امیر کبیر مانع اهداف انگلیس

امیر کبیر مانع اهداف انگلیس

 در طول تاریخ معاصر ایران، مردان بزرگی بوده‌اند كه در برابر دسیسه‌ها و مطامع بیگانگان قد علم كرده و به مقابله‌ای مدبرانه و هوشمندانه دست یازیده‌اند.
جیمز فریزر مامور انگلستان در ایران كه به صورت جهانگرد وارد كشور شد، در مورد امیر کبیر  و مانع بودن او در مقابل سیاست‌های انگلیس گزارشی می‌نویسد كه در نهایت منجر به كشته شدن قائم‌مقام می‌شود:
« بدیهی است در مرحله اول باید از دست وزیری كه باعث اصلی همه این بدبختی‌هاست خلاص شد، كسی كه پادشاه خود را در بردگی مطلق نگاه می‌دارد، كسی كه در هر مورد فقط نقش خود را ایفا می‌كند و به پیشبرد نظرات خویش توجه دارد، در حالی كه با روش معینی به نظر می‌آید هر پیشنهاد انگلیس را خنثی می‌سازد و با آن مخالفت می‌كند.
چنین كسی هرگز نمی‌تواند در راه اصلاحات اساسی گام بردارد... كسان دیگری هم هستند؛ اشخاصی كه اهمیت و ارتقای خودشان را مدیون نفوذ انگلیس می‌دانند و در نتیجه نسبت به قدرت انگلیس حساسیت دارند و در دست دولت انگلیس آلت و وسیله مطلوبی خواهند بود... شاه خوشحال خواهد شد كه از این بردگی نجات پیدا كند و اگر مطمئن به پشتیبانی موثری باشد در این زمینه همكاری خواهد كرد؛ قائم‌مقام دوستان بسیار كمی دارد و دشمنان خیلی زیاد، به طوری كه كار اگر با مهارت انجام شود سقوط او را یك مساله ساده‌ای می‌نماید. »