شرکت نمایندگان رسمی دولت اسرائیل و آمریکا در مراسم تشییع جنازه همسر شوقی آفندی

شرکت نمایندگان رسمی دولت اسرائیل و آمریکا در مراسم تشییع جنازه همسر شوقی آفندی

وی در یک خانواده متعصب مسیحی بزرگ شده و جریان آشنایی و ازدواج وی با شوقی حکایت از یک برنامه از قبل تعیین شده دارد. وی همواره همراه شوقی بود و به عنوان یک مشاور ویژه وی را هدایت می کرد.
زمانی که در سال 1336 (شمسی ) شوقی در شهر لندن از دنیا رفت برای خود جانشینی تعیین نکرده بود و عملا ریاست جامعه بهائیت بدست روحیه ماکسول افتاده بود که با کمک هیاتی از سران بهائیت به نام ایادیان امرالله در سراسر کشورهای غربی رفت و آمد می نمود و به تبلیغ بهائیت می پرداخت و از ارتباطات خود با سران کشورهای غربی بخوبی به نفع بهائیت بهره می برد.
 حتی در سال 1342، نخستین هیأت 9 نفره رهبری کننده جامعه بهائیت در شهر حیفای اسرائیل با مشورت و نظارت وی تشکیل شد و همین خانم از جمله سخنرانان اصلی اجلاس بزرگ بهائیان در شهر لندن (خرداد 1342) بود تا موافقت بهائیان را به انتخاب اعضا بیت العدل جلب نماید.
 روحیه ماکسول آنچنان در داخل جامعه بهائیت نفوذ کرده بود که لقب " امة البهاء" ( مادر معنوی بهائیان) لقب گرفته است. وی بالاخره در سن 90 سالگی در 19 ژانویه سال 2000 میلادی در خانه اش در شهر حیفای اسرائیل درگذشت و در همانجا دفن گردید.
  نکته جالب حضور نمایندگان ارشد دولت اسرائیل و سایر دول غربی در مراسم تشییع جنازه وی به شرح زیر بود :
-         آریل کنت از وزارت خارجه اسرائیل
-         دکتر رومن برونفمان عضو پارلمان اسرائیل (کنست)
-         امرام میتزنا شهردار حیفا
-         شمرایاهو بیران شهردار عکا
-         نسیم دانا نماینده وزارت امور مذهبی اسرائیل به نمایندگی از هیأت دولت اسرائیل
-         خانم مارشا وون دورکهیم کنسول جنرال سفارت آمریکا
-         کریس گرین شیله رایزن ارشد سفارت کانادا
-         و دهها نفر از نمایندگان سفارتخانه های دول غربی