هدف ادوارد براون از سفر به ايران

هدف ادوارد براون از سفر به ايران

تحقيق و درك فرهنگ و تاريخ سياسي معاصر ايران بدون شناخت طراحان و سازندگان آن ممكن نيست. يكي از كساني كه در اين دو مقوله نقش بسزايي داشت «ادوارد براون» انگليسي است. او نقشهاي جداگانه‌اي در تراژدي مشروطيت، نگارش و تحليل ادبيات، تاريخ، ايجاد تفرقه ديني و... بازي كرد و نام خود را با مسائل مختلف ملي ما گره زد. «ويژگي دو رويه بودن تمدن غرب و اشخاص غربي» را در او مي‌توان سراغ كرد.متن کامل

انگلستان و نقش‌آفريني آقاخان در تحولات ايران

انگلستان و نقش‌آفريني آقاخان در تحولات ايران

با كمرنگ شدن مرجعيت ديني در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، مكاتبي فرصت ظهور يافتند كه به دليل ضعف در پشتوانه فكري و علمي، بيشتر نيازمند حمايت قدرت‌هاي سياسي بودند تا تكيه‌گاه نظري و كلامي. مورد توجه برخي دولتها و دولتمردان به اين تفكر، ائتلافي را به وجود مي‌آورد كه در سايه آن، هم اقليتهاي بي‌ريشه ديني فرصت بروز و ظهور مي‌يافتند و هم دولتمردان با استفادة ابزاري از اين اقليتهاي وابسته، هر چه بيشتر در استعمار و استثمار ملتها مي‌كوشيدند.متن کامل

جنبش ضدرژي در گفت و گو با حجت‌الاسلام رسول جعفريان

جنبش ضدرژي در گفت و گو با حجت‌الاسلام رسول جعفريان

جنبش ضد امتياز رژي حرکتي بود که در آن نقش مذهب، مرجعيت و انتظار منجي به خوبي به نمايش درآمد و همين امر موجب شد تا ماشينهاي تحريف با انواع توجيهات عجيب و غريب به حرکت درآيد تا در اصالت آن خدشه وارد سازد. گروهي – که عمدتاً درباريان قاجار را تشکيل مي‌دادند – در اصالت انتساب حکم به ميرزا شک کردند و عده‌اي آن نهضت را به تحريک روسها داشتند و بعضي ديگر نيز نقش اصلي را براي تجار قائل شدند و روحانيت را تابع آنها خواندند.متن کامل

مصاحبه با تاريخ (دوشيزه لمبتون)

مصاحبه با تاريخ (دوشيزه لمبتون)

يک روز دختري به نام صفيه به باغ يک تاجر کاشاني در قمصر وارد مي‌شود. در آن باغ پيرزنِي زندگي مي‌کرد. اين دختر براي پيرزن از زندگي و جريان دعوا بين خود و خانواد‌اش مي‌گويد که ساکن نياسر هستند. دل پيرزن شير خام خورده به رحم مي‌آيد و به او پناه مي‌دهد تا در فرصتي مناسب با خانواده‌اش ارتباط برقرار کند و وي را به آغوش گرم خانواده بازگرداند و خانواده‌اي را از نگراني برهاند. مدتي بعد فردي به نام مشهدي رحمان که همسن پدربزرگ دختر بوده به خواستگاري او مي‌رود و او را به عقد خود در مي‌آورد. متن کامل

كاشف‌الغطاء، مجاهد استعمارستيز

كاشف‌الغطاء، مجاهد استعمارستيز

شيخ محمد‌حسين كاشف‌الغطاء، از مراجع و علماي متفكر و مجاهد استعمارستيز و ضد صهيونيسم شيعه عراق در 1294 ق در نجف اشرف در خاندان علم و دانش به دنيا آمد. جد اعلاي او شيخ جعفر نجفي سرسلسله خاندان كاشف‌الغطاء بود. شيخ محمد‌حسين، مقدمات علوم، ادبيات،‌ هيأت، حساب و هندسه را آموخت. آنگاه خارج فقه و اصول را از آيات عظام: سيد كاظم يزدي، شيخ آقا رضا اصفهاني و آخوند خراساني؛ كلام را از ميرزا باقر اصطهباناتي، شيخ احمد شيرازي و شيخ محمد‌رضا نجف‌آبادي؛ و حديث را از حاج‌ميرزا حسين نوري فرا گرفتمتن کامل

تمجيد «آيرونسايد» از رضاخان

تمجيد «آيرونسايد» از رضاخان

«آيرونسايد» ژنرال بلند‌پايه انگليسي از پايه‌‌هاي اصلي سياست خارجي انگليس در ايران در سال پاياني حكومت قاجار به شمار مي‌رود. او از طراحان اصلي سياستي بود كه براساس آن پرونده حاكميت 153 ساله دودمان قاجار بايد به دست رضاخان پهلوي و با كودتائي كه از لندن طراحي و حمايت مي‌شد در هم مي‌پيچيد. متن کامل

آيت‌الله كاشاني هدايتگر نهضت ضدانگليسي در عراق و ايران

آيت‌الله كاشاني هدايتگر نهضت ضدانگليسي در عراق و ايران

سيدابوالقاسم كاشاني (آيت‌الله)، متولد 1264ه‍ ش و متوفي 23 اسفندماه 1340 در تهران از چهره‌هاي درخشان تاريخ معاصر ايران، عالم روحاني سياسي شيعه، مجتهدي وارسته و مبارزي نستوه كه سالهاي پربركت عمر خويش را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان جهان صرف نمود. نسبت آيت‌الله كاشاني به چند واسطه به جناب امام‌زاده يحيي مدفون در تهران مي‌نو‌یسد و نسبت امام‌زاده يحيي هم به چند واسطه به امام زين‌العابدين(ع) منتهي مي‌گردد.متن کامل

نامه محرمانه تاچر به امام: لطفا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کنید

اسناد جدید منتشر شده از سوی دولت بریتانیا نشان می‌متن کامل

روسای جمهور وقت بریتانیا و شوروی و امریکا در تهران و كنفرانس تهران

ماه آذر 1322 و در بحبوحه جنگ دوم جهاني، تهران ميزبمتن کامل

ملاقات شاه با وزير خارجه امريكا و انگليس و پذيرش پيشنهاد هاي ايشان مبني بر تعديل رژيم ديكتاتوري خود (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:464    عنوان مطلب: متن کامل