چگونه جاده انگليسي لينچ در قلمرو بختياريها كشيده شد؟

در بررسي روابط بختياريها و انگليسيها، كسب امتياز احداث جاده تجاري كاروانرو توسط كمپاني برادران لينچ كه مناطق جنوبي و خوزستان را از طريق سرزمين بختياري به اصفهان و ساير نقاط مركزي ايران وصل ميكرد، نقطه عطفي به حساب ميآيد كه بر اساس آن، روابط بين دو طرف شكل رسمي به خود گرفت. جاده تجاري مذكور كه به دليل كسب امتياز استفاده از آن توسط برادران لينچ به جاده لينچ معروف شد، داراي پيشينه تاريخي طولاني است. اين جاده از قديم به جاده اتابكان شهرت داشته و حتي سابقه احداث آن را به دوران قبل از اسلام رساندهاند و چون توسط اتابكان لربزرگ تعمير شده، به جاده اتابكان معروف بوده است. متن کامل

توطئه انگليسي در آذربايجان!

بدان سالهايي كه در استانهاي غربي و جنوبي كشور، ارتش چهل هزار نفري ظلالسلطان با پوشاك ويژه و تجهيزات مدرن گل ميكرد و گسترش مييافت، بريگاد قزاق روسي نيز در تهران و شهرهاي شمالي از تبريز تا مشهد ريشه افكنده و شاخ و برگ ميكردند1 در ايامي كه روس و انگليس در پي اجراي سياست تقسيم ايران به مناطق تحت نفوذ خود بودند سياستمداران و نويسندگان و مأمورين جهانگرد انگليسي، به منظور نفاقافكني و ايجاد جدايي، در شهرهاي مختلف كشور آذربايجانيان را از نژاد ترك قلمداد كرده، زبان تركي را به همميهنان ما به طعنه و تحقير معرفي ميكردند و سرود ياد مستان ميدادند. متن کامل

توافقات خوانين جنوب و تأثير آن بر فعاليتهاي شركت نفت انگليس

طبق سنت ديرين ايل بختياري، همه افراد ذكور خوانين در صورت دارا بودن شايستگي ميتوانستند به عنوان خان ايل، قدرت را در دست گيرند. اما در خلال حاكميت طولاني حسينقليخان ايلخاني كه قريب سي سال (1882-1854م/ 1299-1274ق) به طول انجاميد، اين سنت قديمي منسوخ شد و تنها افراد خانواده و برادران حسينقليخان ميتوانستند از اين عنوان استفاده كنند. بنابراين پس از قتل ايلخاني در سال 1882م/ 1299ق در اصفهان، بين برادران او ــ امامقليخان حاجيايلخاني و رضاقليخان ايلبيگي ــ و فرزندانشان و فرزندان حسينقليخان ــ يعني اسفنديار، عليقلي، خسرو، يوسف و نجفقلي ــ بر سر تصاحب مقام ايلخاني رقابت و درگيريهاي زيادي رخ داد. متن کامل

بيوگرافي خوانين بختياري امضاكننده قرارداد نفتي دارسي

همانگونه كه در سوابق تاريخي درج شده، سوابق و بيوگرافي تعدادي از خوانين بزرگ بختياري كه در جريان قرارداد نفتي دارسي حضور داشته و از امضاكنندگان و ذينفعان آن بشمار ميروند در اين نوشتار آمده است. همچنين كوشيده شده با استفاده از اسناد مكتوب و عكسهاي باقيمانده از آن دوران به غناي اين مطلب افزوده شود متن کامل

برنامههاي استعماري روس و انگليس در آذربايجان و تجزيه هرات

پس از آنكه آب «مسئله هرات» از آسياب افتاد و روس و انگليس محمدشاه را به بغداد راه ندادند، تباني سياسي و توافق پنهاني آن دو ابر قدرت، به طرح تقسيم كشور، با عنوان: «تضمين استقلال و تماميت ارضي ايران» انجاميد؛ و براي به ثمر رسانيدن برنامههاي آينده، مقدمات تضعيف دولت مركزي، ايجاد انواع اختلافات مرزي و قومي را با اقدامات زير؛ به مرحله اجرا در آوردند: 1. اعزام سفير جديد دولت روسيه به ايران با دستورات خاص. 2. نابود كردن قدرت نظامي ايران عمومآ، آذربايجان و شاهسونها خصوصآ. 3. تشديد اختلاف و تبليغ انزجار نسبت به زبان فارسي و تركي. 4. از بين بردن فرهنگ ايراني و زبان فارسي با فعاليت ميسيونرهاي آمريكايي در آذربايجان و تعميم و ترويج زبان تركي.متن کامل

