روايت مكي از تفرقه افكني انگليس و امريكا

روايت مكي از تفرقه افكني انگليس و امريكا

وقایع خونین 30 تیر و نقشی كه آیت‌الله كاشانی در این قیام داشت، آمریكاییان و انگلیسی‌ها را به این نتیجه رساند كه تنها راه شكست دكتر مصدق از بین بردن حمایت آیت‌الله كاشانی است، حسین مكی كه خود از نزدیك، شاهد وقایع آن زمان بوده، در خاطرات خود می‌نویسد:
«آمریكایی‌ها و انگلیسی‌ها و عوامل آنها در وقایع 30 ‌تیر 1331 برای برداشتن دكتر مصدق به این نتیجه رسیده بودند كه تا آیت‌الله كاشانی و چند نفر از اعضای موثر جبهه ملی كه سمت نمایندگی مجلس را دارند با دكتر مصدق متحد و متفق می‌باشند، محال است كه بتوانند او را از كرسی نخست‌وزیری به زیر اندازند.
موثرترین راه و بهترین راه حصول به این مقصود را بر هم زدن اتحاد و اتفاق بین كاشانی و جبهه ملی با دكتر مصدق همان سیاست «تفرقه بینداز و حكومت كن» را به كار بستند و شروع به عمل كردند.