عزای عمومی از تجدید روابط با انگستان

عزای عمومی از تجدید روابط با انگستان

 پس از كودتای سیاه 28 مرداد، زاهدی تجدید روابط با استعمارگر پیر (انگلیس)‌ را در دستور دولت خویش قرار داد، ولی به دلیل نفرت فزاینده مردم ایران از آن دولت مكار، این اقدام را به صورت محرمانه پیش می‌برد. آیت‌الله كاشانی كه در جریان اقدامات پشت‌پرده و خیانتكارانه زاهدی قرار گرفت، در آن خفقان سنگین نیز با صدور اعلامیه از خود واكنش نشان داد:
“ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلت نخواهد داد، هر روزی كه دولت، اعلام تجدید [رابطه با انگلستان را] بدهد، روز عزای ملی است و باید مردم نوار سیاه به سینه خود نصب كنند و به علاوه هر مغازه با خط درشت بنویسد و اظهار تنفر از انگلیسی‌ها و مساعدین آنها چه خارجی و چه عمال داخلی بنماید.