نگاهي به ويژگي‌هاي برنامه‌هاي تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي

نگاهي به ويژگي‌هاي برنامه‌هاي تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي

با نگاهي به كارنامه‌ي دو ساله‌ي تلويزيون فارسي بي. بي. سي و در مقايسه‌ي اين شبكه با ساير شبكه‌هاي فارسي‌زبان لس‌ آنجلسي و صداي آمريكا مي‌توان گفت كه تلويزيون فارسي بي. بي. سي راهبردهاي تاكتيكي محسوس در مقايسه با ساير شبكه‌هاي موجود فارسي‌زبان با هدف جذب مخاطب بيشتر به كار گرفته كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. اطلاع‌ رسانه‌ي غيرمستقيم: برخلاف شبكه‌ي فارسي صداي آمريكا كه پيام‌هاي خود را مستقيم به بيننده القا مي‌كند، تهيه‌كنندگان و به‌ويژه سردبيران شبكه‌ي «بي. بي. سي» از هوشمندي خاصي برخوردارند و خبرها را به گونه‌اي طراحي مي‌كنند كه بيننده غيرمستقيم مورد هدف قرار گيرد.
2. پيچيدگي در محتوا و پرهيز از رفتار كليشه‌اي: شبكه‌ي «بي. بي. سي» تلاش مي‌كند با بهره‌گيري از كارشناسان گوناگون و حتي از درون ايران، محتواي پيام‌ها را به گونه‌اي در هم تنيده و دقيق طراحي كند كه بيننده بي‌مهابا در معرض پيام‌هاي گوناگون قرار گيرد؛ در اين راه، از روانشناسي رنگ‌ها، شيوه‌ي دقيق اجرا، تقدم و تأخر هدفمند اخبار، شيوه‌ي بديع مصاحبه‌ها و پرهيز از اظهارنظرهاي صريح و دور از هرگونه رفتار كليشه‌اي مرسوم بهره مي‌گيرد.
3. كيفيت حرفه‌اي و فريبنده‌ي ارائه برنامه‌ها: شبكه «بي. بي. سي» با بهره‌گيري از استوديوهاي مجهز، دكورهاي زيبا و حرفه‌اي، توليد برنامه‌هاي مستند قوي و گزارش‌هاي متنوع و نيز توليد برنامه‌هاي تركيبي خاص متناسب با ذائقه‌ي ايراني ضمن اينكه تلويزيون‌هاي لس‌آنجلسي و صداي آمريكا را دچار افت مخاطب كرده است، باب جديدي از جنگ نرم عليه ايران را آغاز نموده است.
4. رويكرد تعاملي با مخاطب: يكي از رويكردهاي اصلي شبكه‌ي «بي. بي. سي»، توليد برنامه‌هاي اجتماعي از متن و بطن جامعه‌ي ايران، البته با اهداف خاص است؛ به گونه‌اي كه مخاطب ناخودآگاه احساس راحتي و تفاهم با اين شبكه مي‌كند. ساخت برنامه‌هاي مستند گزارشي ويژه، مصاحبه با افراد گوناگون از طبقات گوناگون و نيز انتخاب سوژه‌هاي به روز از مصاديق اين شيوه است.
5. تلاش براي ايجاد نگرش مثبت مخاطب نسبت به دولت بريتانيا: دولت بريتانيا در طول تاريخ، عملكردي سياه از خود در مسائل سياسي اجتماعي ايران بر جاي نهاده است. استراتژي‌هاي مهم شبكه‌ي «بي. بي. سي» تلاش براي پاك كردن اين لكه‌هاست. شايد ساخت مستند دايي جان ناپلئون و پخش آن در نخستين روزهاي راه‌اندازي شبكه در همين راستا بود.
6. تلاش براي بي‌طرف نشان دادن شبكه: اين شبكه، نهايت تلاش خود را مي‌كند تا با توليد برنامه‌هاي گوناگون كه در آن صداي هر دو گروه موافق و مخالف شنيده شود، بي‌طرفي خود را براي مخاطب به اثبات برساند؛ نمونه‌ي اين رويكرد را هر شب در برنامه‌اي مثل «نوبت شما» مي‌بينيم. در اين برنامه، هر شب تعدادي تماس تلفني برقرار مي‌شود كه تقريباً 80 درصد آنها از مخالفان و 20 درصد آنها از موافقان سياست‌هاي ايران هستند. همچنين از حدود شش وبلاگ مورد بررسي، يك تا دو وبلاگ موافق و چهار تا پنج وبلاگ مخالف سياست‌هاي نظام هستند، ليكن با ترفندهاي خاص، بهره‌گيري از مجريان حرفه‌اي و آموزش ديده، تحليل‌هاي ظريف، اما جانبدارانه و نيز انتقادهايي هدفمند، تلاش مي‌شود تا اهداف پنهان شبكه به خوبي تأمين شود.
7. استفاده از كارشناسان و مشاوران گوناگون داخلي: برعكس بسياري از شبكه‌هاي لس‌آنجلس و به‌ويژه صداي آمريكا كه از كارشناسان ثابت و عموماً از مخالفان سرشناس نظام جمهوري اسلامي ايران براي برنامه‌هاي خود استفاده مي‌كنند، شبكه‌ي «بي. بي. سي» تلاش مي‌كند تا از كارشناسان متنوع بهره گيرد. اين امر باعث بالا رفتن اعتماد مخاطبان مي‌شود. صادق صبا مدير اين شبكه مي‌گويد: ما صداي همه‌ي كساني هستيم كه بايد صدا داشته باشند.!؟
8. توجه به رسانه‌هاي گوناگون به‌طور همزمان: برعكس صداي آمريكا كه در آن تفاوتي بين راديو و تلويزيون شبكه وجود ندارد، برنامه‌هاي توليدي راديو «بي. بي. سي» و تلويزيون فارسي «بي. بي. سي» كاملاً متفاوت هستند. با وجود اين «بي. بي. سي» براي اثرگذاري و جذب مخاطبان بيشتر، بايد از هر سه رسانه‌ي راديو، تلويزيون و وب‌سايت استفاده كند.
9. كاركرد تلويزيون فارسي بي. بي. سي از يك رسانه‌ي مستقل و يا نيمه‌مستقل (كه ادعاي آن را دارند) در قبال ايران، يك رسانه‌ي معارض و مخالف ايران مي‌باشد.