انگلیس، آمریکا و انقلاب ایران

هنوز خاطره تلخ دخالت دولتهای بیگانه به سرکردگی دولت بریتانیا در انحراف و شکست نهضت اسلامی مردمی مشروطه و دخالت این دولت و همپیمان غارتگرش در سرکوب دولت ملی دکتر محمد مصدق در ذهن ملت ایران تازگی داشت که بار دیگر و در آستانه آغاز نهضت اسلامی ملت ایران که از جوشش خون شهیدان 15خرداد1342 و به رهیری خمینی کبیر تجلی یافته بود که مردم ایران دست خبیث[1] بریتانیای دیروز و انگلیس آن روز[2] را در ایجاد مانع برای رسیدن به اهداف و آرمانهای اسلامی خود به عینه دیدند.متن کامل

مناقشات داخل انگليس در حمايت از صهيونيسم و انگلوساكسون‌هاي صهيونيست

نويسنده مقاله ناهوم سوكولف در سال 1859 در لهستان به دنيا آمد و از 15 سالگي فعاليت خود را در نشريات يهودي و عبري‌زبان آغاز كرد. وي به زودي با تئودور هرتسل بنيانگذار جنبش صهيونيستي مرتبط شد و در تشكيل اولين كنگره صهيونيستي در سال 1897 نقش فعالي داشت و مسئوليت روزنامه «ها ـ سفيره» ارگان رسمي صهيونيست‌ها را در اختيار گرفت.متن کامل

مجادلات يهوديان انگليسي مخالف صهيونيسم در عرصه افكار عمومي سال ( 1917)

برگزاري كنفرانس فدراسيون جهاني صهيونيسم در انگليس در سال 1917 كه جنگ جهاني اول به شدت تمام ادامه داشت، مخالفت بسياري از انجمنها و كانونهاي يهودي مخالف صهيونيسم را برانگيخت به گونه‌اي دامنه به نشريات و افكار عمومي انگليس نيز كشيده شد، مبناي مخالفت، مخالفين صهيونيسم بر دو اصل استوار بود نخست آنكه صهيونيسم تمامي يهوديان جهان را اجزاي يك ملت آواره تلقي مي‌كند كه بايد در سرزمين فلسطين مستقر شوند و دوم اينكه صهيونيسم مي‌خواست يهوديان فلسطين حقوقي فراتر از ديگر ساكنين اين سرزمين برخوردار باشدمتن کامل

نگاهی به وصیت نامه اردشیر ریپورتر

اردشیر جی ریپورتر از زرتشتیان ایرانی الاصل مقیم بمبئی بود. پدر و پدر بزرگ وی از گزارشگران روزنامه تایمز در بمبئی بودند و به همین دلیل نام خانوادگی ریپورتر را برای خود برگزیدند. وی از سن 27 سالگی تا پایان عمر (67 سالگی)مشغول انجام فعالیت های اطلاعاتی و سیاسی و جاسوسی در ایران بوده است. متن کامل

سی (30) سال قیمومت انگلستان بر فلسطین

مفهوم قیمومت درپایان جنگ جهانی اول ازاصولی بود که به وسیله ویلسون و رهبران انقلاب روسیه اعلان شده بود.به موجب این اصل، قرارمدارهای پایان جنگ جهانی اول نمی بایست متضمن بخشی از یک کشور به کشور دیگر شود، بلکه هرگونه اقدامی باید براساس اصل خودمختاری مردم باشد.متن کامل

شبکه هاي اطلاعاتي بريتانيا و ايالات متحده آمريکا در ايران (1320- 1332 )

مقاله حاضر اولين بار در فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال ششم، شماره 23، پائيز 1381، صص 103- 204 به همراه تصوير تعدادي از اسناد مربوطه به چاپ رسيد. از زمان شروع کار اين سايت، متن کامل مقاله فوق را به صورت فايل PDF در دسترس علاقمندان قرار دادم. اخيراً فراغتي حاصل شد و متن کامل اين مقاله را مورد بازنگري قرار داده و براي درج در سايت، به صورت فايل htm، آماده کردم. متن کامل

از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان

از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان

نويسنده بررسى و تحليل تاريخى حكومتهاى ايرانى، درفاصله بين طاهريان تا انقلاب مشروطه را كه دو جلد از مجموعهتاريخ تحليلى ايران بعد از اسلام را تشكيل مى‏دهد، به فرصت‏ديگرى واگذار كرده و به حسب ضرورت كتاب حاضر را به بررسى‏تاريخى ايران از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان اختصاص داده‏است. متن کامل

سخنراني مهم حيم وايزمن رئيس فدراسيون جهاني صهيونيست در انگليس) 1917

روز بيستم ماه مه سال 1917، كنفرانس ويژه‌اي با شركت نمايندگان انجمنهاي صهيونيستي شهرهاي مختلف انگليس، به رياست دكتر حيم وايزمن، در لندن تشكيل شد يك علت برپائي اين كنفرانس دريافت خبرهاي از فلسطين و علت ديگر آن آگاه ساختن انجمنهاي صهيونيستي از طريق نمايندگان از اوضاع سياسي و تاثير آن بر جنبش ملي يهود بود.متن کامل

روسوفیلهای ناکام

حزب توده در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ توانست به قدرتمندترین تشکیلات حزبی در داخل ایران تبدیل شود و چندبار حتی تا مرحله براندازی نظام حکومتی پهلوی و به‌دست‌گرفتن حاکمیت پیش رفت اما دشواری مفاهیم ایدئولوژی مارکسیسم برای مردم و عدم تطابق آن با بنیانها و نیاز فکری و فرهنگی جامعه ایران و نیز پارادوکسهای موجود در عملکرد حزب توده، عواملی بودند که متن کامل

مشروطه و تحصن در سفارت انگلیس

مشروطه و تحصن در سفارت انگلیس

حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در معنای عام آن همواره از جوانب مختلف داخلی و خارجی در معرض آسیب و انحراف قرار دارند. متن کامل

123456...66