نقش روحانيت در مبارزه با استعمار

نقش روحانيت در مبارزه با استعمار

روحانيون همواره در مبارزه با استعمار نقش مهم و بارزي داشته اند؛ از جمله اين روحانيون، مي توان به آيت الله ميرزا «حسن شيرازي» اشاره کرد که با فتواي تاريخي خود، حکومت شاه را مجبور به لغو امتياز تنباکو نمود و از چپاولگري و استعمار انگليس جلوگيري کرد. متن کامل

مباني مبارزه گاندي با استعمار انگليس

مباني مبارزه گاندي با استعمار انگليس

« من نمی خواهم به دور خانه ام ديواری بکشم و پنجره هايم را بپوشانم. من دوست دارم تمامی فرهنگ های جهان با آزادی کامل به خانه ام بوزند. اما نمی گذارم زير پايم را سست کنند. من نمی خواهم در خانه های ديگران مثل يک برده و گدا زندگی کنم. » اين کلام مردی است که برای آن که سرزمين محبوبش را از مرگ برهاند تلاش فراوانی کرد. مردی که خشونت را بدترین راه مبارزه می دانست. او تنها شش ماه بعد از استقلال کشورش کشته شد. مردی که در نگاه مردمش، یک قدیس است. متن کامل

كينه‌‌توزي «تاچر» عليه انقلاب اسلامي ايران

كينه‌‌توزي «تاچر» عليه انقلاب اسلامي ايران

روابط ايران و انگلستان بعد از انقلاب اسلامي و در دوران ده ساله حكومت تاچر هيچ‌گاه سالم نبوده و هرگاه دريچه‌اي براي از سرگيري روابط باز مي‌شد، مدت زمان كوتاهي نمي‌گذشت كه روابط با وقوع يك حادثه دوباره بشدت تيره مي‌شد. در اين قسمت سعي مي‌شود فراز و نشيب‌هايي كه در اين روابط به وجود آمده است ترسيم كند. متن کامل

عصر رئیس علی دلواری در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استعمار

عصر رئیس علی دلواری در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استعمار

از آنجا که برای شناخت هر پدیده اجتماعی بررسی اوضاع سیاسی- اجتماعی و بستر تاریخی آن ضروری است قیام تنگستان نیز مستلزم این بررسی است بنابراین نظر به اینکه عصر رئیس علی و نقش وی در جهت گیری و نضج قیام مردمی مورد توجه این مقاله است. مبدأ بررسی را سال 1299 هـ ق یعنی سال تولد رئیس علی دلواری که مصادف با سی و پنجمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار می باشد قرار داده ایم و اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران را از 1299 تا 1333 از نظر گذرانده ایم.متن کامل

چگونه بساط « امپراطوري فخيمه » از خاور ميانه برچيده شد ؟

چگونه بساط « امپراطوري فخيمه » از خاور ميانه برچيده شد ؟

وزارت دفاع بريتانيا در بهار سال 1956 و پس از پايان دخالت نافرجام در بحران سوئز با انتشار كتاب سفيد، پايان سربازگيري در كشور و تاكيد بر تمركز مجدد قواي نظامي انگليس در اطراف سرحدات خود و اروپا را اعلام نمود. اين گزارش به معناي اهميت مجدد اروپا در سياستهاي نظامي دولت لندن و علاقمندي به تجمع نيرو در اين منطقه به جاي سرزمينهاي دوردست ماوراء البحار بود.متن کامل

اسنادي از واکنش دولت انگليس در برابر پيروزي انقلاب

اسنادي از واکنش دولت انگليس در برابر پيروزي انقلاب

اسناد وزارت خارجه انگليس مربوط به 30 سال قبل نشان مي دهد سفارت انگليس در زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران به صورت روزانه گزارش هاي مربوط به وقايع کشورمان را براي لندن مخابره مي کرده است. «کريم حسين» يکي از کارشناسان آرشيو ملي انگليس، به خبرنگار ايرنا گفت: در زمان انقلاب ايران کارمندان سفارت انگليس هر روز گزارش هايي از وقايع آن دوران در سال 1979 را به وزارت خارجه انگليس مخابره مي کردند.متن کامل

نگراني مقامات سفارت انگليس از سقوط شاه و پيروزي انقلاب

نگراني مقامات سفارت انگليس از سقوط شاه و پيروزي انقلاب

بالا گرفتن شعله‌هاي انقلاب اسلامي در آغاز تابستان 1357، موجب گسترش شايعات و گزارش‌هاي مختلف درباره سلامتي شاه شده بود. مسأله بيماري شاه براي ديپلمات‌هاي غربي از دو جهت اهميت داشت: توانايي وي در مديريت بحران و آينده سياسي کشور در کوتاه مدت و نظام سلطنتي در صورت بيماري يا مرگ او در ميان مدت و دراز مدت. خاطرات و پژوهش‌هاي تاريخي منتشر شده در سه دهه اخير پيرامون انقلاب ايران، ريشه‌ها و تبعات آن نشان داده که اوجگيري و افشاي بيماري غيرقابل درمان شاه تا چه حد در از کنترل خارج شدن اوضاع و عدم ناتواني او و حاميانش در مديريت بحران تأثير گذارده بود.متن کامل

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

قيام دليران تنگستان عليه متجاوزين انگليسي

12 شهريور هر سال مردم بوشهر خاطره جانفشاني يكي از مبارزين اين شهر را كه در برابر تعرض نظامي انگلستان در سالهاي بحراني جنگ اول جهاني مردانه ايستادگي كرد و جان خود را در راه استقلال كشور از دست داد، گرامي مي‌دارند. رئيس‌علي دلواري از چهره‌هاي خوشنام در مبارزات مردم تنگستان و بوشهر عليه نظاميان متجاوز انگليسي است.متن کامل

نقش سيدجمال‌الدين اسدآبادي در مبارزه با استعمار انگليس

نقش سيدجمال‌الدين اسدآبادي در مبارزه با استعمار انگليس

قرن نوزدهم، قرن استعمار و امپرياليسم و قرن هجوم گسترده استعمار عربي و در رأس آنها استعمار انگليس به جهان اسلام بود. در عين حال اين قرن، قرن بيداري مسلمين و تجديد حيات اسلام نيز بود؛ چه اينكه مواجهه با غرب، مسلمانان را متوجه فاصله خود با آنان و وضعيت عقب ماندگي خود كرد. نخستين رويارويي سرزمينهاي اسلامي با استعمار را بايد حمله ناپلئون به مصر دانست.متن کامل

دولت استعماري انگليس در آيينه شعر معاصر فارسي

دولت استعماري انگليس در آيينه شعر معاصر فارسي

از ويژگيهاي شعر فارسي در دوران معاصر، گرايش هدفمند و آگاهانه به جامعه و سياست بوده است. اين خود از تفاوتهاي آشكار شعر معاصر با شعر كلاسيك ايران است كه در دوران معاصر با مداخلات كشورهاي استعماري مواجه بوده است. چند و چون حضور استعمار در ايران، به ويژه در قرن بيستم ميلادي از موضوعات پردامنه تاريخ معاصر ايران و نقش دولت استعماري انگليس در اين ميان به دليل مداخلات بي‌انقطاع و گسترده، چشمگيرتر است.متن کامل