رويكرد جديد آمريكا در قبال گروهك تروريستي منافقين

رويكرد جديد آمريكا در قبال گروهك تروريستي منافقين

 


اگر چه از سال ۱۹۹۷ تاكنون نام منافقين را در فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت امور خارجه آمريكا مي بينيم اما سابقه فعاليت گروهك منافقين در عراق و حتي خارج از اين كشور نشان مي دهد كه اين گروهك پيوسته در زير چتر حمايت ايالات متحده آمريكا بوده است.
--------------------------------------------------------------------------------

دولت آمريكا بر اساس همان سياست هاي فريبكارانه خود امروز قصد دارد از فرصت استفاده كند و با يك تير دو نشان بزند، آمريكايي ها قصد دارند با تعيين اين پيش شرط از طرفي تاثير خود را در اخراج منافقين تحت عنوان مبارزه با تروريسم (!) نشان دهند و از طرف ديگر با چشم پوشي از سابقه جنايت هاي منافقين، بهانه خروج اين گروهك از فهرست سازمانهاي تروريستي را فراهم سازند
اگر چه از سال ۱۹۹۷ تاكنون نام منافقين را در فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت امور خارجه آمريكا مي بينيم اما سابقه فعاليت گروهك منافقين در عراق و حتي خارج از اين كشور نشان مي دهد كه اين گروهك پيوسته در زير چتر حمايت ايالات متحده آمريكا بوده است.
در واقع اين موضوع همان سياست دوگانه آمريكاست كه بسياري از كشور ها از جمله ايران به وجود آن اذعان و اعتراض دارند. و اين قبيل سياست هاي آمريكا باعث شده فهرست سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه آمريكا اعتبار قانوني چنداني نداشته باشد چرا كه بسياري معتقدند آمريكا به عنوان كشوري كه هميشه به تروريسم دولتي متهم بوده و رفتار متناقضي در اين خصوص از خود بروز داده صلاحيت تشخيص گروهك هاي تروريستي دنيا را آنهم با معيار خودش ندارد!
به عبارت ديگر با توجه به سابقه حمايت از تروريسم در دولت آمريكا، اين موضوع كه وزارت امور خارجه اين كشور مطابق با معيار و سليقه و سياست هاي دولت آمريكا اقدام به معرفي گروه هاي تروريستي نمايد و در پي آن انتظار داشته باشد كه بقيه كشور ها نيز تروريسم را محدود به همين ليست بدانند يا اينكه همه گروه هاي مندرج در اين فهرست را تروريست بدانند، به هيچ وجه پذيرفتني نيست.

 

  تروريسم دولتي آمريكا، خود را پيشتاز مبارزه با تروريسم مي داند!
دولت آمريكا در وضعيتي خود را سردمدار مبارزه با تروريسم ميداند كه خود به تروريسم دولتي معروف است.
بالاخره بر اساس همين دلايل و بسياري از استنادات حقوقي ديگر مي توان نتيجه گرفت كه فهرست سازمان هاي تروريستي مورد ادعاي آمريكا اعتبار چنداني ندارد. و اين حجم سوء استفاده و مانور بر اين ليست توسط دولتمردان و سياستمداران آمريكايي به منظور پيگيري سياست هاي كلان و استعماري آمريكاست و الصاق گروه هاي تروريست به برخي دولت هاي قانوني نيز پوششي براي تجاوز و برقراري استعمار در نقاط مختلف دنيا محسوب مي شود.
اما اگر از اساس وجود اين ليست و معيار تهيه آن و درصد صحت آن بگذريم، بايد به اين مسئله اشاره كنيم كه سياست دولتهاي آمريكا در قبال همين فهرست هم متناقض است و بسته به وضعيت و زمان  منافع آمريكا، رويكرد حمايت يا مبارزه با گروه هاي مندرج در اين فهرست تغيير مي كند.
همين رويه هميشه شامل حال گروهك منافقين هم بوده است و اين گروهك اگر چه در ظاهر در فهرست سازمان هاي تروريستي آمريكا جاي گرفته اما هميشه تحت حمايت آمريكا بوده است حمايتي كه در قبال مزدوري و خدمت رساني به سياست هاي ايالات متحده بدست مي آيد.
بازبيني اعترافات برخي از سياستمداران آمريكايي و دولتمردان بازنشسته و منتقد دولت كه در روزنامه ها و خبرگزاري هاي اين كشور نيز بازتاب داشته است از به كارگيري منافقين در برخي اقدامات كثيفي كه آمريكا از عيان شدن دست خود در آنها بيم دارد، خبر مي دهد.

