واگذاری امتیاز تنباکو توسط ناصرالدین شاه به انگلستان

واگذاری امتیاز تنباکو توسط ناصرالدین شاه به انگلستان

در تاریخ 12 شعبان 1306 ه مطابق با 1889 م ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه در پی سفر سوم خود به انگلستان به علت کسری بودجه سفر (بخاطر ولخرجیهای فراوان) تصمیم می گیرد امتیازی در زمینه كشت، توزیع و فروش توتون و تنباكو به یك نفر انگلیسی به نام «ماژور تالبوت» واگذار می نماید. متن کامل

نفوذ انگليس در جريان جنگ‌هاي ايران و روس دوره فتحعلي‌شاه

نفوذ انگليس در جريان جنگ‌هاي ايران و روس دوره فتحعلي‌شاه

ايران پس از صفويان حكومتهاي گذرا و ناپايداري را تجربه كرد كه به تمامي مشغول جنگهاي خارجي و يا خانگي شد و هرگز فرصت ثبات و دوام نيافت. افشاريان و زنديان دوره كوتاهي از تاريخ حكومتهاي ايران را به نام خود ثبت كردند كه هرگز به استقرار سلسله‌اي با دوام و متمركز نينجاميد كه قدرتهاي محلي را كاملاً تابع خود كند و يا اين تابعيت را استمرار بخشد. در اين زمان، ايران كشوري بحران‌زده و نيمه ويران بر اثر جاي‌گزيني پي‌در پي حكومتها و ناامن بر اثر جنگهاي داخلي و تجاوزهاي خارجي است.متن کامل

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي و سپس آمريکا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه با تقاضاي شرکت هاي نفتي هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موکول شود، زيرا در زمان حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي کشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامه هاي حزب توده، از رد پيشنهاد شوروي به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد کرد و پاسخ روزنامه ها و کشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي به مجلس پيشنهاد کرد. متن کامل

فراماسونری؛ دخمه تاریک استعمار

فراماسونری؛ دخمه تاریک استعمار

فراماسونری در اصل بر گرفته از اصطلاح انگلیسی Free Mason به معنای بنای آزاد است. تاریخ تقریبی تشکیل آن به حدود پنج قرن پیش و به انگلستان باز می گردد. ماجرا از این قرار بود که گروهی از بنا های روزمزد هم برای حفظ اسرار و ریزه کاری های شغل خود و هم جهت رفع مشکلاتشان به تشکیل انجمن های مخفی دست زدند.متن کامل

مباني مبارزه گاندي با استعمار انگليس

مباني مبارزه گاندي با استعمار انگليس

« من نمی خواهم به دور خانه ام ديواری بکشم و پنجره هايم را بپوشانم. من دوست دارم تمامی فرهنگ های جهان با آزادی کامل به خانه ام بوزند. اما نمی گذارم زير پايم را سست کنند. من نمی خواهم در خانه های ديگران مثل يک برده و گدا زندگی کنم. » اين کلام مردی است که برای آن که سرزمين محبوبش را از مرگ برهاند تلاش فراوانی کرد. مردی که خشونت را بدترین راه مبارزه می دانست. او تنها شش ماه بعد از استقلال کشورش کشته شد. مردی که در نگاه مردمش، یک قدیس است. متن کامل