تصرف بوشهر به دست انگليسي ها و مقدمه جداکردن هرات از پيكر ايران

تصرف بوشهر به دست انگليسي ها و مقدمه جداکردن هرات از پيكر ايران

23 ژانويه سال 1857 يك روز تاريك در تاريخ كشور ماست. در اين روز نيروهاي اعزامي انگلستان پس از شش هفته نبرد خياباني، بندر بوشهر و حومه آن را تصرف كردند تا دولت تهران مجبور به صرف نظر كردن از شهر هرات و غرب افغانستان امروز شود ، شهري كه از بدو تاريخ همواره بخشي وفادار از ايران و كانون فرهنگ و ادب ما، و براي مدتي نيز شاهزاده نشين ايران و مقر حكومت خراسان بود متن کامل

پليس جنوب

پليس جنوب

روز ۲۶ اسفند ۱۲۹۴ تشكل نظامي مورد نظر انگليس با عنوان اختصاري « اس . پي . آر » ُدر صفحات جنوبي ايران شكل گرفت .متن کامل

آزاد شدن اسناد جاسوسي در انگليس

آزاد شدن اسناد جاسوسي در انگليس

اسناد آزاد شده توسط دواير امنيتي بريتانيا شامل فعاليت‌هاي غيرقانوني مأموران انگليسي نيست و حتي در بين پروند‌ه‌هاي آزاد شده پس از شش دهه، اوراقي خارج و يا سطوري از آن‌ها تعمداً محو و ناخوانا شده‌اند.متن کامل

بحران هرات و تأثير آن بر موقعيت بريتانيا درخليج فارس

بحران هرات و تأثير آن بر موقعيت بريتانيا درخليج فارس

سياست هاي توسعه طلبانه بريتانيا درخليج فارس از سده هجدهم ميلادي تا جنگ جهاني اول مراحل گوناگوني را در بر مي گيرد که در بررسي آن،توجه به دو مولفه ضرورت دارد؛ سياست انگليس در برابر هند و سياست اين دولت در اروپا که هريک ويژگي هاي خاص خود را دارد. متن کامل

كودتاي 28 مرداد

كودتاي 28 مرداد

يكي از مهمترين فرازهاي حكومت 37 ساله محمد‌رضا پهلوي كه نقش مهمي در تحكيم پايه‌هاي رژيم وي داشت كودتاي 28 مرداد 1332 بود. اين كودتا كه در دوازدهمين سال حكومت پهلوي به وقوع پيوست، سبب تثبيت حاكميت او تا ربع قرن ديگر شد. قيام مردم در 30 تير 1331 كه با رهبري آيت‌الله كاشاني صورت گرفت،‌ زمينه‌هاي لازم براي نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق را فراهم ساخت. اين دومين دوره حكومت مصدق بود. چرا كه وي...متن کامل