تأسف «تاچر» از شكست نظامي آمريكا در طبس

تأسف «تاچر» از شكست نظامي آمريكا در طبس


تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، خشم دولتمردان انگليسي را به همراه داشت « مارگارت تاچر »  نخست وزير وقت انگليس از ابتدا كاملاً حامي روشهاي نظامي براي آزاد‌سازي گروگانها بود و به دنبال شكست عمليات نظامي آمريكا در طبس در نطق پارلماني خود اعلام كرد كه قبلاً موافقت خود را با كلية تصميمات جيمي كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا در عمليات نظامي آمريكا اعلام و از سري بودن اين عمليات پشتيباني كرده است. همچنين در پي شكست عمليات نظامي آمريكا در طبس « لرد كارينگتون » وزير خارجة وقت انگليس نيز تلاش شكست خورده آمريكا را براي نجات جان گروگانها عملي كاملاً قانوني و بسيار شجاعانه خواند و گفت:
« شما (آمريكايي‌ها) حق داشتيد كه به اين عمليات مبادرت كنيد من فكر مي‌كنم كه اقدام شما بسيار شجاعانه بود و از اينكه شكست خورديد بسيار متأسفيم ».

۱ . انگلستان و ايران، روزنامه اطلاعات، 24 آذر 1363.