تهديد نخست‌وزير ايران توسط سفير انگليس!

تهديد نخست‌وزير ايران توسط سفير انگليس!

در سوم آبان‌ماه سال 1299 نورمن وزير مختار انگليس در قصر فرح‌آباد با احمدشاه ديدار و گفتگو كرد. وي در مذاكرات خود با شاه بر اين امر اصرار ورزيد كه انگلستان قرارداد 1919 را تصويب شده مي‌داند و از همين رو دولت بايد فرماندهه روسي قزاقها را بر كنار سازد و بر اساس اصل دوم آن قرارداد نيروهاي قزاق تحت فرماندهي افسران انگليسي قرار گيرند. احمدشاه انجام اين خواسته را منوط به موافقت نخست‌وزير ايران، مشيرالدوله دانست. مشيرالدوله حاضر نشد به خواسته‌هاي انگليس گردن نهد و لذا با فشار دولت استعماري انگليس مجبور به استعفا شد. در شب سوم آبان 1299 ش (26 اكتبر 1920م.) كه استعفاي مشيرالدوله هنوز قطعي نشده بود، نورمن، وزير مختار انگليس در ايران با احمدشاه ملاقات نمود و روز بعد گزارش ملاقات خود را با شاه ايران ضمن يك تلگراف با متن زير براي لرد كرزن وزير خارجه كشورش فرستاد:
«پس از اينكه شاه پيشنهاد مرا داير بر انتصاب سپهدار رشتي به جاي مشيرالدوله قبول كرد، مدتي درباره تركيب كابينه با هم تبادل نظر كرديم. لازم است اين را نيز به اطلاعتان برسانم كه قبل از اينكه سپهدار را به عنوان جانشين مشيرالدوله به شاه پيشنهاد كنم با خود اين شخص (سپهدار) تماس برقرار كرده و تعهد قبلي گرفته بودم كه پس از روي كار آمدن درست طبق سياستي كه من پيشنهاد خواهم كرد عمل كند.» متن اين تلگراف جزو اسناد محرمانه بود. پس از گذشت سي سال وزارت امور خارجه انگليس اين سند را مانند اسناد محرمانه ديگر منتشر ساخت. ر.ك: سيماي احمدشاه قاجار، ج 2، ص 204.