ايجاد اختلافات مذهبي و تداوم سلطه پنهان انگليس در ايران

ايجاد اختلافات مذهبي و تداوم سلطه پنهان انگليس در ايران

ايران به لحاظ موقعيت استراتژيك خاص ناشي از هم‌جواري با امپراتوري روسيه، همواره چونان سپر بلايي در برابر دست‌اندازي به سرزمين هند، در رويكرد سياسي انگلستان از اهميت سرشاري برخوردار بود. از اين رو، حضور و نفوذ در دربار قاجار مي‌توانست در ايفاي نقش مورد انتظار از ايران مؤثر واقع گردد. از اين رو براي اداره مستعمرات خود به نيروهاي محلي نياز داشتند.متن کامل

ادعا نامه آيت‌الله كاشف‌الغطاء عليه امريكا، انگليس و صهيونيسم

ادعا نامه آيت‌الله كاشف‌الغطاء عليه امريكا، انگليس و صهيونيسم

علما و روحانيون همواره خود را پاسدار اسلام و قرآن مي‌دانند. در راه تحقق آرمان‌هاي اسلامي مجاهدت مي‌نمايند. خاصه آن جا كه از سوي دشمنان احساس خطر نمايند، يا سلطه‌ي اجنبي را بر جامعه احتمال دهند، يا توطئه‌هاي پنهان دشمنان اسلام و جوامع اسلامي را مشاهده نمايند، از پاي نمي‌نشينند تا آن مانع را برطرف و آن نقشه‌هاي شيطاني را، نقش بر آب نمايند. اين سيره را از رسول خدا (ص) و ائمه هدي (ع) به عنوان وارثان و عاملان قرآن و اسلام در طول تاريخ دانسته، و همواره صفحات تاريخ شاهد اين مجاهدت‌ها و از خودگذشتگي‌هاي افزون از حد توان بيان است. بخصوص در دو قرن واپسين كه استعمارگران با شگردها و شيطنت‌هاي گوناگون عليه اسلام و مسلمين توطئه مي‌نمودند. متن کامل

قيام رئيسعلي دلواري عليه انگليس

قيام رئيسعلي دلواري عليه انگليس

دوازدهم شهريور سالگرد شهادت رئيسعلي دلواري رهبر قيام مبارزين مسلمان تنگستاني عليه نيروهاي اشغالگر و متجاوز انگليسي در آخرين سالهاي قرن گذشته خورشيدي است . تنگستان منطقه‌اي كوهستاني در جنوب شرقي بوشهر است‌ و از جنوب دشتستان بوشهر تا ساحل دريا امتداد دارد. شهرستان تنگستان شامل تنگستان شمالي به مركزيت «اهرم‌» و تنگستان ساحلي به مركزيت «دلوار» است‌. «دلوار» زادگاه و محل فرمانروايي «رئيسعلي دلواري‌» فرزند رئيس محمد است كه در كشاكش جنگ اول جهاني و در حمله انگليسي‌ها به بوشهر، رشادت بسياري از خود نشان داد و به شهادت رسيد.متن کامل

انگلستان، ژاندارمری و پلیس جنوب / (مطالعه موردی ژاندارمری فارس با تکیه بر روزنامه ی حبل المتین)

چکیده
تشکیل یک نیروی امنیتی ملی، از جمله ی ضرمتن کامل

افزايش مخالفت با انگلستان-اوضاع ايران پيش از كودتا

انگرت‌، دو روز پيش از استعفاي مشيرالدوله، در 24 اكمتن کامل

افزایش تنفر از انگلیسی‌ها در ایران طی سال های 1923-1921

روزنامه تایمز در 20 آگوست 1921، مطلبی را از يك «گزمتن کامل

اقدامات انگلیسی ها عليه جنگلي‌ها

انگلستان با حمله به جنگلي‌ها در پي تقويت بيش از پيمتن کامل

امان از دست انگليسي‌ها

فرياد روزنامه‌هاي ايران از دست انگليسي‌ها بلند استمتن کامل

ایل عرب و بهار لو - وزنه ای در برابر بیگانگان

بعد از ایل قشقایی بزرگترین ایل در فارس ایل عرب می متن کامل

بازخوانی نقش و هدف انگلستان در کودتای 1299

ریشه‌های کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 را باید در متن کامل

1234