قحطي بزرگ و اعتراف ژنرالهاي انگليسي

قحطي بزرگ و اعتراف ژنرالهاي انگليسي

ژنرال دنسترويل: در اثر خريدهاي ما قيمت غله در خلال جنگ اول جهاني در ايران بالا رفت و هر افزايش جزئي به معناي مرگ بسياري از افراد بود. در شهر همدان بر اثر قحطي، چند مورد آدمخواري مشاهده كرديم. بعضي از مردم در مراتع مي‌چريدند...!متن کامل

نقش سيدجمال‌الدين اسدآبادي در مبارزه با استعمار انگليس

نقش سيدجمال‌الدين اسدآبادي در مبارزه با استعمار انگليس

قرن نوزدهم، قرن استعمار و امپرياليسم و قرن هجوم گسترده استعمار عربي و در رأس آنها استعمار انگليس به جهان اسلام بود. در عين حال اين قرن، قرن بيداري مسلمين و تجديد حيات اسلام نيز بود؛ چه اينكه مواجهه با غرب، مسلمانان را متوجه فاصله خود با آنان و وضعيت عقب ماندگي خود كرد. نخستين رويارويي سرزمينهاي اسلامي با استعمار را بايد حمله ناپلئون به مصر دانست.متن کامل

از جان ما چه مي‌خواهيد ؟

از جان ما چه مي‌خواهيد ؟

اهميت نفت ايران چنان آشكار است كه نيازي به توضيح ندارد . ولي در بيان اينكه چرا اين سرمايه عظيم به جاي خوشبختي و رفاه ، موجب بدبختي و اسارت ما شده بود ، فقط به نقل گوشه اي از مصاحبه « بوين » وزير امور خارجه وقت انگليس و ليدر حزب كارگر آن كشور با خبرنگاران ايراني اكتفا مي‌كنيم .متن کامل

راز گشايي از يک واقعيت تاريخي

راز گشايي از يک واقعيت تاريخي

تاريخ مملو از حوادث پر رمز و رازي است که برخي از آنها مدت هاي مديد و حتي قرن هاي متمادي سر به مهر باقي مانده و کسي از حقيقت ماجرا مطلع نمي شود. در بسياري موارد علت اساسي چنين رازآلودگي حوادث وجود دست هاي پشت پرده و دخالت عوامل قدرت در ايجاد وقايع است. بديهي است در چنين شرايطي عوامل پنهان که همواره با منابع قدرت در ارتباط هستند مانع از کشف حقيقت مي شوند. اما مرور زمان و برافتادن حساسيت ها در بسياري از موارد پرده ها را کنار زده و حقايق را آشکار مي سازد. در چنين مواقعي است که گفته مي شود «تاريخ حقايق را نشان خواهد داد» متن کامل

بررسي اجمالي نقش انگلستان در غارت منابع ملي ايران به هنگام جنگ جهاني دوم

بررسي اجمالي نقش انگلستان در غارت منابع ملي ايران به هنگام جنگ جهاني دوم

انگلستان از هيچ كوششي براي حفظ و حمايت از هندوستان به عنوان ستون اصلي امپراتوري استعماري خود، فروگذار نمي‌‌كرد. از آن جمله نه تنها كمربندي از كشورهاي قرنطينه در اطراف هندوستان ايجاد كرده بود بلكه راههاي سوق‌الجيشي مهمي را هم كه به اين سرزمين ختم مي‌شد، تحت كنترل خويش درآورده بود. تسلط و كنترل راههاي زميني و دريايي منتهي به هندوستان مي‌شد، فقط به معني حفظ امنيت مرزهاي هندوستان نبود، بلكه از نظر اقتصادي نيز منافع عظيمي را براي امپراتوري استعماري انگلستان با خود به ارمغان مي‌آورد.متن کامل