سوغات نیکوزیا

سوغات نیکوزیا

همچنانکه از اسم طرح کودتا معلوم بود، قرار بر این گذاشته شده بود تا مصدق آژاکسی پیر برای نمایشنامه حکومت جوان پهلوی باشد. متن کامل

سایه سنگین جاسوسان انگلیسی در بسترسازی کودتای 28 مرداد

سایه سنگین جاسوسان انگلیسی در بسترسازی کودتای 28 مرداد

در مقطع تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران، بیش از 150 سال از حضور و نفوذ دولت بریتانیا در ایران می‌گذشت.متن کامل

اعلاميه انگليسي بالفور درباره تأسيس اسرائيل و واكنشهاي رسانه‌اي

صدور اعلاميه بالفور وزير امور خارجه بريتانيا در خصوص حمايت از تشكيل حكومت يهودي در فلسطين، نقطه عطفي در تلاشهاي صهيونيستي انگلوساكسون بشمار مي‌رود ولي صدور اعلاميه به تنهايي نمي‌توانست كارساز باشد، لذا مطبوعات انگلوساكسون براي فشار و تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي نيز براي هضم اعلاميه بالفور وارد عمل شدند، اين مقاله، مجموعه مطالبي كه رسانه‌هاي انگليسي و امريكايي در حمايت از اقدامات دولت انگليس به رشته تحرير درآوردند، گردآوري نموده است.متن کامل

خیمه‌شب‌بازی انگلیس در سفارت ایران

خیمه‌شب‌بازی انگلیس در سفارت ایران

گروهی شش نفره که مسلح هستند به سفارت نزدیک می‌شوند. در لحظة ورود آنها، نگهبان انگلیسی سفارت به بهانة درخواست قهوه وارد ساختمان می‌شود و پست نگهبانی خود را ترک می‌کند.متن کامل

رويكرد جديد آمريكا در قبال گروهك تروريستي منافقين

رويكرد جديد آمريكا در قبال گروهك تروريستي منافقين

دولت آمريكا بر اساس همان سياست هاي فريبكارانه خود امروز قصد دارد از فرصت استفاده كند و با يك تير دو نشان بزند، آمريكايي ها قصد دارند با تعيين اين پيش شرط از طرفي تاثير خود را در اخراج منافقين تحت عنوان مبارزه با تروريسم (!) نشان دهند و از طرف ديگر با چشم پوشي از سابقه جنايت هاي منافقين، بهانه خروج اين گروهك از فهرست سازمانهاي تروريستي را فراهم سازند متن کامل

قرارداد 1907 کليد سياست خارجي دول روس و انگليس در ايران

قرارداد 1907 کليد سياست خارجي دول روس و انگليس در ايران

ايران مقارن با قرن 20 در ميدان رقابت و کشاکش دو قدرت بزرگ جهاني که در شمال ايران و مرزهاي جنوبي صاحب نفوذ بودند، قرار گرفت. اين كشمكش گرچه سالها قبل از مشروطه به دليل بروز رقباي تازه وارد در صحنۀ بين المللي، جهت حفظ منافع استعماري منجر به تجديد نظر در استراتژيشان شده بود در سال 1907 منتج به قرارداد جديدي شد تا دو قدرت بزرگ روس و انگليس در مقابل رقيب تازه نفس خود، آلمان مقاومت کنند. متن کامل

چرا انگليس از مشروطه حمايت کرد

چرا انگليس از مشروطه حمايت کرد

مي‌گويند هيچ گربه‌اي براي رضاي خدا موش نمي‌گيرد. حکايت حمايت انگلستان از مشروطه و مشروطه خواهان از اين دست است. واقعاً انگليس براي چه از مشروطه حمايت مي‌کرد. براي چه در سفارت ديگهاي پلو علم کرده بود. براي چه به مشروطه خواهاني مثل سيد حسن تقي‌زاده امان داد تا از دست قزاقان لياخوف (که مجلس را به توپ بسته، مايملکش را چپو کرده و حتي از تير و تخته و در و ديوار آن نگذشته بودند) قسر در برود.متن کامل

تايمز لندن: تنفر از انگليس، سراسر ايران را فراگرفته است

تايمز لندن: تنفر از انگليس، سراسر ايران را فراگرفته است

روزنامه تايمز در 20 آگوست 1921، مطلبي را از يك «گزارشگر ويژه در خاورميانه» تحت عنوان «تنفر از انگليس سراسر ايران را فرا گرفته است »، به چاپ رساند. بوتلر رايت بريده مربوط به اين قسمت از روزنامه تايمز را ضميمه نامه خود كرده و از «عدم محبوبيت بريتانيا در تهران خبر مي‌دهد» و مي‌افزايد: «نارضايتي مردم ايران از بريتانيا بسيار افزايش يافته است و نفرت آنان از اين كشور بسيار شديدتر ازنفرتي است كه در گذشته نسبت به روسيه تزاري داشتندمتن کامل

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد. از اين رو شناخت سياست و اهداف بيگانگان در انقلاب مشروطه اهميت زيادي دارد. زيرا دخالت و نفوذ آنها روند نهضت را تغيير داد. به نحوي كه شايد اگر مداخلات بيگانگان نبود، سرنوشت انقلاب مشروطه نيز تغيير مي‌كرد.متن کامل

انگليس و انقلاب مشروطه

انگليس و انقلاب مشروطه

معاهدۀ 1907 معرّف اتحّاد نفرت آور دولت انگلیس با حکومت استبدادی تزار روسیه بود انعقاد محرمانۀ چنين معاهده ای مورد شور و تصویب پارلمان هم قرار نگرفته بود. افزون براین، لرد كرزن، نايب‌السلطنه اسبق هند، که از هواداران سرسخت سیاست های استعماری انگلستان و عضو محافظه کار مجلس اعيان بود ، گرایش های استعمارگرانۀ خود درایران را زیر نقاب نگرانی از تجاوز روسیه به استقلال ایران پنهان می کرد.متن کامل

1 ... 45678...66