تصرف بوشهر به دست انگليسي ها و مقدمه جداکردن هرات از پيكر ايران

تصرف بوشهر به دست انگليسي ها و مقدمه جداکردن هرات از پيكر ايران

23 ژانويه سال 1857 يك روز تاريك در تاريخ كشور ماست. در اين روز نيروهاي اعزامي انگلستان پس از شش هفته نبرد خياباني، بندر بوشهر و حومه آن را تصرف كردند تا دولت تهران مجبور به صرف نظر كردن از شهر هرات و غرب افغانستان امروز شود ، شهري كه از بدو تاريخ همواره بخشي وفادار از ايران و كانون فرهنگ و ادب ما، و براي مدتي نيز شاهزاده نشين ايران و مقر حكومت خراسان بود متن کامل

تمام ایران، ضد انگلیس

تمام ایران، ضد انگلیس

یكی از خارجی‌ها كه مدتی را در كنار میرزا كوچك‌خان گذرانده « یان كولارژ » نام داشت . وي كه از اهالی كشور چك است هدف میرزا را چنین تشریح می‌كند: ... هدف او ، از بین بردن حاكمیت مطلق دولت مركزی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم زحمتكش و جلوگیری از مكیدن خون آنها به وسیله ادارات بود. اینها دلایلی بود كه به خاطر آن كوچك‌خان در حمله انقلابی كه بین سال‌های 1907 1908 به تهران شد شركت كرد...متن کامل

دليران تنگستان - نگاهي به قيام رئيسعلي دلواري

دليران تنگستان - نگاهي به قيام رئيسعلي دلواري

سيطرة قدرت هاي استعماري بر ارکان سياسي ـ اقتصادي ايران و برقراري مناسبات يكجانبه و سلطه آميز از ويژگي هاي تاريخ معاصر ايران و به طور مشخص در دوران حکومت سلسله هاي قاجار و پهلوي بوده است. رابطه نابرابر سياسي اقتصادي بين دولت ايران و دول استعماري نتيجه ناتواني، ناكارآمدي کارگزاران و سردمداران کشور بود که در واگذاري امتيازات ننگين به بيگانگان و استيلاي آنان بر مقدرات کشور تبلور مي يافت به گونه اي كه سفرا و نمايندگان اجنبي از آن چنان قدرتي برخوردار مي گرديدند که حکومت ها را تغيير مي دادند،متن کامل

لندن، مدافع حكومت شاه

لندن، مدافع حكومت شاه

انگلستان در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها با حكومت شاه رابطه اقتصادي و سياسي گسترده‌اي داشت، بلكه مقامات لندن خود را به نوعي متعهد به حفظ حكومت شاه مي‌دانستند.«سرآنتوني پارسونز» آخرين سفير انگلستان در ايران كه از مقامات بلند پايه سازمان جاسوسي انگليس ـ اينتليجنت سرويس ـ بوده و همزمان با ريچارد هلمز ـ رئيس سابق سازمان سيا ـ به سفارت در تهران منصوب شده بود،در خاطرات خود دربارة نوع حمايت دولت انگليس از شاه و تلاش آن دولت براي جلوگيري از سقوط اين رژيم مي‌نويسد...متن کامل

امان از دست انگليسي‌ها...

امان از دست انگليسي‌ها...

نويسنده در اين مقاله كه از مجله «كاوه» سال 1299 نقل شده، تعرضات، نيرنگها دخالتها و جنايت‌هاي انگليسي‌ها در ايران را از زمان صفويه تا حوادث دوره قاجار با ادبيات خاص دوران خود، بيان كرده و در انتها نتيجه گرفته كه انگليسيها با پنجه هاي خود قصد خفه كردن ايران را داشته اند.متن کامل