامل

نقش قدرت‌هاي خارجي در انقلاب مشروطه

نقش قدرت‌هاي خارجي در انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد. از اين رو شناخت سياست و اهداف بيگانگان در انقلاب مشروطه اهميت زيادي دارد. زيرا در اين مقطع حساس تاريخ معاصر ايران، دخالت و نفوذ كشورهاي خارجي روند انقلاب را تغيير داد. به نحوي كه شايد بتوان چنين متصور شد كه اگر دخالت بيگانگان در انقلاب مشروطه وجود نداشت، سرنوشت انقلاب نيز تغيير مي‌كرد. متن کامل

وقتي قليان ها را شکستند

وقتي قليان ها را شکستند

24 ارديبهشت ماه يادآور قرارداد «1890 رژي» است که در زمان زمامداري ناصرالدين شاه قاجار و توسط يکي از تاجران انگليسي به نام «ماژور جرالد تالبوت» با دولت وقت ايران منعقد شد اما با قيام عمومي که عليه اين قرارداد شکل گرفت و به تحريم تنباکو مشهور شد و نهايتاً قرارداد لغو شد، اولين «مقاومت منفي» در ايران قبل از عصر مشروطيت رقم خورد. اين در حالي است که در دوران تاريخ زندگي بشر «مقاومت منفي» زياد اعمال شده و مي توان گفت بسياري از تحولات و پيشرفت هايي که در کليه شئون پديد آمده نتيجهمتن کامل