بررسي علل شكست امتياز رويتر

ميرزاحسين‌خان سپهسالار قزويني، صدراعظم معروف ناصرالدين‌شاه، از جمله رجالي است كه نام وي با نوسازي و تجدد عجين شده است. اما ماهيت نوسازي‌هاي او به گونه‌اي بود كه موجب نفوذ هر چه بيشتر غربي‌ها در سياست و اقتصاد و اجتماع ايران مي‌شد. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۵۰ش برای اولین بار به اروپا سفر کرد. در این سفر شاه به تشویق صدراعظم خود ميرزاحسين‌خان سپهسالار و دلالی میرزا ملكم‌خان سفیر ایران در لندن، قراردادي در 24 فقره با يک انگليسي آلماني‌الاصل يهودي به نام «بارون جوليوس دورويتر» امضا کرد؛ قراردادي که به خيال سپهسالار، آباداني و نوگرايي براي ايران به ارمغان داشت و مي‌توانست خزانه خالي ناصرالدين‌شاه را پر كند. متن کامل

بررسي علل تغيير سياست عشايري انگليس در ايران و پيامدهاي آن (1304-1297ش/1925-1918م)

توجه به ساختار قبيله‌اي – فئودالي جامعة ايران در قرن نوزدهم، و جايگاه ويژه ايران در سياست‌هاي منطقه‌اي انگليس، شناخت ايران در دستور كار مستشرقان، ديپلمات‌ها و عوامل اطلاعاتي انگليس قرار گرفت. سفرهاي اكتشافي انگليسيان به گوشه و كنار ايران و سركشي به ايلات و عشاير، به همين منظور صورت مي‌گرفت. متن کامل

بررسي سياستهاي استعماري انگليس در افغانستان

کشور افغانستان، به‌رغم دارا بودن موقعيت استراتژيک و برخورداري از برخي منابع غني شناخته شده و همچنين دارا بودن توانمنديهاي توسعه، هنوز نتوانسته از رشد لازم در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و صنعتي برخوردار باشد. اين امر ــ توسعه‌نيافتگي ــ مي‌تواند چند علت داشته باشد: 1. طبيعت سخت و کوهستاني افغانستان و كمبود جلگه‌هاي هموار؛ 2. راه نداشتن به آبهاي جهاني؛ 3. فقدان و يا شناسائي نشدن منابع شاخص انرژي چون نفت و گاز؛ 4. تنوع قومي و نژادي، و در نتيجه، رقابتهاي زيانمند و درگيريهاي متعدد بين گروههاي مذهبي و زباني.متن کامل

استراتژي بريتانيا در شرق سوئز و خلاء قدرت در خليج فارس (70-)1960

در بهار سال 1956م و پس از خاتمه بحران كانال سوئز، وزارت دفاع بريتانيا با انتشار كتاب سفيد، پايان سربازگيري در كشور و تمركز مجدد قواي نظامي انگليس را در اطراف كشور و اروپا اعلام كرد. در 16 اكتبر 1964م، حزب كارگر به رهبري هارولد ويلسون در انگلستان به قدرت رسيد. از اين تاريخ، نزاع همگاني در مورد راهبرد آينده بريتانيا در حفظ نيروهاي نظامي خود در سرزمين‌هاي شرق كانال سوئز شدت بيشتري يافت. متن کامل

اختلافات خوانين بختياري و كشمكش بر سر اجراي قرارداد دارسي (1905)

با عقد قرارداد بين بختياريها و دارسي در نوامبر 1905 كه بر اساس آن شركت انگليسي دارسي مجاز به فعاليتهاي نفتي در بخشهاي غربي كشور ميشد، جان ريچارد پريس ــ كنسول انگليس در اصفهان ــ بسيار ميكوشيد تا بختياريها را به ترك تقاضاهاي خود مبني بر سهم بيشتري از سهام شركتهاي فعال براي اكتشاف نفت در قلمرو بختياري قانع سازد، طي گزارشي به هاردينگ ــ وزيرمختار وقت انگليس در تهران ــ نكاتي را پيرامون مواضع خوانين و مسائل قابل گفت وگوي دو طرف عنوان كرد كه مهمترين آن نكات چنين بودندمتن کامل

123