همكاري انگليس در فرار جاسوسان آمريكائي از ايران

همكاري انگليس در فرار جاسوسان آمريكائي از ايران

واشنگتن، خبرگزاري يونايتد پرس ـ 3/11/1364 ـ
روز چهارشنبه يك سخنگوي سفارت انگلستان در امريكا، يك فيلم مستند پخش شده در سراسر كشور كه در آن ادعا شده بود پس از تسخير سفارت امريكا در ايران، انگلستان از پناه دادن به 5 مقام امريكائي خودداري كرد را «مزخرف» توصيف كرد.
«ليس هريس» توليدكننده اين فيلم گفت كه وي از داستان اين فيلم دفاع مي‌كند. در فيلم مستند ساخت «هريس» به نام «گروگان در ايران» كه دوشنبه شب در كانادا و سه شنبه از سرويس تلويزيوني دولتي امريكا پخش شد، گفته مي‌شود كه انگلستان از بيم از دست دادن تجارت خود با ايران، به امريكائيها پناه نداد.
«جان هيوز»، سخنگوي سفارت انگلستان گفت اين فيلم از اين نظر كه ادعا مي‌كند انگليسي‌ها وحشت زده شده بودند، «مزخرف است.»
وي گفت: «يادآور مي‌شود كه ايرانيها سفارت امريكا را در روز 4 نوامبر (13 آبان) 1979 و سفارت انگلستان را در 5 نوامبر (14 آبان) 1979 تسخير كردند. اشغال سفارت انگليس كوتاه مدت بود، ولي معهذا ما نيز مانند شما هدف خصومت و دشمني ايران بوديم.»
هيوز گفت: «سفارت انگلستان در رفتار با امريكائيهايي كه فرار كرده بودند، با آگاهي و تأئيد مقامات امريكائي عمل كرد. نظر اصلي ما... حفظ امنيت آن امريكائي‌ها بود.»
«. توافق شد كه بلافاصله پس از حمله به سفارت انگلستان، محوطة اين سفارتخانه خطرناك‌ترين پناهگاه ممكن براي امريكائي‌هاست.»
5 امريكائي مذكور در بخش كنسول سفارت امريكا توانستند هنگام حمله ايرانيها به محوطه سفارت در روز 4 نوامبر 1979 از محل فرار كنند. اين عده بالاخره زماني كه سفير انگليس به ويك تاست، افسر ارشد سياسي سفارت امريكا تلفن كرد در يك مركز انگليس پناه يافتند.
در مصاحبه‌اي كه بخشي از اين فيلم مستند را تشكيل مي‌دهد، تام ست گفت:
سفير «چنين نظر داد كه نگاهداشتن اين 5 نفر كه آنها در محوطه مسكوني خود نگاهداشته بودند، بيش از اين امن نيست.»
در اين فيلم به نقل از باب آندرس، يكي از گروگانهاي درگير در اين ماجرا، گفته شد كه يك افسر انگليسي «به ما خبر داد كه ما بايد آنجا را ترك كنيم. ما تا حدي غافلگير شده و شايد حتي كمي تكان خورديم، زيرا احساس مي‌كرديم كه اين براي منتظر شدن و درماندن از حوادث امكان خوبيست.»
در بخشي از اين برنامه كه از تلويزيون امريكا پخش شد، گفته مي‌شود كه انگلستان همراه با سوئد و زلاندنو از پناه دادن به امريكائي‌ها خودداري كردند.
اما هيوز گفت: به نظر او همه انگليسي‌ها و امريكائي‌ها با وي هم‌عقيده‌اند كه محوطه متعلق به انگلستان، ناامن بود.
5 امريكائي مذكور، بعلاوه يك نفر كه نزد يك مقام سفارت سوئد پنهان شده بود، نهايتاً بوسيله انگليسي‌ها به دست ديپلماتهاي كانادائي كه هر شش امريكائي را به خارج از ايران منتقل كردند، رسانده شدند.
هريس، توليدكننده اين فيلم كه از لندن صحبت مي‌كرد، گفت: پس از صدها ساعت مصاحبه وي بطور روشني به اين عقيده رسيده است كه انگليس‌ها از امريكائيان خواستند كه آن مركز انگليسي را ترك كنند و اينكه امور اقتصادي در اين تصميم نقش داشته است.