جاسوسهای انگلیس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

جاسوسهای انگلیس و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در مقطع تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران، بیش از ۱۵۰ سال از حضور و نفوذ دولت بریتانیا در ایران می‌گذشت. در این مدت، افزون بر مأموران شناخته شده آن دولت، صدها نفر مأموران مخفی دولت بریتانیا نیز در ایران فعال بودند و بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی آن دولت در ایران ایفا می‌کردند. در جریان نهضت ملی ایران نیز با توجه به اینکه با ملی شدن صنعت نفت ایران منافع دولت بریتانیا در معرض خطر جدی قرار گرفته بود، فعالیت این مأموران افزایش چشمگیری یافته بود. پس از قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس در مهر ماه ۱۳۳۱، سفارت بریتانیا که مهمترین پوشش و چتر حمایتی جاسوسان انگلیس بود، عملاً کارکرد خود را از دست داد. متن کامل

استعمار ستيزي روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران

استعمار ستيزي روحانيت شيعه در تاريخ معاصر ايران

اسلام در تاريخ معاصر ايران، بعد از يك دوره مبارزات فكري، و در پس غلبه اصوليون بر اخباريون روياروي با جرياني شدند كه اينك در قالب استعمار به استثمار و استحاله امت اسلام پرداخته بود. بدون شك هر انقلاب اجتماعي با تكيه بر عوامل و دلايل مختلفي به ثمر مي‌نشيند، كه از آن ميان، دلايل و شرايط تاريخي، جايگاه و اهميت ويژه‌اي در ايجاد و فرجام آن دارد.متن کامل

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد. از اين رو شناخت سياست و اهداف بيگانگان در انقلاب مشروطه اهميت زيادي دارد. زيرا در اين مقطع حساس تاريخ معاصر ايران، دخالت و نفوذ كشورهاي خارجي روند انقلاب را تغيير داد. به نحوي كه شايد بتوان چنين متصور شد كه اگر دخالت بيگانگان در انقلاب مشروطه وجود نداشت، سرنوشت انقلاب نيز تغيير مي‌كرد.متن کامل

انگليسي‌ها و آمريكائي‌هاي بدسابقه

انگليسي‌ها و آمريكائي‌هاي بدسابقه

تيراندازي در حالت مستي و ضرب و جرح مردم و مأموران ايراني، غصب اراضي مردم، تعرض به مدارس دخترانه، به قتل رساندن عابران حين عبور از خيابان، سرقت ارزاق و غارت مواد غذائي مردم و... مهمترين نكاتي است كه در شكايات مردم از بدرفتاري نظاميان انگليسي و آمريكائي در ايران طي سالهاي جنگ دوم جهاني به چشم مي‌خورد. متن کامل

اظهارات استاد دانشگاه اتاوا درباره نقش نهادهاي اقتصادي در گسترش استعمار

اظهارات استاد دانشگاه اتاوا درباره نقش نهادهاي اقتصادي در گسترش استعمار

همراهي پنهان نهادهاي مالي بين‌المللي و در رأس آنها «صندوق بين‌المللي پول»، «بانك جهاني» و «سازمان تجارت جهاني» با سازمان‌هاي نظامي و جاسوسي غرب، پديده‌اي است كه آثار و شواهد آن در سال‌هاي اخير در كشورهاي مختلف قابل مشاهده مي‌باشد. آنچه در پي مي‌آيد، گفت‌وگويي است با دكتر مايكل چاسودفسكي كه در آن وي پرده از ماهيت و رسالت شوم چنين نهادهايي كه با شعار حمايت و نجات كشورها و جوامع مختلف پاي به عرصه گذاشته‌اند، برمي‌دارد.متن کامل