 

حال سوال اينجاست كه اگر دليل اصلي قرار گرفتن نام منافقين در ليست تروريستي پوششي است براي استفاده دولت آمريكا و رژيم تروريستي اسرائيل از اين گروهك، پس چرا در وضعيت فعلي آمريكا وعده خروج اين گروهك از ليست را آنهم به شرط ترك پادگان اشرف مي دهد؟

 

اهداف آمريكا در خروج منافقين از فهرست سازمانهاي تروريستي
براي پاسخ به اين سوال بايد كاركرد هاي اين فهرست در قبال منافقين را ارزيابي كرد و به منظور بررسي اين كاركردها مي بايست نتايج خروج از اين فهرست را پيش بيني نمود. بيرون آوردن نام گروهك تروريستي منافقين از اين فهرست، دست آمريكا را براي حمايت از اين گروهك و به كار گيري آن در همان ماموريت هاي قبلي - بدون متهم شدن به حمايت از ترورريسم- باز مي كند.

 

و در وضعيتي كه سياست هاي استعمار گرانه دولت آمريكا در منطقه خاورميانه رو به افول گذاشته و اين كشور در حال از دست دادن تسلطش بر برخي از كشور هاست و در پي آن موجوديت رژيم نامشروع اسرائيل نيز به خطر افتاده است، مي بينيم كه سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي از سر استيصال براي پيشبرد اهداف خود بيش از پيش به اعمال تروريستي متمايل شده است تا به عبارتي آخرين تيرهاي خود را براي اصابت به هدف پرتاب كرده باشند.
پس در اين وضعيت، گروه هاي تروريستي هستند كه بيش از همه به كار آمده و مي توانند بي قيد و شرط براي براي پيشبرد مقاصد غرب هنرنمايي كنند.
گروهكي كه با شمايل شبه نظامي، آموزش هاي تروريستي و زندگي تشكيلاتي به علاوه هزاران فقره اعمال تروريستي در سابقه اش در عراق و در يك پادگان غصبي حضور داشته باشد به هيچ وجه نميتواند ظاهري غيرتروريستي به خود بگيرد و بهانه اي براي خروج از ليست تروريستي براي آمريكا ايجاد كند. پس راه حل آن اخراج و حداقل از بين بردن ظواهر يك گروه شبه نظامي و تروريستي است.

 

وعده خروج از فهرست يا برنامه ريزي براي آينده
پس از كش و قوس هاي فراوان بالاخره تصميم دولت عراق براي خروج اين گروهك به مرحله اجرا رسيد و دولت عراق فارق از همه هوچي گري ها و حمايت هاي غير قانوني از اين گروهك در حال اجراي حق قانوني و طبيعي خود مي باشد.
مسلم است كه اگر غرب و بخصوص آمريكا در پروسه اخراج اين گروه تروريست به دولت عراق كمك كند يا با آن مقابله كند، باز هم دولت عراق به پشتوانه مردمي خود اخراج منافقين و پاكسازي خاك عراق از وجود همه گروه هاي تروريستي را به سرانجام مي رساند.

 

و از طرف ديگر به واسطه سخنراني ها و موضع گيري هاي برخي از پارلمانترهاي آمريكايي و سياستمداران بازنشسته اين كشور در حمايت از حضور منافقين در عراق و مهمتر از آن برخي اقدامات خود دولت آمريكا در حمايت از اين گروه تروريستي، بر همگان آشكار است كه دولت آمريكا از اخراج اين گروهك رضايت ندارد اما پس از خروج نيروهاي آمريكايي از خاك عراق ديگر تسلطي بر عراق نداشته و دولت نوري مالكي هم سعي بر اثبات حاكميت مستقل خود داشته است. اين مسائل باعث شد كه در نهايت نظر آمريكا به حساب نيامده و اخراج آغاز شود.

 

پس دولت آمريكا بر اساس همان سياست هاي فريبكارانه خود امروز قصد دارد از فرصت استفاده كند و با يك تير دو نشان بزند، آمريكايي ها قصد دارند با تعيين اين پيش شرط از طرفي تاثير خود را در اخراج منافقين تحت عنوان مبارزه با تروريسم (!) نشان دهند و از طرف ديگر با چشم پوشي از سابقه جنايت هاي منافقين، بهانه خروج اين گروهك از فهرست سازمان هاي تروريستي را فراهم سازند.
بالاخره بايد گفت حتي اگر منافقين پس از اخراج از خاك عراق از فهرست سازمان هاي تروريستي آمريكا هم خارج شود باز هم فرقي در اصل ماجرا نمي كند و بر اساس همان واقعيت بي اعتباري فهرست آمريكايي ها و ايضاً ماهيت تروريستي منافقين، اين گروه همچنان به اعمال تروريستي خود ادامه خواهد داد و حتي مي تواند كمك هاي رسمي دولت آمريكا را نيز جذب نمايد و غير از آن سند ديگري خواهد بود بر حمايت آمريكا از تروريسم.