انگليس ، معركه گردان کودتای 1299 و انقراض قاجاریه

انگليس ، معركه گردان کودتای 1299 و انقراض قاجاریه

فروپاشی امپراتوری تزاری روسیه،  انگلیس را به طمع بلعیدن كامل ایران انداخت. لرد كرزن انگلیسی با قلدری تمام از احمدشاه می‌خواست كه با امضای قرارداد 1919 ایران را مستعمره انگلستان نماید. شاه قاجار دریافته بود كه امضای این قرارداد لكه ننگی ابدی بر دامان قاجاریه خواهد گذاشت .مخالفت او با قرارداد 1919 و طرح راه‌آهن شمال  جنوب  با پاسخی كوبنده از سوی انگلیسی‌های استعمارگر مواجه شد.
كودتای سوم اسفند و ظهور قزاقی قلدر در صحنه سیاسی ایران به احمدشاه نشان داد كه استعمار از امیال پلید خود در ایران دست برنداشته است . كودتای سوم اسفند 1299 گام اول استعمار انگلیس در ایران برای اجرای نقشه‌ای بود كه برای خاورمیانه در نظر داشت. ایجاد دولت‌های نظامی حامی انگلستان در منطقه و فراهم كردن شرایط مهاجرت گسترده یهودیان به فلسطین و سپس تاسیس رژیمی صهیونیستی در آن سرزمین، هدف اصلی انگلستان در خاورمیانه بود. كودتا، قاجاریه را بیش از پیش ضعیف كرد.
حضور عناصر كاركشته‌ای نظیر "اردشیر جی" و دیگر عوامل استعمار در پشت پرده كودتا، شاه جوان را به وحشت انداخت و ترجیح داد مدتی از ایران دور باشد و این همان چیزی بود كه دیكتاتور و حامیان آن دنبال می‌كردند.
رضاخان ابتدا سعی داشت هچون همتای خود در تركیه در لباس ریاست جمهوری، سیاست‌های انگلستان را در ایران دنبال كند، لذا یك شبه جمهوریخواه شد و عوامل نظامی خود را جهت  استقرار جمهوری! به خیابان‌ها گسیل كرد. توطئه سلطنت‌طلبان جمهوری‌خواه با ایستادگی مردم و علما در فروردین 1303 خنثی شد. دیكتاتور و حامیان خارجی و داخلی او این بار از راه دیگری وارد شدند. ترور مخالفین، ضرب و شتم نمایندگان مجلس و نهایتا برگزاری انتخابات مجلس پنجم با ارعاب نظامیان و تقلب و فرستادن نمایندگان رضاخان به مجلس، اقداماتی بود كه جهت خلع‌ قاجاریه از سلطنت صورت گرفت. مشاوران دانای رضاخان به او آموخته بودند كه باید ظاهر قانونی تغییر سلطنت در ایران رعایت شود لذا لازم است نمایندگان طرفدار خود را با تقلب وارد مجلس نماید تا آنان به ضرورت خلع سلطنت قاجار و پوشاندن لباس سلطنت بر تن او، تشریفات قانونی را اجرا كنند. البته در اجرای تشریفات قانونی نیز خوی دیكتاتوری خود را بروز داد. گرفتن امضا از نمایندگان در زیرزمین و تهدید نمایندگان مخالف، بخشی از سناریوی انگلیسی تغییر سلطنت در ایران بود. با خلع قاجاریه رژیم كاملا دست‌نشانده پهلوی بر سر كار آمد و به مدت پنجاه و سه سال ایران را در اختیار استعمارگران قرار داد.